rozne kwiatyCoś umiem zrobić, a czegoś innego nie. Coś mogę zrobić, a czegoś innego nie. Umiem - bo różne są dary łaski. Mogę - bo różne są rodzaje posługiwania.

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje poslugiwania, ale ten sam Pan

1 Kor 12,4-11


bp Ryczan

Ksiądz biskup senior miał wiele zasług, ale nie cieszyłby się, gdybym powiedział, że odniósł sukces, bo ewangelia nie zna takiego słowa. Biskup Kazimierz Ryczan był w działaniu skromny i bardzo skuteczny. Lista osiągnięć biskupa Kazimierza Ryczana jest bardzo długa - powiedział biskup diecezji kieleckiej Jan Piotrowski.  Słuchaj więcej


kwiaty wspolnotaJeśli coś zawodzi w świecie,

to dzieje się tak dlatego,

że my,

którzy tworzymy wspólnotę,

zawodzimy także.

 Powodzenie naszych prób

zniweczenia lęku w świecie,

powodzenie naszych prób

zniweczenia nienawiści w świecie

zależy od głębi naszej odpowiedzi

na powołanie Chrystusa

do wspólnoty z Nim.

(Jan Bereza OSB)


dziela ks. WojciechaNa stronie  http://piwowarczyk.caritas.pl/ znajdziemy różnorodne informacje na temat życia i dzieł inicjowanych i realizowanych przez sł. Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka. Zagadnienia  uporządkowane są tematycznie:

1) Biografia; 2) Modlitwa; 3) Kult; 4) Myśli; 5) Świadectwa; 6) Dzieła; 7) Publikacje; 8) Miejsca; 9) Stokrotki

Zachęcamy do zapoznania się z treściami!


ks-wojciech-piwowarczykModlitwa do prywatnego odmawiania (ze strony katedry kieleckiej)

Boże, Ojcze nieskończenie dobry,
wielbimy Cię za wszelkie dobro,
jakie nam ukazałeś w słowach i czynach
kapłańskiego życia Twojego Sługi,
księdza Wojciecha Piwowarczyka.
Ty natchnąłeś go wielką troską
o wychowanie świętych kapłanów,
o budzenie apostolskiej gorliwości wiernych świeckich,
oraz miłosierdziem dla chorych
i doświadczonych niepełnosprawnością.
Pozwól Kościołowi uradować się
z przyjęcia Twojego Sługi do grona błogosławionych,
a mnie za jego przyczyną udziel łaski,
o którą Cię z ufnością proszę.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

ks-wojciech-piwowarczykW niedzielę, 3 września br. w katedrze kieleckiej wierni modlili się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka - założyciela Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla. Słowo Boże wygłosił ks. Tomasz Rusiecki - Wikariusz Biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Przypomniał on sylwetkę Ojca Wojciecha, o którym Św. Jan Paweł II w liście kondolencyjnym napisał: Posiadał szczególny charyzmat gromadzenia wokół siebie osób pragnących wspinać się na szczyty świętości chrześcijańskiej, będąc dla nich wzorem i przewodnikiem.

Na stronie www kieleckiej katedry znajdziemy - przytoczoną poniżej - modlitwę o beatyfikację ks. Wojciecha Piwowarczyka oraz o uzyskanie łask za jego przyczyną (do prywatnego odmawiania).

Boże, Ojcze nieskończenie dobry,
wielbimy Cię za wszelkie dobro,
jakie nam ukazałeś w słowach i czynach
kapłańskiego życia Twojego Sługi,
księdza Wojciecha Piwowarczyka.
Ty natchnąłeś go wielką troską
o wychowanie świętych kapłanów,
o budzenie apostolskiej gorliwości wiernych świeckich,
oraz miłosierdziem dla chorych
i doświadczonych niepełnosprawnością.
Pozwól Kościołowi uradować się
z przyjęcia Twojego Sługi do grona błogosławionych,
a mnie za jego przyczyną udziel łaski,
o którą Cię z ufnością proszę.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Warto zobaczyć:


idzcie i gloscieNie ma w życiu jednej przestrzeni dla sacrum i innej dla profanum, czasu dla Boga i czasu dla wielkich i małych wydarzeń historycznych. Świat i historia są „historią zbawienia , dla której członkowie Instytutów żyją jak kontemplatycy w świecie, obok każdego człowieka, z życzliwością, i wewnątrz każdego wydarzenia /.../

