To jest hasło – motto Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na 2022/2023 rok. W każdą niedzielę podczas mszy świętej, wypowiadając Credo, wyznaję: „wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół…”. Kościół Chrystusowy jest właśnie taki: jeden, święty, powszechny i apostolski.

JEDEN
– to znaczy oparty na Piotrze. Jest to znak widzialny tej jedności.
Czy buduję tę jedność? Czy trzymam się Ojca Świętego, czy jest mi obojętny? „Gdzie jest Papież, tam jest Kościół”. Mam się zastanowić, czy przyjmuję z wiarą to, co Pan Bóg podaje mi za pośrednictwem papieża. Papież ma dar nieomylności, gdy przemawia ex cathedra i w sprawach moralności.
Może idę swoją drogą i łamię Ewangelię. Czy nie głoszę własnej nauki w imieniu Kościoła? A ma to być Ewangelia i mam żyć Ewangelią.
Czy to, co mówię, prowadzi innych i mnie do Pana Boga?
„Wszystko. co czynisz, czyń dobrze i patrz na koniec”.
Przez kolejnych papieży Pan Bóg nam coś przypomina, coś chce nam powiedzieć.
Czy dbam o jedność w swojej parafii (wspólnocie)? Co mówię o proboszczu, wikarym, katechetach?
Jaka jest moja odpowiedzialność za jedność Kościoła?

ŚWIĘTY
– Kościół jest święty świętością Boga, a grzeszny grzesznością człowieka.
Ktoś powiedział: „gdyby wszyscy ludzie teraz byli w grzechu śmiertelnym, to Kościół tak będzie święty świętością Boga”.
Głównym celem Kościoła jest prowadzenie ludzi do świętości.
Największą chwałą Pana Boga jest zbawiony człowiek i jeżeli cokolwiek robię w tym celu, to przynoszę chwałę Bogu. Miarą świętości jest miłość.
Czy trwam przy Panu Jezusie? Czy swoim życiem okazuję Jemu miłość?

POWSZECHNY
– to znaczy, że jest otwarty dla wszystkich.
Czy troszczę się o tych, których Pan Jezus stawia na mojej drodze?
Czy wychodzę i ich szukam? Czy czekam, aż przyjdą?
Może pozostaje „tylko” modlitwa, ofiarowane cierpienie.
Czy nie wykluczam kogoś?

APOSTOLSKI
– to znaczy, że w Kościele głoszona jest nauka Chrystusa, jaką przejęli Apostołowie, jest to nauka ciągła, tożsama.
Kościół tak samo naucza jak Apostołowie, to jest apostolskość nauki, sukcesja apostolska.
Nowa ewangelizacja to znaczy, że jest to takie nauczanie jak Apostołów.
(Do medytacji: J 17,6-19; J 17, 20-25)

Na podstawie notatek poczynionych w czasie konferencji na dniu skupienia