Wielka ksiega duchowosci katolickiej Wszystkich zainteresowanych tematyką duchowości już dziś informujemy, że Ks. Marek Chmielewski - kapłan, profesor KUL, założyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, autor kilkunastu książek i licznych artykułów naukowych z duchowości - przygotował kolejną pozycję Wielką księgę duchowości katolickiej. W dziele znajdziemy rozwinięte różnorodne tematy, m.in.: Kierownictwo duchowe; Walka duchowa; Modlitwa; Wielcy święci, mistycy; Objawienia; Eucharystia i adoracja; Nurty duchowości w różnych epokach historii Kościoła; Duchowość św. Jana Pawła II; Etapy i rozwój życia duchowego i in. To obszerne dzieło, przedstawione w przystępnej formie, znajdziemy na stronie wydawnictwa. Zajrzyjcie tutaj


 

RadoscCzym właściwie jest i jak się przejawia radość życia? Widoczna była w życiu świętych, bo przecież tam, gdzie miłość, tam jest radość. Zapraszamy, do refleksji i odpowiedzi na to pytanie w zaciszu swego serca. Zaproponowane poniżej rozważanie psychologa na pewno nam w tym pomoże.  Zajrzyjcie więc do tekstu...


 

Blisko ChK

Instytut Świecki Chrystusa Króla

Oddać się Miłości niezmierzonej, żyjąc w świecie… Któż jest tą Miłością? Jest Nią Chrystus, Król ludzkich serc, który do końca umiłował człowieka, oddając mu Siebie. Czyż człowiek może nie odwzajemnić się oddaniem i miłością? Każdy czyni to na swój własny sposób. Członkinie Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, żyjąc w świecie, w zwykłych warunkach.

 bilibia   Warto odwiedzać w Internecie ciekawe strony. Jakie? Na przykład te podane niżej:

Brewiarz.pl - Internetowa Liturgia Godzin

Biblia - Pismo Święte online

Pacierz.pl - modlitwa na każdy dzień

Modlitwa w drodze - serwis poświęcony modlitwie dla zabieganych

Watykan - oficjalny serwis internetowy Stolicy Apostolskiej

Episkopat - oficjalny serwis Episkopatu Polski

Prymas Polski - oficjalna strona Prymasa Polski 

podziela

 1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w Nim żyje, bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.

2. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym dostrzec coś dobrego.

3. Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

zaproszenie rzeszow

Blisko Chrystusa ale w świecie. Chcesz rozeznać swoje powołanie? Przyjdź: 24 października 2015 r., Gdzie? - Rzeszów, Dom rekolekcyjny "Tabor", ul. Połonińska 25, tel. 535 592 697.  Kliknij w plakat wyżej, jesli chcesz sprawdzić szczegóły.


 

zaproszenie rzeszow

Blisko Chrystusa ale w świecie. Chcesz rozeznać swoje powołanie? Przyjdź: 24 października 2015 r., Gdzie? - Rzeszów, Dom rekolekcyjny "Tabor", ul. Połonińska 25, tel. 535 592 697.  Kliknij w plakat wyżej, jesli chcesz sprawdzić szczegóły.


 

obudzcie swiat 1„U podstaw każdego powołania chrześcijańskiego jest to zasadnicze poruszenie doświadczenia wiary: wierzyć to znaczy porzucić samego siebie, porzucić wygodę i bezkompromisowość swego „ja”, aby skoncentrować nasze życie na Jezusie Chrystusie; jak Abraham porzucić swoją ziemię, wyruszając z ufnością, wiedząc, że Bóg wskaże drogę do nowej ziemi. Tego „wyjścia” nie należy rozumieć jako pogardę dla własnego życia, swoich uczuć, własnego człowieczeństwa.


 

dobre slowaŚwiętość to cel i zadanie każdego chrześcijanina

Pan Bóg wzywa nas wszystkich na tę niezwykłą drogę, gdzie realizują się Boże plany naszego zbawienia. Świętość jest nakazem samego Boga; „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz” (Kpł 19,2). Każdy zatem, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, ma dążyć do świętości, której ostatecznym kresem jest zbawienie.


Swieci  Święci są orędownikami wierzących, gdy polecamy Bogu w modlitwie nasze troski i potrzeby. Wzywając ich pomocy, wierzymy, że są naszymi pośrednikami u Boga. O obcowaniu Jana Pawła II ze świętymi możemy posłuchać tutaj, w wypowiedzi ks. prof. Marka Chmielewskiego. Zachęcamy!

symbol

 Przypomnienie tej myśli znajduje się w liście pasterskim Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego , który obchodzony jest co roku 2 lutego.

Przy tej okazji idźmy za wskazaniami księży biskupów i prośmy Pana Boga, aby zwłaszcza ludzie młodzi odnajdywali Jego miłującą obecność w swym życiu i odważnie odpowiadali na wezwanie do pójścia za Chrystusem drogą życia konsekrowanego.

  obrazek2 1

Czy wiemy, jaka jest różnica pomiędzy powołaniem zakonnym a powołaniem świeckiego konsekrowanego?

Konsekrowana osoba świecka nie jest zakonnikiem a wspólnota, do której należy,  nie jest oczywiście zakonem. A czym jest?

Członkowie instytutów świeckich żyją pojedynczo lub we wspólnotach, niekiedy podejmują konkretne dzieła apostolskie, ale najczęściej poprzez samą swoją obecność w różnych środowiskach starają się wnosić tam, gdzie żyją i pracują, przesłanie Ewangelii.

O specyfice tego powołania na tle innych form życia konsekrowanego czytaj więcej http://seminarium-krakow.pl/rozeznac-powolanie/swiadectwa/powolanie-do-zycia-konsekrowanego-swieckich/

 

Papież Franciszek mówiąc o radzie ubóstwa, powiedział:

„Przez ewangeliczną radę ubóstwa możecie rozpoznać Boże miłosierdzie nie tylko jako źródło siły, ale także jako skarb".

- zajrzyj, a dowiesz się o

historii instytutów świeckich; dla kogo są instytuty świeckie; czy instytuty świeckie pociągają ludzi młodych?

 

JP II

 

?Truizmem jest stwierdzenie, że Jan Paweł II był i wciąż pozostaje dla współczesnych niekwestionowanym mistrzem duchowym. Należałoby jednak zapytać, czym Papież z Polski zasłużył sobie na tak zaszczytne miano i w jaki sposób spełniał misję duchowego przewodnictwa wobec poszczególnych osób, narodów i całej ludzkości? 

Ks. Marek Chmielewski

Czytaj cały artykuł.

 franciszek2

Chciałem powiedzieć wam jedno słowo,
tym słowem jest radość.
Zawsze tam, gdzie są konsekrowani, zawsze jest radość!

Papież Franciszek

                                       Zapraszamy do posłuchania,                                czym są Instytuty świeckie, jaka jest ich misja i zadania