Z tego powodu „pozostanie" w świecie jest owocem wyboru, odpowiedzią na specyficzne powołanie: jest przyjęciem tego wymiaru bycia wewnątrz, bycia obok, patrzenia na świat jako na rzeczywistość teologiczną, w której wymiar historyczny przenika się z wymiarem eschatologicznym

(z listu Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego poświęconego tożsamości instytutów świeckich we wspólnocie Kościoła, z dnia 4.06.2017 r.)


 

roza szkic

Na tytułowe pytanie, postawione przez młodych ludzi,   odpowiada znany duszpasterz akademicki - ks. Piotr Pawlukiewicz - Posłuchaj


Provida Mater EcclesiaPrzypomnijmy:

instytuty świeckie stanowią jedną z form życia konsekrowanego w Kościele, która została zatwierdzona 2 lutego 1947 przez papieża Piusa XII Konstytucją Apostolską Provida Mater Ecclesia.

Członkowie instytutów świeckich łączą w swoim powołaniu konsekrację (wypełnianie rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa) oraz świeckość.  Wszędzie tam, gdzie żyją i pracują na co dzień  starają się wprowadzać ducha Ewangelii.


W 2017 roku w 70. rocznicę powstania dokumentu Provida Mater Ecclesia Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wydała list poświęcony tożsamości instytutów świeckich w Kościele. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Tutaj

Może  w treściach tego listu odnajdziesz swoje powołanie?


kwiaty na wodzie

Skarbem jest Bóg, który z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra (Rz 8,28).

Czy szukając, odróżniasz wolność od  niezależności? -  Posłuchaj


ubodzy w duchuEwangeliczna rada ubóstwa to filar życia konsekrowanego.

Jesli nie będzie we wspólnotach ducha ubóstwa, to zapanuje ubóstwo ducha. Sól zwietrzeje. 

Przeciwieństwem ducha ubóstwa jest pycha. Zaskakujące? Posłuchaj więcej w nauce ks. prof. Marka Chmielewskiego tutaj


duch swDuch Święty, przedziwny twórca różnorakich charyzmatów, wzbudził w naszych czasach nowe formy życia konsekrowanego (...) Przychodzą tu na myśl przede wszystkim Instytuty świeckie, których członkowie pragną przeżywać swoją konsekrację Bogu w świecie poprzez praktykę rad ewangelicznych (...)

W ten sposób, choć dzięki swej całkowitej przynależności do Boga są w pełni poświęceni Jego służbie, ich działalność w normalnych warunkach życia w świecie przyczynia się za sprawą Ducha Świętego do ożywienia duchem Ewangelii różnych form rzeczywistości świeckich.

(z: Adhortacja Apostolska Vita Consecrata Ojca św. Jana Pawła II, p. 9)


pychaKatolicka teologia zawsze uważała pychę za matkę wszystkich grzechów. W swej oryginalnej postaci jest ona odmową posłuszeństwa Bogu, zapatrzeniem się w siebie i złudną wiarą, że Bóg nie jest nam potrzebny i jesteśmy samowystarczalni.

Obok - obraz Pietera Breugla, Wieża Babel

Wybitny polski teolog o. Jacek Woroniecki pisał: Zło zawarte w pysze i sprawiające, że jest ona po grzechach przeciw cnotom teologicznym najcięższym z grzechów, polega na tym, że w niej odwrócenie się od Boga jest wprost zamierzone, podczas gdy w innych tego nie ma („Katolicka etyka wychowawcza”, Lublin 1986, t. II/1, s. 403-404).

modlitwaNajczęstszą trudnością w naszej modlitwie jest roztargnienie. W modlitwie ustnej może ono dotyczyć wyrazów i ich sensu; o wiele bardziej może dotyczyć Tego, do którego się modlimy w modlitwie ustnej (liturgicznej czy osobistej), w czasie rozmyślania i podczas kontemplacji.

