Chrystus blogoslawi obraz Milano

Panie, Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam, że się starzeję i pewnego dnia będę stary. Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek. Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości, jakie posiadam, ale Ty Panie wiesz, że chciałbym zachować do końca paru przyjaciół. Wyzwól mój umysł od niekończącego brnięcia w szczegóły i daj mi skrzydła, bym w lot przechodził do rzeczy. Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i cierpień w miarę jak ich przybywa a chęć wyliczania ich staje się z upływem lat coraz słodsza. Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami o cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwość wysłuchania ich. Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę Cię o większą pokorę i mniej niezachwianą pewność, gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi. Użycz mi chwalebnego uczucia, że czasem mogę się mylić. Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi doprawdy trudno wytrzymać. Nie chcę być świętym, ale zgryźliwi starcy to jedno ze szczytów osiągnięć szatana. Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet w ludziach; daj mi Panie łaskę mówienia o tym (św. Tomasz z Akwinu)

JP II stulecie urodzin malyWatykan, 4 maja 2020 r.

Na stulecie urodzin Świętego Papieża Jana Pawła II
18 maja 2020 r.

18 maja upłynie 100 lat od urodzin papieża Jana Pawła II w małym polskim mieście Wadowice.

Polska, którą trzy sąsiednie mocarstwa ? Prusy, Rosja i Austria ? podzieliły między siebie i okupowały przez ponad sto lat, po pierwszej wojnie światowej odzyskała niepodległość. Było to wydarzenie budzące wielkie nadzieje, ale domagające się także wielkich wysiłków, ponieważ organizujące się na nowo państwo ciągle odczuwało nacisk obydwu mocarstw ? Niemiec i Rosji. W tej sytuacji opresji, ale przede wszystkim nadziei, wzrastał młody Karol Wojtyła, który niestety bardzo wcześnie stracił swą matkę, brata, a na koniec także ojca, któremu zawdzięczał swoją głęboką i gorącą pobożność. Młodego Karola pociągały szczególnie literatura i teatr, dlatego po uzyskaniu matury zaczął najpierw studiować te dwa przedmioty.

jesus christ statue P2MKWZ9 maly

Z wiernością wiąże się przyjęcie wyboru, jakiego dokonał Bóg. On wybrał nas dla siebie. Św. Paweł napisał do Efezjan:

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie (Ef 1, 4-5).

Z powołaniem wiąże się przynależność. Człowiek zawsze do kogoś przynależy: małżonkowie do siebie, dzieci do rodziców, obywatel do państwa, wierzący i ochrzczeni do Kościoła, kapłan do diecezji, osoba konsekrowana do wspólnoty lub do diecezji itd. Jest to jednak przynależność wtórna.

madrosc

Mądrość rozumiana jest często jako wiedza, spryt,  radzenie sobie w życiu, odnoszenie sukcesów. Mądry ? myślimy - to ten, który sprawnie zarządza innymi. Ale ilu takich ?mądrych? jest nieporadnych w życiu osobistym? Niby samowystarczalni, a jednak żebracy serdeczności i czułości. Dużo wiemy, ale często mądrzy nie jesteśmy. Kto więc jest prawdziwie człowiekiem mądrym? Jak budować w sobie mądrość? Posłuchajmy, co na temat mądrości mówi ks. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego. I stawajmy się dzień po dniu bogatsi w łasce mądrości. 

Kard Wyszynski maly

Z zachowanych zwierzeń, z autobiograficznych zapisków wyłania się portret człowieka o niezwykłej wrażliwości na sprawy Boże, ludzkie i narodowe - o kim mowa? O Prymasie Tysiąclecia ks. kardynale Stefanie Wyszyńskim. Z Jego drogami życia przedstawionymi w formule  "Czytanek majowych? możemy zapoznać się lub pobrać tutaj

mandylion Chr malySztukę ikonową, wyobrażenia Chrystusa, Matki Bożej, Świętego Mikołaja oraz przedstawienia świąteczne możemy obejrzeć na ekspozycji Boże obrazy. Sztuka ikonowa. Tematyka wirtualnej wystawy wpisuje się jeszcze w czas świąteczny. Zachęcamy do skorzystania z prezentacji.

czyste serce

Posłuchaj, co o profesji rad ewangelicznych mówi  ks. prof. Marek Chmielewski w audycji Duc in altum.

