Ch zmartwychwstaly lic CC 1

Obyśmy w każdym czasie trwali przy Chrystusie, umacniając się Bożą Miłością i nadzieją wynikającą ze zmartwychwstania Jezusa.

Nieśmy w świat przesłanie pokoju, znak zwycięstwa naszego Króla.