Próba odrzucenia roztargnienia równałaby się popadnięciu w jego sidła, podczas gdy wystarczy powrócić do swego serca: roztargnienie wyjawia nam, do czego jesteśmy przywiązani, i pokorne uświadomienie sobie tego przed Panem powinno obudzić naszą miłość przede wszystkim do Niego przez zdecydowane ofiarowanie Mu naszego serca, by je oczyścił.

Tu właśnie ma miejsce walka: chodzi o wybór Pana, któremu mamy służyć

(Katechizm kościoła katolickiego, 2729)


Plakat Ojciec

Niedziela Dobrego Pasterza, przypadająca 7 maja 2017 r.,  była dniem  modlitwy diecezji kieleckiej o beatyfikację Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka.  Jednym z jego dzieł był Instytut Świecki Chrystusa Króla. Ordynariusz diecezji przekazał z tej okazji słowo pasterskie oraz tekst adoracji. Jezu ufam TobieW dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił święto Miłosierdzia dla całego Kościoła.

Święto to obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego.

W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). Największą łaską w tym dniu jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą, przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu).

Niech Miłosierna Miłość Boża obejmie w tym dniu nas wszystkich, a szczególnie te osoby, które najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia.


Chrystus Panie Jezu Chryste, Królu mój - owych Dwunastu, których wybrałeś, by chodzili za Tobą, gdy nauczałeś, błogosławiłeś, uzdrawiałeś, wyrzucałeś demony i wskrzeszałeś umarłych, i których podczas Ostatniej Wieczerzy nazwałeś swymi przyjaciółmi, w obliczu męki i śmierci rozpierzchli się, zostawili Cię samego. Nie było nikogo, kto zechciałby Cię wesprzeć.

Każda i każdy z nas na różne sposoby wyznaje, że jesteś Panem i Królem. Wobec tego trzeba nam postawić sobie pytanie, jakimi jesteśmy sługami Twego królestwa?

(z: Króluj nam Chryste! Modlitewnik czcicieli Chrystusa Króla,

opr. ks. Marek Chmielewski)


podzielaDla człowieka wierzącego nie ma najmniejszej wątpliwości, że jego sens życia rozwija się ze względu na kontakt z drugim człowiekiem, że różne problemy, różne sprawy trudne do rozwiązania bywają rozwikłane w kontakcie, dialogu z drugim człowiekiem. Człowiekowi niewierzącemu, który nie ma tego podłoża teologicznego, trudno jest sobie uzasadnić taką konieczność. Bo to jest konieczność. Żebym mógł sam żyć jak człowiek i kształtować swoją osobę, muszę żyć w społeczności. Muszę. To jest konieczność. Ona wynika z dzieła stwórczego Boga. Z obrazu Bożego, obrazu Trójcy św.

(sł. Boży O.Wojciech Piwowarczyk, założyciel Instytutu)


papiez Fr

Posłuszeństwo jako wsłuchiwanie się w wolę Bożą, w wewnętrzny głos Ducha Świętego, potwierdzony przez Kościół, zgadzając się, aby posłuszeństwo było urzeczywistniane także przez pośrednictwo ludzkie. Pamiętajcie, że relacja władza-posłuszeństwo mieści się w szerszym kontekście tajemnicy Kościoła i stanowi szczególne urzeczywistnienie jego funkcji pośredniczenia (por. Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego,Posługa władzy i posłuszeństwo, 12).

CHK1

Pytasz, jak wygląda życie w instytucie świeckim?

Zajrzyj tutaj, poczytaj, przemódl, podejmij decyzję.klosyNie po to daję wam Moją Miłość, byście zatrzymywali dla siebie, ale po to, abyście nieśli ją tam, gdzie jej nie ma.

Im więcej rozdacie, więcej mieć będziecie.

To słowa  Jezusa do jednej z  dusz; Także do Ciebie.


Czy chcesz nieść miłość?


KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! Modlitewnik czcicieli Chrystusa Króla

zdjecie1W dniu 19 XI 2016 roku podczas uroczystości aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach do rąk pielgrzymów został oddany modlitewnik. Zredagował go ks. prof. Marek Chmielewski, jeden z kapłanów wytrwale towarzyszących nam na drodze do Królestwa. Dziełko posiada imprimatur ks. bpa Andrzeja Czai, który we wstępie jasno określa cel książeczki: [Modlitewnik] jest tak pomyślany, aby korzystający z niego stawał się coraz bardziej czcicielem Chrystusa Króla na drodze uznawania Jego powszechnego i wiecznego panowania, poddania się Jego prawu, przyjmowania Go całym sercem, zawierzając Mu swoje życie i służąc Mu z oddaniem we wszystkich wymiarach życia.

Ryzykujemy

„Kto nie ryzykuje, nie idzie naprzód. A jeśli się pomylę? Błogosław Pana! Popełnisz większy błąd, jeśli pozostaniesz w stanie spoczynku. Oto najgorszy błąd. Zamknięcie. Ryzykuj dla szlachetnych ideałów. Ryzykuj, brudząc sobie ręce. Ryzykuj jak Samarytanin z przypowieści. Kiedy jesteśmy w naszym życiu mniej więcej spokojni, zawsze istnieje pokusa paraliżu. Jeśli nie będziesz ryzykować, twoje życie będzie ulegać stopniowemu paraliżowi. Będziesz szczęśliwy, zadowolony, będziesz mieć rodzinę, ale będziesz odstawiony na parking. I jest to smutny widok: ludzie, których życie zostało odstawione na parking. To smutny widok, kiedy ludzie bardziej są podobni do mumii w muzeum, niż do żywej istoty. Ryzykuj, a jeśli popełnisz błąd, błogosław Pana. Ale ryzykuj, idź naprzód”

Ojciec św. Franciszek do młodych, podczas wizyty w rzymskim akademiku Villa Nazareth.


 

J naszym krolemNa pewno wiele osób będzie chciało wrócić do słów wypowiedzianych przez Księży Biskupów w Łagiewnikach dnia 19 listopada 2016 r. podczas uroczystości Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Przytaczamy je także tutaj, by ułatwić dotarcie do treści w celu głębszego przemyślenia. Poniżej fragment z homilii bp. Andrzeja Czai:

nie jest naszym zadaniem ogłaszać Chrystusa Królem, lecz uznać Jego panowanie i poddać się Jego Prawu, Jego woli i zbawczej władzy, zawierzyć i poświęcić Mu naszą Ojczyznę i cały Naród, nas samych i nasze rodziny. Przybyliśmy więc, by ugiąć kolano i wyznać z wiarą, że Jezus jest naszym Królem, Panem i Zbawicielem, a nawet więcej, chcemy Go przyjąć za Króla i Pana. By tego dokonać, trzeba podjąć jakże aktualne wezwanie św. Jana Pawła II z homilii inaugurującej jego pontyfikat: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Dla Jego zbawczej władzy […]. Nie lękajcie się!”

Cały tekst homilii na stronie Konferencji Episkopatu Polski


KEPZachęcamy wszystkich, by w  dniach 10-18 listopada 2016 roku podjęli Nowennę przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

W wigilię uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, Jubileuszowy Akt będzie uroczyście wypowiedziany w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, a w dniu  następnym  zostanie  powtórzony we wszystkich polskich parafiach.

Tekst Nowenny wraz z komentarzem można pobrać ze strony KEP  (Komentarz).

Indywidualne przygotowanie do uroczystego aktu możemy pogłębić, korzystając z katechez zamieszczonych na stronie diecezji warszawsko-praskiej:

1) Królowanie Boga w Biblii

 2) Królowanie Jezusa wg Quas primas;

3) Jezus Król w Katechizmie Kościoła Katolickiego


 

 

Podaruj odpust

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia.

O warunkach uzyskiwania odpustów czytaj tutaj


 

droga ku BoguModlić się to iść na spotkanie Króla. Oczywiście, Król mieszka w zamku. Ten Król, o którym mówię, posiada wiele zamków. Jego zamki nie są w obłokach, jak w bajkach, one są zbudowane na ziemi. Król kocha ludzi tak bardzo, że chcąc być blisko nich, zbudował zamek w sercu każdego człowieka. Król mieszka we wszystkich zamkach naraz. Tak więc masz pewność, że Go zastaniesz.