- Czym jet profesja rad ewangelicznych, jak się dokonuje, do czego zobowiązuje - część I wypowiedź 1 

-  Treści rad ewangelicznych - część II wypowiedź 2.

Rozaniec1

Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, ?zmusiły? nas ograniczenia pandemii.

Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania różańca w domu. Można to uczynić razem lub samemu, zadecydujcie w zależności od sytuacji, doceniając obie możliwości. Ale w każdym przypadku jest pewien sekret, aby to uczynić: prostota; i łatwo znaleźć, także w internecie, dobre wzorce modlitwy, które można zastosować.

Ponadto ofiarowuję wam teksty dwóch modlitw do Matki Bożej, które możecie odmawiać na zakończenie Różańca, a które sam będę odmawiał w maju, w duchowej jedności z wami. Załączam je do tego listu, aby były dostępne dla wszystkich.

Drodzy bracia i siostry, wspólna kontemplacja oblicza Chrystusa z sercem Maryi, naszej Matki, sprawi, że będziemy jeszcze bardziej zjednoczeni jako rodzina duchowa i pomoże nam przezwyciężyć tę próbę. Będę się za was modlił, zwłaszcza za najbardziej cierpiących, i proszę was, módlcie się za mnie. Dziękuję wam z serca i wam błogosławię.

Rzym, u świętego Jana na Lateranie, 25 kwietnia 2020 r.
Święto św. Marka Ewangelisty 

szemranie

Co to jest szemranie? W języku polskim mamy sporo określeń na tę postawę: biadolenie, fukanie, gderanie, jęczenie, marudzenie, mruczenie, narzekanie, niezadowolenie, psioczenie, sarkanie, utyskiwanie, wygadywanie, zrzędzenie. Zdarza się nie tylko we wspólnotach, ale w rodzinie, w pracy, w grupach towarzyskich. Warto więc poznać temat szerzej.

Dlaczego szemrzemy? Przyczyn możemy wyliczyć kilka. Po pierwsze ponieważ coś jest dla nas za trudne bądź w naszej ocenie niesprawiedliwe; po drugie kiedy się czegoś lub kogoś boimy, to, aby odreagować, wówczas upuścimy odrobinkę jadu w korytarzu bądź przy kawie do czyjegoś chętnego ucha; po trzecie kiedy coś jest niezrozumiałe, wówczas i to może powodować ów odruch obronny, jakim jest narzekanie. Zwróćmy uwagę, że szemranie tworzy pozór wspólnoty ? nikt przecież nie narzeka przed lustrem, ale zawsze wobec kogoś. Mówimy jednak, że jest to wspólnota pozorowana ? nie zależy jej bowiem na dobru wspólnym, ani żadnej odpowiedzialności taki krąg paplających narzekaczy wziąć na siebie nie chce. "Reguła" zresztą pokazuje nam szemranie przede wszystkim jako chorobę życia wspólnotowego... [Fragment artykułu "Zabójcze szemranie" Szymona Hiżyckiego OSB]

Matejko Chrzest Polski malyJan Matejko, Zaprowadzenie chrześcijaństwa

Z przyjęciem przez Mieszka I chrześcijaństwa wiązało się dla niego niemałe osobiste ryzyko. Jak podkreśla amerykański historyk Philip Earl Steele, społeczeństwo ówczesnych Polan było całkowicie pogańskie. Książę musiał zatem liczyć się z ogromną niechętną mu lub wręcz wrogą reakcją. Podobnie zresztą było w przypadku innych europejskich władców tamtego czasu, którzy opowiedzieli się za chrześcijaństwem: władca duński Harald Klak został wygnany, a książę obodrzycki Gotszalk zamordowany. Przyjęcie chrześcijaństwa było także nieopłacalne ekonomicznie. Najbardziej dochodowym towarem w Europie byli wtedy niewolnicy, a Mieszko I jako chrześcijański władca musiał zrezygnować z tego sposobu zasilania skarbnicy państwowej.

