Konferencja wygłoszona na dniu skupienia wspólnoty.

Ks. prof. Rafał Dudała - Kształtowanie sumienia

cześć I

część II