Aby wejść do zamku, musisz przekroczyć drzwi.

Aby wejść do zamku zbudowanego w twoim sercu, w środku twojego serca, możesz wybrać drzwi twego ciała. Jest wielu ludzi, którzy tak postępują. Przybierają pozycję klęczącą, ale ta wydaje się im zbyt pospolita, kładą się więc krzyżem na ziemi albo na plecach. Aby było przyjemniej, podkładają dywan. Przybierają mnóstwo bardzo zabawnych pozycji, trwają w bezruchu i milczeniu. Po długiej chwili mówią, że spotkali Króla. Możesz im powiedzieć, że się mylą. Znajdują się przy drzwiach swego ciała. Król jest wzruszony ich wysiłkami, ale oczekuje na nich o wiele dalej, w głębi zamku.

ubostwoDziecko ewangeliczne oczekuje wszystkiego od Boga, dosłownie wszystkiego….

Człowiek "stary", nastawiony na rachunkowość, na liczenie za i przeciw, ogranicza Bogu możliwość działania, stawia granice Jego miłości i miłosierdziu. Rachunkowość i ciągłe obliczanie, czy coś może, czy nie może się udać, czy to ma szansę, czy nie, jest cechą starości. Dziecko poszukuje księżyca i wierzy, że może go otrzymać - a przecież Pan Bóg chce ci dać więcej niż księżyc. On chce ci dać swoje królestwo, ale jeśli nie będziesz dzieckiem, to zwiążesz Mu ręce (z: ks. Tadeusz Dajczer, Rozważania o wierze. Z zagadnień teologii duchowości)


 

cmisDnia 25 sierpnia 2016 r. w Rzymie zakończyły się 4-dniowe obrady Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Instytutów Świeckich z 25 krajów. Jednym z tematów podjętych na spotkaniu była kwestia formacji. Wybrano także na czteroletnią kadencję Radę Wykonawczą. Jej nową przewodniczącą została Jolanta Szpilarewicz, stojąca na czele Polskiej Konferencji Instytutów Świeckich.

Zadaniem Rady Światowej jest stworzenie takiej płaszczyzny wymiany, spotkania, aby być inspirującymi dla instytutów świeckich w świecie, ale szanując ich autonomię i charyzmat każdego z nich. Chodzi o to, by podawane przez nas kierunki i inspiracje służyły pogłębieniu życia w szczególnym charyzmacie każdego instytutu” – powiedziała Radiu Watykańskiemu Jolanta Szpilarewicz - nowa przewodnicząca CMIS.

Gratulujemy wyboru i wspieramy modlitwą!


 

gdzie lezy Krolestwo Boze

Szukajmy królestwa niebios wewnątrz serca (zob. Mt 6,33). Jeśli tylko oczyścimy oko naszego umysłu, znajdziemy ukryte w nas ziarno gorczycy (zob. Łk 13,19), perłę (zob. Mt 13,45), zaczyn (zob. Mt 13,33) i wszystko inne. Dlatego też Pan nasz Jezus Chrystus powiedział: Królestwo Boże jest wewnątrz was (Łk 17,21). Oznacza to, że Bóg pozostaje w sercu. (Filoteusz z Synaju)
 Źródło tekstu
tutaj 


 

O sw Franciszek w Lagiewnikach maly Treść homilii papieża Franciszka, wygłoszona 30 lipca 2016 r. w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach, jest jasnym drogowskazem na dziś dla osób konsekrowanych. Zachęcamy do modlitewnej lektury wypowiedzi Ojca św.

                       --------------------

(...) Jezus posyła. Od samego początku pragnie On, aby Kościół wychodził, aby szedł do świata. Chce, aby to czynił tak, jak On sam tego dokonał, jak On został przez Ojca posłany na świat: nie jako potężny, ale w postaci sługi (por. Flp 2, 7), nie „aby Mu służono, lecz żeby służyć” (Mk 10, 45) i nieść dobrą nowinę (por. Łk 4, 18); podobnie też ci, którzy do Niego należą, są posłani w każdym czasie. Uderzający kontrast: podczas gdy uczniowie zamykali drzwi ze strachu, Jezus posyła ich na misję; chce, aby otworzyli drzwi i wyszli szerzyć z mocą Ducha Świętego przebaczenie i pokój Boży.