Jezus droga swiatla

Każdy z nas dysponuje zbiorem taśm z nagraniami cudzych sądów i poglądów na temat Boga. By wymazać nagrania utrwalone na swoich wewnętrznych taśmach, musimy podjąć ryzyko spotkania bezpośredniego z prawdziwym Bogiem. Czas świąteczny może nam w tym pomóc.

Na spotkanie z Bogiem możemy przyjść tacy, jacy jesteśmy; nie ma potrzeby pokazywania się z najlepszej strony lub pomniejszania swojej wartości.

Życzymy, by czas Świąt Wielkiej Nocy 2020 r. pozwolił nam na poznanie prawdziwego  oblicza Boga, pełnego miłości i miłosierdzia.  

Wielkanoc w domu maly

Pomoc na czas domowego Wielkiego Tygodnia. Skorzystaj, gdy spędzasz Święta w domu.

Pliki można samodzielnie pobrać stąd: https://www.przewodnik-katolicki.pl/NEWS/2019/Wielkanoc-w-domu, w wersji na urządzenia mobilne albo  do wydruku.

JP II i krzyz

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami

[modlitwa ułożona przez kard. Stanisława Dziwisza]

ChK Wambierzyce

Chryste, Ty jako Król, którego królestwo nie jest z tego świata, pozwoliłeś się ukoronować cierniem, abyśmy umieli nadać wartość cierpieniu. Umarłeś, dając świadectwo prawdzie, abyśmy mogli odważnie szukać prawdy. Wyrównałeś Ojcu dług sprawiedliwości, abyśmy usiłowali żyć sprawiedliwie. Swoim świętym życiem pokazałeś nam, jakimi metodami należy wprowadzać pokój. Zaszczepiłeś na ziemi Królestwo Prawdy i Życia: Świętości, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. I pragniesz, aby to Twoje Królestwo rosło w każdym z nas, byśmy po naszej ziemskiej wędrówce mogli spotkać się z Tobą twarzą w twarz w Twojej chwale.

 

rekolekcje ks. Wons maly

Zachęcamy, by skorzystać. Kliknij na obrazek, by przejść do rekolekcji prowadzonych przez ks. Krzysztofa Wonsa SDS.

 

akty przyjecia CHK
?Wiem, że pojawiają się różne głosy, fałszywe informacje, a nawet przerażające proroctwa. Proszę i apeluję! Nie powielajmy ich. Nie bójmy się. Jesteśmy w rękach Boga. On nie zostawia nas samych w momentach doświadczenia, choroby czy cierpienia. Pan nie przychodzi do nas jako epidemia. Pandemia nie jest karą zesłaną na nas przez Pana Boga. On jest Miłością, także tą, która w takich właśnie chwilach rodzi w nas sąsiedzką pomoc, solidarność, ale też odpowiedzialność i wzajemną modlitwę za siebie? 

Więcej: https://ekai.pl/prymas-polski-o-koronawirusie-pandemia-nie-jest-boza-kara/

Komunia maly
Jesteśmy zachęcani przez księży biskupów do pozostawania w domach i na mocy dyspensy możemy w pokoju serca korzystać z transmisji mszy świętych. 
Media informują przede wszystkim o mszach niedzielnych proponowanych przez radio i telewizje, warto jednak wiedzieć, że msze święte transmitowane są codziennie online,
np. z domowej kaplicy bpa Grzegorza Rysia: 
Na stronie https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/ codziennie można znaleźć wykaz kilkudziesięciu mszy świętych transmitowanych na żywo, w czasie rzeczywistym, po polsku, z różnych kościołów, prawie bez przerwy. Korzystajmy! 
 

Najsw Sakrament3

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami...

