muszelka i listki

W najnowszej adhortacji o powołaniu do świętości papież Franciszek pyta: ?Jak rozpoznać, czy coś pochodzi od Ducha Świętego, czy pochodzi z ducha tego świata lub z ducha diabła??. Ojciec Święty udziela następującej odpowiedzi: "Jedynym sposobem jest rozeznanie, które wymaga nie tylko dobrej zdolności rozumowania lub zdrowego rozsądku, ale jest także darem, o który należy prosić" [Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate 166].

domy w gorach

Co innego jest wykopać dołek w piasku, a co innego wgryźć się kilofem w skałę, żeby na niej osadzić fundamenty. I co innego jest chwalić naukę Chrystusa, uznawać ją a nawet głosić, a całkiem co innego według niej żyć [zasłyszane]

Chrystus blogoslawi obraz Milano

Błogosławieni, którzy nie widza, a wierzą, nie odczuwają, ale kochają, nie doznają i nie przeżywają, ale mimo to służą (z: Małgorzata Borkowska OSB, Jednego potrzeba). Takim ubogim obiecano Królestwo Niebieskie. Błogosławieństwo jest dla wierzących, nie dla widzących.

dziewczyna z kapeluszem

Ojcowie Pustyni uczą nas bardziej wierzyć w Boga i Bogu, niż stale Go ?czuć?. Zresztą to ?stałe czucie? Boga jest po prostu niemożliwe: nawet momenty szczególnego doświadczenia Boga, które nieraz wiążą się z jakimś doznaniem, są zawsze tylko momentami. One są łaską darem Boga i jako takie mają zapaść w pamięć serca, tak by stały się dla nas jak perła, skarb życia. Do tych chwil-skarbów potem możemy wracać poprzez wspomnienie, które warto zamieniać na dziękczynnie i uwielbianie Boga; tak jak robiła w swoim życiu Maryja (por. Łk 1,46?55), a Psalmista zaleca: Wielkich dzieł Boga nie zapominajcie (Ps 78,7). Błędem jest jednak bezwzględne utożsamianie obecności Boga i Jego działania w człowieku z doznaniami emocjonalnymi, które ów człowiek miałby stale odczuwać.

kwiaty czerwone

W Biblii znajdujemy wprost wezwania do radości, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym: Radujcie się!  W poleceniu św. Pawła: Zawsze się radujcie (1 Tes 5,16) mamy także drugie polecenie, zaraz po przecinku: nieustannie się módlcie! (1 Tes 5,17). Radość nie tyle ma poprawić nasze usposobienie, ale odnosi się do Boga i wiąże się z naszą więzią z Nim. Radość w Panu jest wyrazem oraz znakiem naszej prawdziwej wiary. Radość jest owocem Ducha Świętego (zob. Ga 5,22) i najprawdziwszym znakiem autentycznego życia i zawierzenia Bogu. Radość, miłość i pokój świadczą o tym, że człowiek działa pod natchnieniem Ducha Świętego, a tym samym żyje w pełni. [źródło: Włodzimierz Zatorski OSB, Zawsze się radujcie].

slonce na niebie

Mądrość polegała na umiejętności osiągania szczęścia. Pan Jezus tłumaczy, że polega ono na wolności od ducha tego świata. Perspektywa królestwa Bożego pozwala właściwie ocenić wartość wszystkiego, czego doświadczamy. Szczęściem jest to, co nas do tego królestwa przybliża. Takimi wskazaniami są błogosławieństwa wzywające do mądrości, do patrzenia we właściwej perspektywie na spotykane doświadczenia. Taka perspektywa jest fundamentem naszej wiary. Jezus wskazuje mądrość, od nas zależy wybór (myśli z: Pytania do wiary. Kierunek: szczęśliwe życie. Włodzimierz Zatorski OSB)

angel 2512756 340

Czasem jest ich wielu ? całe zastępy. Czasem kilku ? wybranych. Zawsze mają jakieś zadanie. Mogą praktycznie zrobić wszystko. Każdy jest jednakowo sprawny. Niech w ten czas letni niosą Wam miłość, przekazują dobro, wsparcie, chronią, ostrzegają.