To wezwanie skierowane jest także do nas.

mlodosc to stan duchaLeon Knabit OSB, Młodość to nie tylko wiek. Młodość to stan ducha jest książką, do której warto zaglądać wielokrotnie. Krótkie historyjki, anegdoty i myśli ojca Leona dzięki swojej lekkości i głębi duchowej mogą trafić do młodych i starszych, to świeckich i konsekrowanych. W publikacji zebrane zostały tzw. „motywatory” ojca Leona, takie jak na przykład te:  Z gębą jak cmentarz świata nie zbawisz; Jestem szczęśliwy, ponieważ na serio traktuję Boga; Świętość zaczyna się zwyczajnie, od uśmiechu.

Gdy widzimy czerwone korale, w których ojciec Knabit wystąpił przed obiektywem, szczery uśmiech sam pojawia się na twarzy. No sami zobaczcie:)

o. Knabit


 

ds

Jeśli poszukujesz swojej drogi życia a jesteś niezamężna,
masz 20 – 40 lat,

chciałabyś oddać się Jezusowi jako osoba świecka konsekrowana,

zapraszamy Cię na spotkanie
8 października 2016 r.
organizowane przez Instytut Świecki Chrystusa Króla,

spotkanie prowadzi ks. dr Rafał Ostrowski oraz członkinie  IŚChK,

miejsce spotkania: Poznań, ul. Promienista 131,
Kościół  pw. Świętej Rodziny

rozpoczęcie godz.  10.00,  zakończenie godz.  15.30

Szczegóły w załączeniu


 


 

 

 

KB jest

"Sam Pan zaś mówi: Królestwo Boże jest wewnątrz was. Fakt, że królestwo istnieje „wewnątrz”, cóż innego mógłby oznaczać, jeśli nie to, że w sercach na to zasługujących wyraźnie zaznacza się niebiańska radość Ducha?" 

Pseudo-Makary Egipski

(źródło: „Filokalia – teksty o modlitwie serca”, wyd. Benedyktynów)


 

 

oto ja

Jezus nie powołuje zdolnych, ale uzdalnia powołanych.

Czy jesteś jedną z nich?


 

Ojciec sw Rzym 2016Kto nie ryzykuje, nie idzie naprzód - usłyszeli młodzi na  spotkaniu z Ojcem św. Papież, zapytany, dodał:

A jeśli się pomylę? Błogosław Pana! Popełnisz większy błąd, jeśli pozostaniesz w stanie spoczynku. Oto najgorszy błąd. Zamknięcie. Ryzykuj dla szlachetnych ideałów. Ryzykuj, brudząc sobie ręce. Ryzykuj jak Samarytanin z przypowieści. Kiedy jesteśmy w naszym życiu mniej więcej spokojni, zawsze istnieje pokusa paraliżu.

Jeśli nie będziesz ryzykować, twoje życie będzie ulegać stopniowemu paraliżowi. To smutny widok, kiedy ludzie bardziej są podobni do mumii w muzeum, niż do żywej istoty. Ryzykuj, a jeśli popełnisz błąd, błogosław Pana. Ale ryzykuj, idź na przód” – powiedział Franciszek.

Potraktujmy przeslanie Ojca św. jako zachętę skierowaną nie tylko do studentów. I błogosławmy Pana! (źródło: tutaj)


 

dorslamCzłowiek dojrzały:
- umie rozróżnić to, co ważne, od tego, co drugorzędne
- w życiu widzi nie tylko prawa, ale i obowiązki
- nie boi się trudności, które przyjmuje, widząc w nich etap życiowy (twórcza rola „krzyża” doznanego od ludzi lub dopuszczonego przez Pana Boga);
- człowiek dojrzałej wiary traktuje codzienne życie jako powołanie, nie czyni rozdziału między sprawami prywatnymi i publicznymi, świeckimi i religijnymi
- przynależąc do Kościoła, jest odpowiedzialny za Kościół - ten lokalny i powszechny.