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

 

Ojciec św. Franciszek

Hasłem orędzia papieża na przyszły Światowy Dzień Młodzieży  są słowa Pana Jezusa: ?Młodzieńcze, tobie mówię wstań? (por. Łk 7, 14). Zachęca ono, aby przebudzić się do życia. Słowa Pana Jezusa ?Młodzieńcze, tobie mówię wstań!? są zaproszeniem - uczy papież - aby powstawać z  upadków.  Przesłanie Ojca św., skierowane do młodych, może stać się także apelem skierowanym do wszystkich na czas Wielkiego Postu. Cały tekst do młodych tutaj.

 

krzyz Jezus

"Rozpoczynamy Wielki Post od posypania popiołem: ?Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz? (por. Rdz 3, 19). Pył na głowie zwraca nas ku ziemi, przypomina nam, że pochodzimy z ziemi i że do ziemi powrócimy. Oznacza to, że jesteśmy słabi, wątli, śmiertelni. Przez stulecia i tysiąclecia jesteśmy na drodze przemijania, w obliczu ogromu galaktyk i przestrzeni jesteśmy maleńcy. Jesteśmy prochem we wszechświecie. Ale jesteśmy prochem umiłowanym przez Boga. Pan z miłością wziął nasz pył w ręce i tchnął weń swoje tchnienie życia (por. Rdz 2, 7). Jesteśmy więc cennym pyłem, przeznaczonym, by żyć na wieki. Jesteśmy ziemią, którą Bóg obdarzył swym niebem, prochem zawierającym Jego marzenia. Jesteśmy nadzieją Boga, Jego skarbem, Jego chwałą.

Popiół przypomina nam zatem przebieg naszego życia: od prochu do życia. Jesteśmy prochem, ziemią, gliną, ale jeśli pozwolimy się kształtować rękoma Boga, staniemy się cudem. Jednak często, szczególnie w chwilach trudnych i w samotności, widzimy jedynie nasz proch! Ale Pan dodaje nam otuchy: to niewiele, jakim jesteśmy, ma w Jego oczach nieskończoną wartość. Odwagi, urodziliśmy się, by być miłowanymi, urodziliśmy się, aby być dziećmi Bożymi."

Jezus na krzyzuW Wielkim Poście oczyszczeniu pomagają trzy praktyki: post, modlitwa i jałmużna. Samo wyrzeczenie jednak nie wystarczy. Pan Bóg poucza nas bowiem przez proroka:Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram...dzielić swój chleb z glodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków (Iz 58,6-7). Stańmy się żywą hostią (Rz 12,1) - nie opuszczając tego życia, dajmy w sobie umrzeć pragnieniom tego świata. Prośmy, by Bóg uzdolnił nas do miłości, która nas naturalnie przerasta.

adoptuj zycieDuchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest indywidualną modlitwą wstawienniczą podjętą prywatnie lub publicznie. Polega na wzięciu w duchową opiekę na 9 miesięcy nieznanego nam poczętego dziecka, którego życie jest zagrożone aborcją. Szerzej można przeczytać tutaj. Pomocna w trwaniu w tej modlitwie może być mobilna aplikacja Adoptuj życie (łatwo ściągnąć ją można na telefon), która poszerza naszą wiedzę o rozwoju człowieka przed jego narodzeniem. Mamy dostęp do zdjęć USG (od 6 tygodnia), możemy posłuchać bicia serca dziecka (od 3 tygodnia), przeczytać przesłanie "naszego dziecka", które codziennie opowiada o etapie swojego rozwoju. Aplikacja przypomina o modlitwie. Dzięki wprowadzonym elementom modlącemu jest łatwiej wytrwać w 9 - miesięcznym przyrzeczeniu. Aplikacja na telefon do pobrania tutaj.