krew Chrystusa

"Lipiec, to miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia. Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci. Jest niezbitym dowodem miłości niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. To Krew, której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy? [Jan Paweł II]. Czytaj więcej: Bł. Jan XXIII o kulcie Krwi Chrystusa

thumb basket with vegetables in the hands of a female farmer 5af47c9977e1e

Jean Vanier zauważył, że wiele osób decyduje się na przynależność do jakiejś grupy, chcąc poznać taką a nie inną duchowość, uzupełnić swoje braki katechetyczne lub też te zwyczajne ? ludzkie. Grupa o takim nastawieniu nie tworzy jeszcze wspólnoty! Początkiem każdej wspólnoty jest decyzja na miłość, a więc przyjęcie się nawzajem (zob. Rz 15, 7). Temu przygarnięciu towarzyszy często walka o drugiego, by go nie wykreślić z mojego życia. Przebaczenie jako nieustanna gotowość do przyjęcia słabości drugiego jest miarą sukcesu we wspólnocie. 

Papiez przemawia maj 2018

Na początku maja w Rzymie odbywał się kongres poświęcony przyszłości życia konsekrowanego, mający na celu m. in. doprecyzowanie pojęcia konsekracji w obliczu wielości jej form. W mediach pojawiła się informacja o wypowiedzi papieża Franciszka podczas spotkania z uczestnikami zjazdu. 

sapling 154734 340

Smutek w naszym życiu czy brak poczucia spełnienia może być brakiem odpowiedzi na powołanie, do jakiego człowiek jest przeznaczony [...] Powołanie [do samotności] nie polega na porzuceniu swojego miejsca, ale na uświęcaniu go ?od wewnątrz?, na wykonywaniu swoich zadań, promieniując wiarą, nadzieją i miłością; na wsłuchiwaniu się w głos Ojca, który uczy nas szukania Królestwa Bożego, zajmowania się Bożymi sprawami i kierowania nimi zgodnie z Jego wolą, żyjąc pośród świata [z książki O. Leona Knabita Powołanie - i co dalej?]

Więcej o świeckim zyciu konsekrowanym na spotkaniu w Lublinie w dniu 17 czerwca 2018 r.

sw. Stanislaw Kostka otrzymuje Dzieciątko z rak Maryi

św. Stanisław Kostka otrzymuje z rąk Maryi Dzieciątko Jezus [z:brewiarz.pl]

Św. Stanisław Kostka, patron rou 2018, niech wspomaga Cię w odwadze świętości, by pójść za wolą Bożą w wyborze drogi życia. Może jest nią świeckie zycie konsekrowane? Węcej informacji o spotkaniu w Lublinie w dniu 17 czerwca 2018 r.

A ty się odważ świętym stanąć Pana
A ty się odważ stanąć jeden sam
Być świętym - to nie zlękły powstać z wschodem
To ogromnym być, przytomnym być!

Krocz - jasny, uśmiechnięty,
Na twarzy ten Chrystusa rys
Miłość
Święty aż po krzyż - przez krzyż - na krzyż!
Ty się wahasz? Ty się cofasz?
Ty się odważ świętym być!
[Cyprian Kamil Norwid, fragment A ty się odważ]

biblia

Jezus nadal przemierza drogi świata, dołącza do nas i prowadzi nasze pielgrzymowanie: karmi naszą wiarę, nadzieję i miłość; pociesza w przeżywanych próbach [Ojciec św. Franciszek]. Czy chcesz iść razem z Nim jako świecka osoba konsekrowana? Więcej o tej formie życia - na spotkaniu w Lublinie w dniu 17 czerwca 2018 r.  