Czy jestem dojrzała/dojrzały?


 

Papczynski StanislawStanisław Papczyński - polski kapłan, zakonnik, kaznodzieja, początkowo pijar, a następnie założyciel i pierwszy przełożony generalny Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP. Od 5 czerwca 2016 r. jest świętym Kościoła katolickiego.

O jego życiu i drodze do świętości mówi ks. prof. Marek Chmielewski - posłuchaj

Pojęcie  participatio actuosa kaplan pojawia się niejednokrotnie w Konstytucji o Liturgii oraz w tzw. Instrukcjach wykonawczych, czyli szczegółowej wykładni tego, co w Dokumentach Soborowych powiedziano tylko ogólnie. Jedną z takich wykładni jest instrukcja Musicam Sacram (1967).

psychologicznym okiemZbliża się okres wakacji, a to czas, kiedy młodzi ludzie częściej przejawiają zachowania, których potem żałują. Tatuowanie się jest jednym z nich. Warto więc poznać różne aspekty tego zjawiska, tym bardziej, że staje się ono coraz powszechniejsze.

Jeszcze nie tak dawno tatuowanie się w naszej kulturze było utożsamiane z tzw. marginesem społecznym. Tatuaże robili sobie więźniowie oraz członkowie różnych subkultur. Dzisiaj problem ten dotyczy przede wszystkim celebrytów: artystów, muzyków, sportowców, piosenkarzy... ale nie tylko. Uczeni różnych dziedzin, zajmujący się tym problemem, widzą w tym zjawisku głębszy problem: duchowy, psychologiczny i psychiatryczny, a nie tylko wyraz estetycznych upodobań i mody.

Według przeprowadzonych w 2015 r. badań tatuaż ma już co dziesiąty Polak. Dlatego zasadne jest pytanie, co kryje się pod tym nowym zjawiskiem społecznym i czy jest to tylko taka „niewinna” forma sztuki?

Prostyn

Św. Paweł w Liście do Rzymian opisuje skutki działania w nas Trójcy Świętej -  są to: wiara, nadzieja i miłość. W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej pamiętajmy, że to dzięki Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu jesteśmy (konsekrowani i świeccy) synami i córkami Boga.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i kóry przychodzi (Ap. 1,8)

 

(na zdjęciu: statua Trójcy Przenajświętszej w jedynym w Polsce sanktuarium Trójcy Świętej - w Prostyni na Podlasiu)


 

O życiu konsekrowanym, które jest darem Ducha św., mówi w swej nauce ks. prof. Marek Chmielewski z KUL - zachęcamy do posłuchania.

"Życie konsekrowane darem Ducha Świętego" (homilia) - POSŁUCHAJ

przyjdz Duchu sw

Skąd możemy wiedzieć, czego Pan Bóg od nas oczekuje? Po czym możemy poznać, że pełnimy Jego wolę?
Jest sposób. Poznajemy to po owocach Ducha Świętego, których nie należy mylić z siedmioma darami Ducha Świętego, z których wynikają. Zobacz więcej
Życie konsekrowane to dzieło Ducha św. Nasze powołanie też, bo przecież  nasz wybór drogi życia dokonał się pod Jego natchnieniem. Bądźmy ulegli Duchowi św., stale poddawajmy się Jego prowadzeniu, a wtedy będziemy uświęcać siebie  i świat.

 znaczek watykanuOjciec Święty Franciszek, wydając encyklikę Laudato si’ - W trosce o wspólny dom (24 V 2015), chciał dedykować ją wszystkim ludziom dobrej woli, którym nie jest obojętny los naszej planety Ziemi – naszego wspólnego domu, powierzonego nam przez Boga Stwórcę.

Papież na wstępie encykliki odwołuje się do duchowości św. Franciszka z Asyżu i wzywa, aby Ziemię przyjąć jak siostrę, „z którą dzielimy istnienie” i jak piękną matkę, która bierze nas w ramiona. Wezwanie to wzmocnione jest słowami pieśni św. Franciszka: „Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami” (Ls 1).