dawaj swiadectwo
Z okazji dnia życia konsekrowanego, obchodzoego co roku dnia 2 lutego, przypomnijmy, czym charakteryzuje się to powołanie.  ?Przemiana świata od wewnątrz ? to powołanie osób konsekrowanych zrzeszonych w instytutach świeckich. Poza kilkoma wyjątkami, nie żyją oni razem, nie prowadzą wspólnych dzieł. Utrzymują się sami ? zdolność do samodzielnego utrzymania jest zresztą wymogiem przyjęcia do instytutu ? oraz zasadniczo sami muszą zapewnić sobie opiekę i utrzymanie na starość. Niektórzy żyją w sekrecie, czyli tak, by nikt, często nawet z najbliższego otoczenia, nie wiedział o tym, że dana osoba jest osobą konsekrowaną. Instytutów świeckich jest w Polsce 36. Zrzeszają w sumie 1200 osób. W większości są to instytuty żeńskie. Działa tylko jeden instytut męski, a jeden, Instytut Świętej Rodziny, posiada dwa autonomiczne kręgi ? żeński i męski. Świeccy konsekrowani, podobnie jak w zakonach, składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Nie rezygnują jednak z majątku na rzecz wspólnoty, ale starają się zarządzać dobrami materialnymi nie jak właściciele, ale jak szafarze. Większe wydatki konsultują z przełożonymi, wspierają potrzebujących? [fragment z: Gość Niedzielny]
 

Bible psalm 63

Czytajmy codziennie kilka wersetów z Biblii. Zacznijmy od Ewangelii: trzymajmy ją otwartą na stoliku nocnym w domu, nośmy ją ze sobą w kieszeni, wyświetlajmy na telefonach komórkowych, pozwólmy, by inspirowała nas każdego dnia ? powiedział Ojciec Święty Franciszek 26 stycznia 2020 r., podczas Mszy św. w Bazylice św. Piotra w Watykanie z okazji Niedzieli Słowa Bożego. Cały tekst homilii Ojca  św. tutaj.

 

woman connection digital device internet little

Kiedy kochasz kogoś bardzo głęboko, chcesz, aby ta osoba była kochana przez możliwie najwięcej ludzi. To stanowi sedno naszej apostolskiej pracy.

Jako świeccy konsekrowani chcemy dzielić się Chrystusem z innymi ludźmi tam, gdzie żyjemy, w środowiskach i warunkach świeckich . "Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas" (2 Kor 5,14).  Jeśli Duch święty ożywi Twoje serce, jeśli usłyszysz Jego Głos, przyjdź i zacznij działać razem z nami. Im bardziej dajesz Chrystusa innym, tym bardziej sama go zdobywasz.  Znajdź informacje o nas i kontakt.

TWOI OREDOWNICY 2020 MALY

Święci to nie tylko wzory chrześcijańskiego życia, od których wiele się można nauczyć, ale także możni orędownicy u Boga, którzy wstawiają się za nami. Czy już masz swojego patrona na 2020 rok? Formularz losowania na stronie patron roku.

Chrystus blogoslawi obraz Milano

Stałe wzywanie Imienia Jezus niesie pokój i radość. Ma moc wypędzania demonów, usuwania zbędnych myśli i ożywiania pamięci o Bogu, wreszcie otwiera drogę kontemplacji. Należy zatem wzywać Zbawiciela nieustannie, ciągle, nieprzerwanie, jednocześnie rozważając Jego obecność w głębi serca.

Istota nieustannej modlitwy polega na tym, że skierowana jest do Zbawiciela. Zaczyna się słowami: ?Panie Jezu Chryste, Synu Boży? lub podobnymi. Jej wartość płynie z wiary w moc Imienia Jezus. Wiara ta ma bardzo długą tradycję. Przede wszystkim sięga Biblii. Imię Boże odgrywa ważną rolę już w Starym Testamencie. Oznacza samego Boga, jest równoznaczne z Jego Osobą. Imieniu Bożemu należy się cześć i uwielbienie, gra się Mu na harfie i Jemu będzie się składać ofiarę czystą.

W Nowym Testamencie  nabiera znaczenia imię Jezus. Wzywając go, apostołowie leczyli chorych, wyrzucali złe duchy  i czynili cuda. ?W Imię Jezusa?, znaczyło: Jego mocą. Bo Imię Jezus jest równoznaczne z Jego Osobą i dziełem. Ono zostało jako jedyne dane ludziom pod niebem, w którym mogą być zbawieni. Wiara zaś w Jego imię jest najwyższym i najdojrzalszym sposobem związania się z Nim. [ze wstępu do wyboru tekstow z Filokalii].