ChK

Myślimy czasami: to jest moje życie, które teraz mam powierzyć Bogu, zamiast myśleć: ja żyję życiem Bożym i będę je przeżywał zgodnie z Jego wolą. Może Jego wolą jest byś żyła świeckim życiem konsekrowanym? Przyjdź na spotkanie w Przemyślu, 2 czerwca 2018 r. informacje tutaj lub w Lublinie, 17 czerwca 2018 r., informacje tutaj.

duch sw

Niech Bóg da, abyś umiał rozpoznać, jakie jest słowo, orędzie Jezusa, które Bóg chce powiedzieć światu poprzez twoje życie. 

[z: Adhortacji Apostolskiej Ojca św. Franciszka
Gaudete et exsultate]

Szczególnie w tych dniach prośmy o dary Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej [Iz 11, 2], o owoce działania Ducha Świętego w życiu wierzącego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość (tłum. też jako "opanowanie") [Gal 5, 22-23}.

Posluchaj konferencji ks. prof. Marka Chmielewskiego Ducha św. nie gaście

ChK

Każdy człowiek ma swoje osobiste powołanie i jest przez Boga wyposażony w takie dary, aby mógł swemu powołaniu sprostać 

(sł. Boży ks. Wojciech Piwowarczyk, założyciel Instytutu Świeckiego Chrytusa Króla).

Masz pragnienie odkrycia swojego powołania? Przybądź na spotkanie w Przemyślu, 2 czerwca 2018 r. Więcej tutaj

ojciec sw Franciszek

Ojciec św. powiedział: Modlitwa, ubóstwo i cierpliwość to trzy filary życia konsekrowanego.

Jeśli Duch św. podpowiada Ci, że to wezwanie skierowane jest do Ciebie, przyjdź na spotkanie, dowiedź się o świeckim zyciu konsekrowanym.

Kiedy?  2 czerwca 2018 r.  Gdzie? W Przemyślu  Więcej

 

Przemysl 2018

Kliknij w obrazek, by informacje były bardziej czytelne.

Zapraszamy na spotkanie w Przemyślu 2 czerwca 2o18 roku!

rozeznawanieZachęcamy do wysłuchania konferencji ks. prof. Marka Chmielewskiego nt. rozeznawania duchowego. Niech Duch św. otworzy nasze serca i uszy na głos Boży. Posluchaj

Jezu ufam Tobie

Nie może być głębokiej modlitwy tam, gdzie człowiek chce przeżywać religijne wzruszenia i do tego przede wszystkim dąży: taki człowiek mierzy wartość modlitwy czułością osiągniętych na niej uczuć. Tymczasem  prawdziwa modlitwa musi prędzej czy później zacząć obywać się bez uczuciowych ?przeżyć?. Przeżyć można coś, doznać można czegoś; ale Bóg jest Kimś, nie czymś; nie jest naszym celem przeżyć Go, tylko uwielbić. Pogoń za przeżyciami jest jedną więcej pokusą.

O warunkach dobrej modlitwy mówi S. Małgorzata Borkowska OSB. Posłuchaj

Jezus droga swiatla

Maria Magdalena pozostała przy grobie, płacząc. Czekała. Może ktoś przyniesie Jezusa do grobu? A może czekała na coś więcej? Nie wiemy. W każdym razie, ktoś z boku mógłby powiedzieć: "Cóż za uparta kobieta, ileż można płakać i szlochać? I co to da?" Ale to właśnie do niej jako pierwszej przyszedł Jezus. Przyciągnął Go jej smutek, który nie miał końca. Na niej spełniły się słowa wypowiedziane podczas Kazania na Górze: "Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni" (Mt 5,4). Smucą się, bo kochają. Smucą się, bo brak bliskiej osoby. Jezus zobaczył twarz kobiety, która tęskniła. I dlatego płakała. Iluż chrześcijan dzisiaj tęskni w taki sposób za Jezusem? Być może niewielu, dlatego trudno doświadczyć im mocy zmartwychwstania.