Encyklika ta nie może więc pozostać poza obszarem zainteresowania instytutów świeckich, gdyż jej przesłanie ściśle koresponduje z głównym rysem duchowości, jakim jest zaangażowanie w rzeczywistość doczesną, aby przekształcać ją zgodnie z zamysłem woli Bożej.

MB Krolowej Polski

 

Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła,
Nigdym ci mego nie odjęła lica,
Ja — po dawnemu — moc twoja i siła!

...Bogarodzica!...

(Maria Konopnicka, tomik Ludziom i chwilom)


 

 

 

Ojciec sw Rzym 2016

Każdy z nas ma swoje miejsce, swoją pracę w Kościele.

Proszę, nie zapominajcie o pierwszym powołaniu, pierwszym wezwaniu. Pamiętajcie!  I z tą miłością, z którą zostaliście powołani, i dzisiaj Pan nie przestaje Was powoływać. Nie pomniejszajcie tego piękna, tego zdumienia pierwszego powołania. Sprawą podstawową jest modlitwa. “Szpikiem” życia konsekrowanego jest modlitwa – modlić się!

 Spoglądanie w przyszłość z nadzieją, prosząc zawsze Pana, aby nam dał nowe powołania, aby nasze dzieło konsekracji mogło iść dalej. Praca każdego dnia, nadzieja na przyszłość oraz dobry zasiew. Aby inni, którzy idą za nami, mogli otrzymać dziedzictwo, które im zostawimy.

(Słowa Ojca św. do osób konksekrowanych na zakończenie Roku Życia Konsekrowanego, luty 2016 r.)


 

 Jubileusz chrztu POjciec św. w katechezie do Polaków powiedział:

Drodzy bracia i siostry, w tych dniach Kościół w Polsce obchodzi 1050. rocznicę chrztu.

Razem z Pasterzami i wiernymi dziękuję Bogu za ten historyczny akt, który przez wieki kształtował wiarę, duchowość i kulturę waszego Narodu, we wspólnocie ludów, które Chrystus zaprosił do udziału w tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania.

Dziękujecie Bogu – według słów św. Jana Pawła II – za to, „zostaliście zanurzeni w wodzie, która odbija w sobie obraz Boga żywego – w wodzie, która jest falą wieczności: «źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu» (J 4, 14)” (Kraków, 10.06.1979).

Proszę Boga, aby obecne i przyszłe pokolenia Polaków pozostawały wierne łasce chrztu, dając świadectwo miłości Chrystusa i Kościoła. Niech miłosierny Bóg udzieli swojego błogosławieństwa wszystkim Polakom żyjącym w Kraju i poza granicami.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

(źródło: Niedziela)


 

Jezus droga swiatlaChcąc podkreslić znaczenie czasu wielkanocnego w Kościele, Salezjanie zainicjowali (1988 r.) nabożeństwo Drogi Światła. Inspiracją  były freski z katakumb św. Kaliksta w Rzymie przedstawiające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który przechodzi z ciemności do światła (stąd nazwa Droga Światła). W 2002 r. nowa forma pobożności została zatwierdzona przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Droga Światła i Droga Krzyżowa mają sobie wzajemnie odpowiadać. O ich podobieństwie przypominają łacińskie nazwy: Via Crucis (droga krzyża) i Via Lucis (droga światła). Identyczna jest liczba stacji. Proponowane stacje drogi światła oparte są na wydarzeniach odnotowanych w Nowym Testamencie.

Nabożeństwo odprawiane jest w coraz większej liczbie kościołów, nie tylko w Polsce. Rozważanie Drogi Światła można także potraktować jako osobistą medytację, szczególnie podczas liturgicznego okresu wielkanocnego, czyli od Wielkanocy do Zesłania Ducha Świętego. Pomocą mogą służyć materiały z portalu Opoka  i  tutaj.

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja!


 

Jezu ufam Tobie

Jezu ufam Tobie!

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia opracowało folder z orędziem Miłosierdzia, które Pan Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie. Jest to odpowiedź na pragnienia wielu czcicieli Miłosierdzia Bożego.

Folder w języku polskim, angielskim, białoruskim, czeskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, słowackim, ukraińskim, węgierskim i włoskim, dostępny jest na stronie  tego Zgromadzenia.