2020 maly

Człowiek został stworzony, aby Boga wielbił, okazywał Mu cześć i służył Mu i dzięki temu zbawił swoją duszę.

zlobek maly

Słowo stało się ciałem

Życzymy, by czas Świąt Bożego Narodzenia był czasem błogosławionym, spędzonym w bliskości z Nowonarodzonym Jezusem, okresem pełnym dobrych spotkań rodzinnych, przyjacielskich.

Niech Nowy Rok 2020 obfituje w wiele łask Bożych!

Adwent wieniec

Nowe przymierze, do świętowania narodzin którego się przygotowujemy, usuwa lęki związane ze starym porządkiem. Uczymy się czekać w radosnej nadziei, nawet w obliczu nieobecności, nawet w obliczu pustki. Czekamy z wyobraźnią opróżnioną z obrazów, wyczuwając prawdziwą obecność, która objawi się we wszystkim, wszędzie i będzie objawiać  się zawsze.

candle light glowing in womans hands praying maly

Przyjdź Duchu Święty, by dni Adwentu stały się jasne.
Przyjdź Duchu Święty, aby wszyscy, którzy podejmują pracę nad sobą, jednoczyli się z Tobą.
Przyjdź Duchu Święty, bowiem, gdzie Ty jesteś, znika lenistwo, giną złe obyczaje.
Przyjdź Duchu Święty, niech przed Twoją miłością ustąpią nasze pyszne ambicje.
Przyjdź Duchu Święty, kieruj i rządź nami.
Bądź z nami i niech wszystko w nas i wokół nas będzie dobre i nowe. Amen.

cristo re 13

Klękamy przed Tobą i nisko schylamy głowy. Pyłki tego świata stworzone tchnieniem Twej miłości, wybrane miłosiernym uderzeniem Twego Serca. Powołane do istnienia, aby Ci oddawać cześć i chwałę, aby Cię miłować i w tym znaleźć pełnię szczęścia.

Gromadzimy się dzisiaj, bo przecież Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy

[fragment tekstu z zasobów wspólnoty].

Statuta ChK 2019 maly

W niedzielę 24 listopada 2019 r. będziemy obchodzić Święto Chrystusa Króla Pana Wszechświata. Korzystajmy z czasu łaski i módlmy się:

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

?       W naszych sercach  ? Króluj nam Chryste!

?       W naszych rodzinach ? Króluj nam Chryste!

?       W naszych parafiach ? Króluj nam Chryste!

?       W naszych szkołach i uczelniach ? Króluj nam Chryste!

?       W środkach społecznej komunikacji ? Króluj nam Chryste!

?       W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku ? Króluj nam Chryste!

-       W naszych miastach i wioskach ? Króluj nam Chryste!

?       W całym Narodzie i Państwie Polskim ? Króluj nam Chryste!

Żródło: 

 

Eucharystia i serce Jezusa

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich (Mk 9, 2-3). Prawdziwe spotkanie  z Bogiem przemienia człowieka, pozostawia ślad w jego sercu. Ojciec Augustyn Pelanowski mówi o Eucharystii, która nas przemienia, posłuchaj.

krzyz z Jezusem

Światło wiary poucza nas, że śmierć stanowi przejście ze znanego nam życia ziemskiego do nowej formy istnienia, poza doświadczalnym porządkiem tego świata. Jest więc ona tylko ?kresem życia ziemskiego? (por. KKK 1007)

laka kwiaty

Okiem psychologa

O  M I Ł O Ś C I  S I E B I E  S A M E G O

Podstawowym prawem w życiu człowieka jest prawo miłości. Jeśli w centrum jest miłość Boga, wszystko w życiu przebiega harmonijnie. Miłość to potężna siła. Ona wyznacza naszą własną orbitę życia. Jeżeli wędrujemy przez życie po tej orbicie, którą wyznaczył dla nas Bóg, jesteśmy bezpieczni i nie nastąpi na niej kolizja z innymi, bo sam Bóg czuwa nad nami.