[źródło:www.deon.pl]

 zmartwychwtanie

Chrystus zmartwychwstał,

aby człowiek znalazł autentyczne znaczenie istnienia,

aby człowiek żył pełnią własnego życia: 

aby Człowiek żył z Boga i w Bogu

św. Jan Paweł II

otworz sie Wielki Post

Pan Bóg, jak sam przyznał prorokowi Ozeaszowi nieustannie ?ciosał nas? przez swoje słowa, przez proroków (Oz 6,5). Robi tak też teraz, szczególnie w czasie Wielkiego Postu. Pozostaw choćby szparkę, niewielką szczelinę, przez którą może przedostać się światło, woda ? a więc życie. 

Wielkie i nieoczekiwane mogą być owoce naszej wiernej uważności.

dzwony 2Dźwięk dzwonów trzyma z dala złe duchy, ale jest też hymnem ku czci Boga. Nic zatem dziwnego, że w krajach zlaicyzowanych ich dźwięk bywa zakazywany, podobnie jak w krajach muzułmańskich (w tym w Jerozolimie).

Harmonijny i rytmiczny dźwięk dzwonów symbolizował dla chrześcijan bliskość Boga. Wyznaczał rytm dnia i nocy, modlitwy oraz pracy, odpoczynku i zabawy. Czytaj więcej tutaj

mlode winoJak rozpoznać Boże wezwanie, rozbrzmiewające w określonej sytuacji historycznej i miejscu? Jak odpowiedzieć, jako osoby konsekrowane w instytutach świeckich, na Boże wezwanie i wyjść z własnej wygody, i zdobyć się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące światła Ewangelii?
Temat ten, w kontekście wskazań Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, zawartych w publikacji ?Młode wino nowe bukłaki", podjął ks. bp Józef Szamocki w trakcie Zebrania Plenarnego KKIŚ. Zachęcamy do zapoznania się z tym bogatym materiałem tutaj.

Jezus cierpiacy

?Królowanie Chrystusa ukazuje się w pełni na Golgocie, kiedy to Niewinny jest przybity do krzyża, ubogi, nagi, pozbawiony wszystkiego, wciela i objawia pełnię miłości Boga. Jego totalne powierzenie się Ojcu, podczas gdy wyraża swoje zupełne ubóstwo, podkreśla moc tej Miłości, która go wskrzesi do nowego życia w dniu Paschy? (Franciszek, orędzie na I Światowy Dzień Ubogich)

?Każdy, kto chce uwielbić królewski Majestat Chrystusa, musi najpierw przyjąć Go i zgiąć przed Nim kolano, gdy przychodzi w Osobie Ubogiego? (List arcybpa Grzegorza Rysia).

pokusa malpa

Pokusa to chyba dzisiaj już temat nieaktualny. Przywoływać średniowieczne przekonania o diable i kuszeniu: Po co? Po co kogoś próbować? To tylko znak nieufności!

O co chodzi? O TO ?jedyne, najważniejsze?, coś, co na dnie serca przemawia w sposób niedopuszczający sprzeciwu. Chodzi ?o pierwotną miłość?, która nie jest niczym innym, jak ?iskrą?, która wszystkiemu co robimy, całemu naszemu życiu nadaje smak i głęboki sens. (?) To wielki dar mieć w sercu to COŚ, wobec czego wszystko odchodzi daleko, przestaje być ważne, już nie niepokoi (fragm. felietonu - cały tekst tutaj)

 

Plakat A4 Radom 2018

Jesli chciałabyś rozeznać drogę służenia Panu Bogu jako osoba konsekrowana w świecie, przyjdź na spotkanie - Radom, 7 kwietnia 2018 r. Kliknij w plakat, by zobaczyć szczegóły spotkania. Zapraszamy!

Plakat A4 Radom 2018

Jesli chciałabyś rozeznać drogę służenia Panu Bogu jako osoba konsekrowana w świecie, przyjdź na spotkanie - Radom, 7 kwietnia 2018 r. Kliknij w plakat, by zobaczyć szczegóły spotkania. Zapraszamy!

torebki

Okiem psychologa

 ?Odpoczywaj, jedz, pij i używaj...? - te słowa ewangelicznego bogacza (Łk 12,19) mogłyby być współczesnym hasłem cywilizacji konsumpcji: gromadzenia bogactw materialnych bez liczenia się z kimkolwiek, fascynacji rzeczami, błyskotkami, mierzeniem ludzkiego życia, jego sensu i powodzenia nie przez to, kim człowiek jest, lecz co i ile posiada.

Jednocześnie wciąż aktualne są słowa św. Augustyna ?Stworzyłeś nas Panie dla siebie i niespokojne jest serce nasze dopóki nie spocznie w Tobie?. Okazuje się bowiem, że jedzenie, picie i używanie nie są w stanie wypełnić całkowicie ludzkiego życia.

Ojciec sw Franciszek

Drodzy Bracia i Siostry!

Ponownie zbliża się Pascha Pana! Aby nas do niej przygotować, Boża Opatrzność daje nam każdego roku Wielki Post, ?sakramentalny znak naszego nawrócenia? (1), który zapowiada i urzeczywistnia możliwość nawrócenia się do Pana całym sercem i całym życiem.

rozeznanie

Prawo jest drogowskazem, wskazującym czy wybieramy dobro, czy zło, czy idziemy za owocami ducha czy ciała. A sumienie?

Owoce trzeba umieć rozpoznawać, bowiem są najpewniejszą metodą poznania wartości naszych wyborów. Jak je rozpoznać? Posłuchaj wywiadu z Włodzimierzem Zatorskim OSB.

 

walcz z myslami nie z mysleniem

Najczęściej kiedy mówi się o walce z myślami, rozumie się przez to rozproszenia. Są one podstawowym wymiarem tej walki, ale nie jedynym. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina nam ogólną zasadę tej walki. Najczęstszą trudnością w naszej modlitwie jest roztargnienie. W modlitwie ustnej może ono dotyczyć wyrazów i ich sensu; o wiele bardziej może dotyczyć Tego, do którego się modlimy w modlitwie ustnej (liturgicznej czy osobistej), w czasie rozmyślania i podczas kontemplacji. Próba odrzucenia roztargnienia równałaby się popadnięciu w jego sidła, podczas gdy wystarczy powrócić do swego serca: roztargnienie wyjawia nam, do czego jesteśmy przywiązani, i pokorne uświadomienie sobie tego przed Panem powinno obudzić naszą miłość przede wszystkim do Niego przez zdecydowane ofiarowanie Mu naszego serca, by je oczyścił. Tu właśnie ma miejsce walka: chodzi o wybór Pana, któremu mamy służyć (KKK 2729) Por. Mt 6, 21. 24). [Fragmenty tektu nt. acedii. Całość tutaj]

daj mi pic

Na początek stwierdzenie podstawowe: konsekrowany nie równa się zakonny. By stać się osobą konsekrowaną, nie trzeba składać ślubów zakonnych i żyć za murami klasztoru. Podkreślmy - życie zakonne nie jest jedyną formą życia konsekrowanego. 

Od zatwierdzenia instytutów świeckich przez Stolicę Apostolską minęło 70 lat, ale ta forma życia konsekrowanego wciąż wydaje się mało znana. Dlaczego? Na czym polega specyfika tego powołania?

bezpieczny widok na morzeWciąż jeszcze zaglądam na pewne internetowe forum o tematyce powołaniowej. Sporo z niego wynika, ponieważ można mieć jakiś wgląd w sposób myślenia młodych i względnie młodych ludzi.  Wszyscy wiemy, że coraz później młodzi podejmują decyzje co do ich drogi życia. To fakt, nie można z nim dyskutować. Niektóre młode osoby zdają sobie sprawę, że bywa w tym jakiś problem. Podzielę się kilkoma przykładami (nieco skracam i dla czytelności usuwam podstawowe literówki).

ks wojciech piwowarczykDnia 18 stycznia mija 116 rocznica urodzin naszego Założyciela, Sługi Bożego ks. infułata Wojciecha Piwowarczyka. 