Rwanda mapa1

 

W lipcu 2019 r. jedna z naszych członkiń  wyjechała  do Rwandy w ramach wolontariatu misyjnego. Poniżej fragmenty jej świadectwa. Odpowiadając na apel Ojca św., módlmy się za misje, by dzieło Boże rozprzestrzeniało się na całym świecie.

misje

Ojciec św. Franciszek ustanowił październik tego roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Tak, każdy ochrzczony jest wezwany do misji, do bycia apostołem i misjonarzem w swoim otoczeniu. Wynika to z chrztu świętego. Ojciec św. swoją decyzją chce jednak czegoś więcej. Pragnie nas uwrażliwić na potrzebę, konieczność stałego wspierania dzieła misyjnego w tych częściach świata, gdzie Chrystus nie jest jeszcze znany. Obecnie 1920 polskich misjonarzy pracuje w ok. 100 krajach.

A my, jak Jak możemy się włączyć w dzielo misyjne? Może poprzez zaangażowanie się w wolontariat świeckich misjonarzy? Może jako zobowiązanie do stałej, nie tylko okazjonalnej, codziennej modlitwy w intencji misji, msjonarzy? Modlitwa jest sercem wszelkiej działalności misyjnej - przypomina nam papież Franciszek. 

MB ciszy z Watykanu1

Matka Bożej ciszy - ikona znajdująca się w Watykanie

Większość z nas pragnie ciszy. Nie znajdując jej w sobie, stajemy wobec pokusy, żeby wykreować ją, a potem osłonić nią wszystkie szmery, chropawości, które są w nas. Wydaje się nam, że poprzez takie działanie będziemy mogli znaleźć równowagę między tym, co zewnętrzne i wewnętrzne. To jednak nie jest prawdziwa cisza. Jedyną ciszą, która daje sens, jest obecność Boga. Tylko związek z Nim, droga ku Niemu, bycie z Nim w autentycznej relacji miłości może dać nam pełnię ciszy. Odnajdujmy ją, otwierając się na Nią, w modlitwie, Eucharystii, Piśmie św.  Niech na tej drodze będzie z nami Matka Bożej ciszy.

 1 woman sitting church religion concept

Jeśli ktoś pragnie zbudować coś, a nie wie, czemu budowla ta ma służyć, to można przypuszczać, że jego dzieło nie będzie dobrze zbudowane. Zrozumienie sensu działania/ celu budowli pomoże nadać budowanej strukturze odpowiedni   kształt. Podobnie jest z modlitwą Trzeba zacząć od określenia celu modlitwy, aby nasz wysiłek miał sens. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

Niektórzy widzą w  modlitwie zwykły proces psychologiczny, inni wysiłek koncentracji, by dojść do pustki wewnętrznej. Jeszcze inni zaliczają ją do postaw i słów rytualnych. W podświadomości wielu chrześcijan modlitwa jest zajęciem, niedającym się pogodzić z tym wszystkim, co mają do zrobienia; nie mają na nią czasu. Ci, którzy szukają Boga przez modlitwę, szybko zniechęcają się, gdyż nie wiedzą, iż modlitwa pochodzi również od Ducha Świętego, a nie od nich samych (KKK 2726).

Ważne, aby w modlitwie dbać, by nie była ona traktowana przede wszystkim jako środek do zdobywania określonych dóbr czy uzyskania pomocy w życiu,  bowiem ?Dawca jest cenniejszy niż udzielony dar ? On jest ?Skarbem?, (KKK 478) a dar jest udzielany ?jako dodatek? (KKK 2604). Jeżeli dar byłby dla nas najważniejszy, to Dawca staje się rodzajem instytucji i nie ma mowy o osobowej więzi.