Zachęcamy do odmawiania za Jego przyczyną  modlitwy, która  pochodzi  ze strony katedry kieleckiej:

Boże, Ojcze nieskończenie dobry,
wielbimy Cię za wszelkie dobro,
jakie nam ukazałeś w słowach i czynach
kapłańskiego życia Twojego Sługi,
księdza Wojciecha Piwowarczyka.
Ty natchnąłeś go wielką troską
o wychowanie świętych kapłanów,
o budzenie apostolskiej gorliwości wiernych świeckich,
oraz miłosierdziem dla chorych
i doświadczonych niepełnosprawnością.
Pozwól Kościołowi uradować się
z przyjęcia Twojego Sługi do grona błogosławionych,
a mnie za jego przyczyną udziel łaski,
o którą Cię z ufnością proszę.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

droga

Właściwy dynamizm prowadzący nas do Źródła życia możemy odkrywać w kierownictwie duchowym. Po meandrach rozeznawania duchowego prowadzi nas o. Włodzimierz Zatorski OSB. Posłuchajmy cz. 1 i cz. 2 

chciwosc

Tak też może objawiać się chciwość - inne jej oblicze:

Chciwość zwraca uwagę na długą starość, niezdolność do ręcznej pracy, przyszły głód będący jej następstwem i spowodowane nim choroby, i gorycz ubóstwa, i to, z jak wielkim wstydem będzie się przyj­mować od innych środki konieczne do życia.

 Ewagriusz z Pontu , Pisma ascetyczne, tom 1

IHSJeżeli brakuje nam słów na modlitwie, to może rodzić się pustka, znużenie czy zniechęcenie. Wtedy wystarczy przywołać samo imię Jezus, gdyż przywołanie imienia, to przywołanie samej Osoby.

W kulturze zachodniej występują wymienne złożenia: "IHS" oraz "IHC" będące odpowiednimi literami greckiego imienia Jezusa.

Jezus nas zapewnił: O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię (J 14).

Proś z wiarą - w imię Jezusa!

obraz Stanislaw Kostka maly

W komnacie, gdzie Stanisław święty zasnął w Bogu,
na miejscu łoża jego stoi grób z marmuru
taki, że widz niechcący wstrzymuje się w progu,
myśląc, że Święty we śnie zwrócił twarz od muru
i rannych dzwonów echa w powietrzu dochodzi.

bn2014aBóg naucza słowem, ale bardzo często naucza też znakami, które wymagają potem rozważenia.  

Już starożytni ojcowie, kiedy wyjaśniali znak Dzieciątka Jezus złożonego w żłóbku mówili, że złób jest symbolem ludzkiego grzechu. Jak osioł i wół wracają do żłobu, tak my wracamy do grzechu. (...) 

Poprośmy dziś Maryję, by ponowiła znak Betlejem, by wzięła swojego Nowonarodzonego Syna i położyła go w samym środku naszych grzechów. Zwłaszcza tych, które w naszym życiu są jak żłób, do których ciągle wracamy.

Wtedy Jego miłująca obecność wszystko zmieni, On mnie zbawi,  odpuści grzech, a ja kolejny raz odkryję, jak bardzo Jezus jest mi potrzebny. 

[myśl z kazania ks. abpa Rysia, więcej  tutaj]

dzieciatko Jezus

Ofiarujmy w Nowennie do Dzieciątka Jezus nasze serca, aby Boskie Dziecię je oczyściło i nauczyło świętej prostoty, by ofiara naszych serc była Mu przyjemna. 

O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej.

Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.

[Kliknij na zdjęcie, by odmawiać nowennę do Dzieciątka Jezus przez kolejne dni]

 

znaczek dziezy

Dokument powstał z okazji obchodzonej w 2017 roku 70. rocznicy Konstytucji Apostolskiej Piusa XII ?Provida Mater Ecclesia?, w której Papież po raz pierwszy użył sformułowania ?instytut świecki? i zatwierdził tę nową formę życia konsekrowanego, praktykowanego w świecie i na sposób świecki.

bole kosciola 2

Natknęłam się latem w kościele na pewne ogłoszenie. Przypięte solidnie do oficjalnej tablicy. Zerknęłam, najpierw nie bez pewnego dystansu. Ktoś zadał sobie trud, by wybrać myśli z nauczania papieskiego. Jest nad czym się zastanowić.

Bóle Kościoła (ludu Bożego) wg papieża Franciszka

CHK1

Dopuść nas, Panie, do swego królestwa sprawiedliwości, miłości, pokoju (MP: prefacja)

Uwielbiam Cię, o Jezu, Panie mój... Ty jesteś Królem! 

NowennaNowenna

Dnia 26 listopada br.  w polskich kościołach i kaplicach odnowimy ubiegłoroczny Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Przed tym dniem zachęcamy do odmawiania Nowenny do Chrystusa Króla Wszechświata, która poprzedni  proklamację  Jubileuszowego Aktu.

Tekst Nowenny można pobrać  ze  strony Episkopatu Polski - tutaj lub tutaj Nowenna.


 

w palacu krola

 

Dnia 19 listopada 2017 r. mija pierwsza rocznica uznania Chrystusa za Króla i Pana. Nasz naród dokonał tego pod przewodnictwem Księży Biskupów podczas Mszy świętej w Łagiewnikach dnia 19 listopada 2016 roku.

Pogłębijmy tę decyzję przez przypomnienie treści złożonych wówczas Bogu obietnic i chciejmy przeżyć na nowo bliskość z Chrystusem Królem.

W tym dniu zachęcajmy się do odmówienia Jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który to akt przygotowany został przez  Episkopat. Teksttutaj 

Milosierdzie to imię Boga

 Daj się zaskoczyć głębią Bożego miłosierdzia.

Posłuchaj historii przywoływanych przez ks. abpa Konrada Krajewskiego - jałmużnika papieskiego, pokazującego, jak można żyć dziś miłosierdziem na wzór Jezusa, będąc papieżem, osobą konsekrowaną czy świecką. Nagranie tutaj


 

papiez FrWaszym powołaniem i misją jest uważne przyglądanie się otaczającej was rzeczywistości, bez zatrzymywania się na tym, co powierzchowne, a jednocześnie wpatrywanie się w tajemnicę Boga, by rozpoznać, gdzie się objawia - powiedział  Papież Franciszek w trakcie pażdziernikowego (2017 r.) spotkania z włoskimi instytutami świeckimi.

Członkowie instytutów - wg Ojca św. - mają w Chrystusie odkrywać sens świata i historii. Oznacza to również ich prorocką obecność, polegającą na przekazywaniu tego, co Bóg chce powiedzieć światu. Miejscem ich działania jest „pozostawanie wewnątrz” świata, jako obecność przemieniająca w ewangelicznym duchu.

droga do swiata

Wiara każdego człowieka, a tym bardziej osoby konsekrowanej, winna ujawniać się w zaangażowaniu i świadectwie, mówieniu światu o miłości Boga. Ale najpierw mam zawierzyć siebie Panu Bogu, oddać Mu wszystko. Tak wyraża się konsekracja. A potem przemiana życia, apostolat, służba.

Niech Anioł Stróż  instytutów świeckich wspomaga nas, prowadzi po ścieżkach życia, uczy  jedności z Ojcem i światem!


nie wstydze sie Jezusa

Przyznanie się do Chrystusa nie zawsze jest łatwe, ale pamiętajmy, że Jezus obiecał: Duch święty pouczy mnie, co mam mówić.

Gdzie Jezus liczy na nasze świadectwo? W rodzinie, w pracy, w trakcie przygodnego spotkania z innymi, przy wypowiadaniu się na portalu społeczniościowym i w wielu innych miejscach, w których postawi nas czy dokąd pośle Pan Bóg.

Módlmy się, bym umiał/umiała skorzystać z natchnień Ducha Świętego, gdy nadejdzie odpowiedni czas.