Polska pod krzyzem

Wyznajmy wiarę w Pana Boga, spotkajmy się pod Krzyżem!       O idei spotkania, które będzie miało miejsce 14 września 2019 r., w święto Podwyższenia Krzyża, w dzień urodzin ks. Jerzego Popiełuszki, mówi ksiądż biskup Wiesław Mering tutaj

 

Bible psalm 63

Psalmy śpiewane czy recytowane dają możliwość doskonalenia ćwiczenia kontemplacji. Docenisz psalmy, gdy zaczniesz się nimi modlić. Jak to robić? Czytaj dalej:

Psalmy wykonywane są wers po wersie przez dwie grupy wykonawców, zmieniające się równomiernie. Każda grupa w połowie swego wersu robi pauzę zawsze tej samej długości, z pewnym naciskiem, co wyraźnie wykracza poza konieczność podziału i wzgląd na przebieg tekstu.

dziewczyna zlozone rece

Uczmy się od Pana Boga Jego spojrzenia na człowieka,  na nas samych, na świat. Może w wakacje usłyszysz Jego głos Pójdź  za Mną, by służyć innym w instytucie świeckim? Masz pytania? Zajrzyj  tutaj. Kontakty znajdziesz tutaj.


 

krzyz Jezus

Nie jest wszystko jedno, czy mówimy ?Bóg?, czy ?religia?; czy mówimy ?Chrystus? czy ?chrześcijaństwo?. W pierwszym wypadku utrwalamy swój stosunek do Osoby, w drugim zaś naszym punktem odniesienia staje się rzecz, idea, abstrakcja [z myśli S. Borkowskiej OSB]. 

pray 1209235 340

W codzienności,  także tej wakacyjnej, istotna jest wierność, regularność, systematyczność modlitwy. Przez nią budujemy relację z Panem Bogiem. Jeśli zależy mi na Nim, to staram się, walczę o czas, by codziennie się z Nim spotkać, trwać przy Nim.

poleski national park in poland

Każdy człowiek spogląda na świat i ocenia go według jakiegoś klucza. Czy dla Ciebie kluczem do patrzenia na świat jest wiara w Jezusa Chrystusa? Odnajdziesz Jezusa w Sakramentach, Piśmie świętym, pięknie świata, dobroci ludzi. Rozglądnij się i z wdzięcznością przyjmij codzienne, Boże dary.

niemapa 1

Co warto zwiedzić, zobaczyć w różnych miejscach naszego kraju w zakresie przyrody, architektury, kultury polskiej? Ciekawie i kolorowo zredagowane, bezpłatne podpowiedzi znajdziemy w ilustrowanych przewodnikach NIEMAPA strona. Obecnie autorzy publikacji proponują trasy i ciekawostki z takich miejsc jak: Bieszczady, Puszcza Białowieska, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Lublin, Łódź, Łódźkie, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Tychy, Warszawa, Poznań, Zabrze.

businesswoman corporate colleagues talking maly

Negocjacje - słowo, które ostatnio pojawia się często w naszym życiu publicznym i społecznym. Według definicji jest to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna ze stron nie zgadza się z daną opinią lub sposobem rozwiązania konfliktowej sytuacji.

kwiaty

My, członkowie Kościoła, nie możemy być dziwakami. Wszyscy powinni móc widzieć w nas braci i bliskich, jak Apostołowie, którzy ?cieszyli się życzliwością całego ludu? (por. Dz 2, 47; 4, 21.33; 5, 13). Ale jednocześnie musimy mieć odwagę, aby być innymi, aby ukazywać innym marzenia, jakich nie oferuje ten świat, by dawać świadectwo piękna wielkoduszności, służby, czystości, męstwa, przebaczenia, wierności w małżeństwie, modlitwy, walki o sprawiedliwość i dobro wspólne, miłości do ubogich, przyjaźni społecznej

[z Adhortacji apotolskiej Christus vivit, Ojca św. Franciszka ]

swieca sie wypala

Jesteś nauczycielem, szefem firmy, wykładowcą na uczelni, specjalistą w jakiejś dziedzinie, chcesz być słuchany, zdobyć uznanie i szacunek podwładnych, a nawet ich sympatię i zastanawiasz się, jak to wszystko osiągnąć? Musisz pamiętać, że autorytet zdobywa się na trzy sposoby: