Rwanda mapa1

 

W lipcu 2019 r. jedna z naszych członkiń  wyjechała  do Rwandy w ramach wolontariatu misyjnego. Poniżej fragmenty jej świadectwa. Odpowiadając na apel Ojca św., módlmy się za misje, by dzieło Boże rozprzestrzeniało się na całym świecie.

misje

Ojciec św. Franciszek ustanowił październik tego roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Tak, każdy ochrzczony jest wezwany do misji, do bycia apostołem i misjonarzem w swoim otoczeniu. Wynika to z chrztu świętego. Ojciec św. swoją decyzją chce jednak czegoś więcej. Pragnie nas uwrażliwić na potrzebę, konieczność stałego wspierania dzieła misyjnego w tych częściach świata, gdzie Chrystus nie jest jeszcze znany. Obecnie 1920 polskich misjonarzy pracuje w ok. 100 krajach.

A my, jak Jak możemy się włączyć w dzielo misyjne? Może poprzez zaangażowanie się w wolontariat świeckich misjonarzy? Może jako zobowiązanie do stałej, nie tylko okazjonalnej, codziennej modlitwy w intencji misji, msjonarzy? Modlitwa jest sercem wszelkiej działalności misyjnej - przypomina nam papież Franciszek. 

MB ciszy z Watykanu1

Matka Bożej ciszy - ikona znajdująca się w Watykanie

Większość z nas pragnie ciszy. Nie znajdując jej w sobie, stajemy wobec pokusy, żeby wykreować ją, a potem osłonić nią wszystkie szmery, chropawości, które są w nas. Wydaje się nam, że poprzez takie działanie będziemy mogli znaleźć równowagę między tym, co zewnętrzne i wewnętrzne. To jednak nie jest prawdziwa cisza. Jedyną ciszą, która daje sens, jest obecność Boga. Tylko związek z Nim, droga ku Niemu, bycie z Nim w autentycznej relacji miłości może dać nam pełnię ciszy. Odnajdujmy ją, otwierając się na Nią, w modlitwie, Eucharystii, Piśmie św.  Niech na tej drodze będzie z nami Matka Bożej ciszy.

 1 woman sitting church religion concept

Jeśli ktoś pragnie zbudować coś, a nie wie, czemu budowla ta ma służyć, to można przypuszczać, że jego dzieło nie będzie dobrze zbudowane. Zrozumienie sensu działania/ celu budowli pomoże nadać budowanej strukturze odpowiedni   kształt. Podobnie jest z modlitwą Trzeba zacząć od określenia celu modlitwy, aby nasz wysiłek miał sens. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

Niektórzy widzą w  modlitwie zwykły proces psychologiczny, inni wysiłek koncentracji, by dojść do pustki wewnętrznej. Jeszcze inni zaliczają ją do postaw i słów rytualnych. W podświadomości wielu chrześcijan modlitwa jest zajęciem, niedającym się pogodzić z tym wszystkim, co mają do zrobienia; nie mają na nią czasu. Ci, którzy szukają Boga przez modlitwę, szybko zniechęcają się, gdyż nie wiedzą, iż modlitwa pochodzi również od Ducha Świętego, a nie od nich samych (KKK 2726).

Ważne, aby w modlitwie dbać, by nie była ona traktowana przede wszystkim jako środek do zdobywania określonych dóbr czy uzyskania pomocy w życiu,  bowiem ?Dawca jest cenniejszy niż udzielony dar ? On jest ?Skarbem?, (KKK 478) a dar jest udzielany ?jako dodatek? (KKK 2604). Jeżeli dar byłby dla nas najważniejszy, to Dawca staje się rodzajem instytucji i nie ma mowy o osobowej więzi.

Polska pod krzyzem

Wyznajmy wiarę w Pana Boga, spotkajmy się pod Krzyżem!       O idei spotkania, które będzie miało miejsce 14 września 2019 r., w święto Podwyższenia Krzyża, w dzień urodzin ks. Jerzego Popiełuszki, mówi ksiądż biskup Wiesław Mering tutaj

 

Bible psalm 63

Psalmy śpiewane czy recytowane dają możliwość doskonalenia ćwiczenia kontemplacji. Docenisz psalmy, gdy zaczniesz się nimi modlić. Jak to robić? Czytaj dalej:

Psalmy wykonywane są wers po wersie przez dwie grupy wykonawców, zmieniające się równomiernie. Każda grupa w połowie swego wersu robi pauzę zawsze tej samej długości, z pewnym naciskiem, co wyraźnie wykracza poza konieczność podziału i wzgląd na przebieg tekstu.

dziewczyna zlozone rece

Uczmy się od Pana Boga Jego spojrzenia na człowieka,  na nas samych, na świat. Może w wakacje usłyszysz Jego głos Pójdź  za Mną, by służyć innym w instytucie świeckim? Masz pytania? Zajrzyj  tutaj. Kontakty znajdziesz tutaj.


 

krzyz Jezus

Nie jest wszystko jedno, czy mówimy ?Bóg?, czy ?religia?; czy mówimy ?Chrystus? czy ?chrześcijaństwo?. W pierwszym wypadku utrwalamy swój stosunek do Osoby, w drugim zaś naszym punktem odniesienia staje się rzecz, idea, abstrakcja [z myśli S. Borkowskiej OSB]. 

pray 1209235 340

W codzienności,  także tej wakacyjnej, istotna jest wierność, regularność, systematyczność modlitwy. Przez nią budujemy relację z Panem Bogiem. Jeśli zależy mi na Nim, to staram się, walczę o czas, by codziennie się z Nim spotkać, trwać przy Nim.

poleski national park in poland

Każdy człowiek spogląda na świat i ocenia go według jakiegoś klucza. Czy dla Ciebie kluczem do patrzenia na świat jest wiara w Jezusa Chrystusa? Odnajdziesz Jezusa w Sakramentach, Piśmie świętym, pięknie świata, dobroci ludzi. Rozglądnij się i z wdzięcznością przyjmij codzienne, Boże dary.

niemapa 1

Co warto zwiedzić, zobaczyć w różnych miejscach naszego kraju w zakresie przyrody, architektury, kultury polskiej? Ciekawie i kolorowo zredagowane, bezpłatne podpowiedzi znajdziemy w ilustrowanych przewodnikach NIEMAPA strona. Obecnie autorzy publikacji proponują trasy i ciekawostki z takich miejsc jak: Bieszczady, Puszcza Białowieska, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Lublin, Łódź, Łódźkie, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Tychy, Warszawa, Poznań, Zabrze.

businesswoman corporate colleagues talking maly

Negocjacje - słowo, które ostatnio pojawia się często w naszym życiu publicznym i społecznym. Według definicji jest to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna ze stron nie zgadza się z daną opinią lub sposobem rozwiązania konfliktowej sytuacji.

kwiaty

My, członkowie Kościoła, nie możemy być dziwakami. Wszyscy powinni móc widzieć w nas braci i bliskich, jak Apostołowie, którzy ?cieszyli się życzliwością całego ludu? (por. Dz 2, 47; 4, 21.33; 5, 13). Ale jednocześnie musimy mieć odwagę, aby być innymi, aby ukazywać innym marzenia, jakich nie oferuje ten świat, by dawać świadectwo piękna wielkoduszności, służby, czystości, męstwa, przebaczenia, wierności w małżeństwie, modlitwy, walki o sprawiedliwość i dobro wspólne, miłości do ubogich, przyjaźni społecznej

[z Adhortacji apotolskiej Christus vivit, Ojca św. Franciszka ]

swieca sie wypala

Jesteś nauczycielem, szefem firmy, wykładowcą na uczelni, specjalistą w jakiejś dziedzinie, chcesz być słuchany, zdobyć uznanie i szacunek podwładnych, a nawet ich sympatię i zastanawiasz się, jak to wszystko osiągnąć? Musisz pamiętać, że autorytet zdobywa się na trzy sposoby:

spotkanie 2019 Lublin czerwiec

Jeśi poszukujesz swojej drogi życia i chciałabyś oddać się Jezusowi jako osoba świecka konsekrowana, jesteś niezamężna, w wieku 20-40 lat, zapraszamy Cię na spotkanie informacyjne, organizowane przez Intytut Świecki Chrystusa Króla. Termin: 23 czerwca 2019 r., w godzinach 8.00-14.00; miejsce: Lublin, kaplica św. Stanisława Papczyńskiego przy kościele Ks. Marianów, ul. Bazylianówka 85.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z ks. prof. Markiem Chmielewskim, tel. 601 467 059, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

duch sw

"Duch Święty" jest imieniem własnym Tego, którego wielbimy i któremu oddajemy chwałę wraz z Ojcem i Synem. Gdy Jezus zapowiada i obiecuje Ducha Świętego, nazywa Go "Parakletem", co tłumaczy się zazwyczaj jako "Pocieszyciel". Ducha św. poznajemy w

- Pismach, które On natchnął;
- w Tradycji, której zawsze aktualnymi świadkami są Ojcowie Kościoła;
- w Nauczycielskim Urzędzie Kościoła, któremu On asystuje;
- w liturgii sakramentalnej, w której przez jej słowa i symbole Duch Święty prowadzi nas do komunii z Chrystusem;
- w modlitwie, w której wstawia się za nami;
- w charyzmatach i urzędach, które budują Kościół;
- w znakach życia apostolskiego i misyjnego;
- w świadectwie świętych, w którym ukazuje swoją świętość i kontynuuje dzieło zbawienia.

[KKK 698]

Zaniemysl 2019

W maju 2019 r. odbyło się ogólnopolskie spotkanie naszej wspólnoty.  Zjazdy studyjne to tradycyjna w naszym instytucie forma spotkań. To czas na pogłębienie więzi, kontaktów członkiń mieszkających na co dzień  w różnych rejonach Polski, to czas modlitwy i refleksji nad wybranymi aspektami formacji w Instytucie Świeckim Chrystusa Króla. Tym razem tematem refleksji uczyniłyśmy formację stałą (permanentną), która rozpoczyna się po zakończeniu ślubów wieczystych.  Bo przecież wysiłek formacyjny nigdy się nie kończy  (VC 65).

3 niedziela

Dzielimy zwykle modlitwę na ustną i myślną, albo na pochwalną, dziękczynną, błagalną? Aby jednak odpowiedzieć na pytanie Czy katechizm może pomóc w modlitwie?, trzeba wprowadzić inny podział: na modlitwę osobową i bezosobową.

Wyobraźmy sobie dwoje dzieci. Jedno i drugie chce dostać tabliczkę czekolady. Pierwsze podchodzi do automatu i naciska odpowiedni guzik; drugie zwraca się z prośbą do mamy. Załóżmy, że skutek był w obu wypadkach ten sam, czekolada zjawiła się albo nie, to w tej chwili nieistotne; istotny jest fakt, że jedno dziecko usiłowało swój problem rozwiązać przez przedłużenie własnego ?ja? o mechanizm, drugie zaś ? przez osobowy kontakt swojego ?ja? z czyimś ?ty?.

kula CH

Posłuszeństwo wobec sumienia ma wiele dziedzin. Trzeba słuchać sumienia w stosunku do Boga i w stosunku do bliźnich, i w stosunku do rzeczy materialnych. W stosunku do Boga: nie gardzić Jego przykazaniami, nawet w sprawach, na które ludzie nie patrzą i o które nikt nie zapyta. Taki człowiek posłuszny jest sumieniu wobec Boga w skrytości. Bo zdarza się na przykład, że ktoś chciał się modlić, ale przyszła mu do serca myśl pochodząca z namiętności, a on nie pilnował się i nie skupił się, ale ją przyjął; albo zobaczył bliźniego, który coś robił lub mówił, i pogardził nim i osądził go według pozorów. Krótko mówiąc, wszystkiego tego, co się dzieje w skrytości i co widzi Bóg i nasze sumienie, powinniśmy pilnować.

W stosunku do bliźniego: nie robić nic takiego, o czym wiemy, że bliźniego martwi albo rani: ani czynem, ani słowem, ani postawą, ani spojrzeniem. Jeśli człowiek wie, że czyni jakąś rzecz w zamiarze przykrym dla bliźniego, wtedy jego sumienie nie jest czyste; niech więc pilnuje się, aby czegoś takiego nie robić. [z: Św. Doroteusz z Gazy (VI w.), Pisma ascetyczne]

MB Krolowej Polski

Uroczystość nawiązuje do istotnych  wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami (1655 r.), ślubów króla Jana Kazimierza (powierzenie Polski opiece Matki Bożej),  uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Królowo Korony Polskiej, módl się za nami


Jezu ufam Tobie

Pan Jezus powiedział do S. Faustyny:Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mojego.

Jezus na krzyzuObyśmy się nie chlubili niczym innym, jak tyko krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa [por. Ga 6,14]. On jest naszym życiem, naszym zbawieniem, naszym zmartwychwstaniem. Przez Niego zostaliśmy zbawieni i wyzwoleni.

Życzymy Wszystkim pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

niebo z chmurami i drzewami

Nic nie jest tak pożyteczne dla człowieka jak sprzeciwianie się własnej woli; jak wędrowiec, który idąc znajduje sobie krótszą drogę tak i ten, który idzie drogą wyrzekania się własnej woli. Można w ciągu kilku chwil wyrzec się i dziesięciu własnych pragnień, na przykład: przechodzi ktoś i coś widzi, i własna wola mu podsuwa: Podejdź tam, a on odpowiada: ?nie podejdę? i wyrzeka się własnej woli i nie podchodzi. Dalej widzi kilku rozmawiających i własna wola mu podsuwa: Powiedz i ty do nich to a to, a on wyrzeka się własnej woli i nie mówi.
Dostrzega jakąś rzecz, własna wola mu podsuwa: Zapytaj, kto to przyniósł, a on wyrzeka się własnej woli i nie pyta; i tak powoli przyzwyczaja się do wyrzeczenia.
Od rzeczy małych dochodzi do spokojnego wyrzekania się wielkich, a w końcu do tego, że w ogóle nie ma już własnej woli, ale cokolwiek się dzieje, jest zadowolony, jak gdyby było po jego myśli.
[Fragment z dzieła Pisma ascetyczne,: Św. Doroteusz z Gazy (VI w.)].

daj mi pic rozeznanie

Myśli dobre są ciche, łagodne, choć zdecydowane, nie obiecują łatwego, szybkiego sukcesu, ale po podjęciu działania dają pokój wewnętrzny. Złe myśli są głośne, namiętne, gwałtowne. Nawet gdy kłócimy się z sumieniem, ale potem, gdy działamy zgodnie z rozeznaniem sumienia, uzyskujemy pokój.
Nie mamy obowiązku być doskonałymi, ale mamy być dobrymi uczniami.
To kilka myśli o. Włodzimierza Zatorskiego OSB na temat rozeznania i walki duchowej: Cała wypowiedź tutaj.

pokuta

Kiedy przystępujemy do spowiedzi to nie jest tak, że odpuszczane są nam grzechy, ponieważ są w miarę lekkie, zwyczajne, powszednie, niezbyt szkodliwe dla innych, a i my staraliśmy się ostatnio być lepsi, były w nas przejawy dobrej woli itd. Nie! Spowiedź nie jest wymianą: byłem dobry, więc zasłużyłem na rozgrzeszenie. Odpuszczane są nam grzechy tylko dzięki mocy Boga miłującego i przebaczającego; Boga, który pozwala nam powrócić do siebie, jak niegdyś pozwolił Piotrowi.

Msza swZ całą pewnością wiele z nas modli się systematycznie za kapłanów. Modlitwy takie są albo bardzo prywatne, nieformalizowane (omadlany ksiądz wie o nich albo i nie), albo też wiążą się z jakimś rodzajem zobowiązania. Myślę, że dobrze znana jest forma tzw. margaretki ? grupy osób modlących się w intencji danego księdza. Są jednak i inne możliwości. Jedną z nich jest DDAK ? akcja, którą poznałam dzięki spotkaniu z pewną łodzianką.

DDAK to Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów.

Jezus plaskorzezba

Jaką radę na dobre przeżycie Wielkiego Postu dałby o. Dolindo? Jakie stawiać sobie postanowienia na ten okres, a jakich unikać? Ks. dr hab. Robert Skrzypczak o tym, jak przeżyć Post - posluchaj.

Jezus na krzyzu

Abba Józef pytał abba Pojmena, jak należy pościć. Abba Pojmen mu odrzekł: ?Moim zdaniem należy jeść codziennie, ale niewiele, żeby nie było do syta?. Abba Józef zapytał: ?Kiedy byłeś młodszy, abba, czyż nie jadałeś tylko co drugi dzień?? Starzec rzekł: ?Zaiste, czasem i tylko co trzeci albo co czwarty, albo i raz na tydzień; wszystkiego tego próbowali Ojcowie, jak mogli, i ostatecznie stwierdzili, że najlepiej jest jeść codziennie, ale niewiele: Więc przekazali nam tę królewską drogę, która jest łatwa? (Apoftegmaty Ojców Pustyni, tom 1).  Rozwija temat o. Szymon Hiżycki OSB, posłuchaj

wielki post

Drodzy bracia i siostry, "Wielki Post" Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny (por. Mk 1, 12-13; Iz 51, 3). Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce, aby zanieść nadzieję Chrystusową także stworzeniu, które ?zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych? (Rz 8, 21). Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia. (fragment papieskiego orędzia; cały tekst tutaj)

Rota

Niepodległość to nie tylko pojawienie się znowu na mapie państwa o nazwie Polska. Niepodległość to odzyskiwanie wciąż nowych obszarów wolności, uwalnianie się od narzuconych nam z zewnątrz przeróżnych zależności, obcych nam kultur, ideologii czy wizji naszej państwowości.

Jezu ufam Tobie

Jezus ufa tobie.

Tak, to nie pomyłka. JEZUS ufa TOBIE! Papież Franciszek zachęca: Nie bójcie się spojrzeć Jezusowi w oczy! Ona wam ufa! 
Tym bardziej powtarzaj: JEZU UFAM TOBIE!

pokuta

Tytułowe pytanie nurtuje pewnie wiele osób. Ojciec opat  wyjaśnia ten temat Posłuchaj

ChK z sufitu kosciola

Instytuty świeckie

?? Przemieniamy świat od wewnątrz. W większości żyjemy w swoich domach, w swoich rodzinach, pracujemy w najróżniejszych zawodach: jako nauczycielki, lekarki, kobiety biznesu prowadzące własną działalność, na uczelniach wyższych ? opowiada Elwira Fertacz, przewodnicząca Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich.

madrosc ojcow pustyni

Teksty mądrościowe Ojców Pustyni mogą być lekcją i źródłem nawrócenia dla tych, ktorzy pragną być wszystkim dla Boga na ścieżkach życia, także w życiu świeckim. Siostra Małgorzata Borkowska OSB zachęca kobiety, by  z wytrwałością szły/biegły za Jezusem. Posluchaj

 

Maryja figurka

W Święto Ofiarowania Pańskiego dziękujemy Panu Bogu za dar życia konsekrowanego, w tym członkiń instytutu świeckiego Chrystusa Króla. To do nich także skierowal swoje słowo przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

Prośmy, by Maryja uczyła nas wiary, która jest wyrazem zaufania wobec Bożej miłości i wierności.

-----------

ojciec sw Franciszek

Ojciec św. jak co roku skierował słowo to osób konsekrowanych, podkreślając, że podążanie za Jezusem nie jest decyzją podjętą raz na zawsze, ale jest codziennym wyborem.  Kiedy przyjmujemy Go jako Pana życia ? mówił Papież ? wokół Niego wszystko się spotyka, a życie staje się harmonijne.

ChK2

  1. Czy Chrystus króluje na świecie?

?Chrystus nie rządzi na nasz sposób ? władzą siły, przemocy. ?Nie bijcie się o mnie. [?] Nie na tym polega moja władza. [?] Nie gwałt, nie przemoc, nie siła. [?] Ja chcę być Królem tutaj, między wami, w tym świecie, ale nie na sposób świata?. [?]

 Jego królestwo tworzą ludzie, którzy są z prawdy. [?] On pierwszy jest z prawdy. Co innego jest znać prawdę, co innego jest być prawdziwym. [?] Chcecie wiedzieć, czy Chrystus króluje na świecie, to nie patrzcie dookoła, nie patrzcie na świat, ile w nim jest władzy Chrystusa, popatrzcie w siebie, czy jesteście z prawdy, wtedy będziecie wiedzieć, że w was jest królestwo Boże. To jest to, co Jezus mówi: królestwo Boże nie jest ani tu, ani tam, nie przychodzi dostrzegalnie, królestwo Boże jest w was, w was, jeśli jesteście z prawdy?.  

abp Grzegorz Ryś w wigilię uroczystości Chrystusa Króla https://www.youtube.com/watch?v=BxGBBVWadis

  1. Jakie jest królestwo Chrystusa?

Trzy właściwości królestwa Jezusa

  1. Nie ma osądu człowieka, jest widzenie całej prawdy, prawdziwe i dogłębne poznanie człowieka, bez przeszkód, domysłów, dopowiedzeń.
  2. Jest sprawiedliwość ? nie ma oszukiwania, udawania, że nic złego się nie stało, nie ma kar dla zasady; zło będzie opłakane, w skrusze, w pragnieniu naprawy, Na czym polega Boża sprawiedliwość? Bóg nie pozwoli, by krzywda nie została naprawiona ? nie chodzi zaś o ukaranie złoczyńców.
  3. Doceni, dostrzeże, wydobędzie i nagrodzi wszelkie czynione dobro.

Wniosek? Nie osądzać.  Naprawiać krzywdy.  Wydobywać dobro. To czynią ludzie królestwa.

  1. Adam Szustak, kazanko do okienka https://www.youtube.com/watch?v=O4lveCWQqYc

Dzieciatko Jezus

Spuśćcie nam na ziemskie niwy Zbawcę z niebios, obłoki - przed uroczystością Bożego Narodzenia (16-24 grudnia) przywołujmy  Zbawiciela świata Nowenną

 Ojciec sw Franciszek

Adwent to nie tylko czas oczekiwania na Boże Narodzenie, ale również przygotowanie na ostateczne spotkanie z Jezusem poprzez konsekwentne i odważne decyzje. Można wyprawić wspaniałe święta i Go nie spotkać - powiedział  OJciec św. w I niedzielę Adwentu. Co więc robić? Być czujnymi i modlić się: tak właśnie należy przeżywać ten okres od dzisiaj do Świąt Bożego Narodzenia - podpowiada Papież.

Chrystus

Jezus Chrystus Król Wszechświata stoi w koronie cierniowej. Takiego Króla wybrałyśmy i takiemu oddałyśmy swoje życie na służbę miłości. Zobacz swoje życie na tle życia Jezusa. Ile w nim jest autentycznej służby, samozaparcia....., a ile prób usprawiedliwiania się, szukania ale..., bo.... Oddałyśmy swoje życie na służbę miłości i pragniemy ją wiernie wypełniać. Oby tak było.

ide

Przede wsystkim uwierz, że jesteś kochana/kochany przez Boga. Nauka ks. Piotra Pawlukiewicza nie tylko dla osób konsekrowanych. Posłuchaj.

ChKrol

W dniach 17-18 listopada br. w krakowskich Łagiewnikach w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbędą sie  ogólnopolskie obchody drugiej rocznicy Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Na spotkanie zaprasza bp Stanisław Jamrozek - delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych. W załączeniu  progam obchodów. Zachęcamy do udziału!

jak zyc wg ojcow pustyni

W apoftegmatach (anegdotach, sentencjach) umieszczano sugestie na temat godnego zachowania,  pożywienia, snu, etykiety. Także dzisiaj, mądre rady ojców pustyni  mogą nam pomóc w codzienności. Posłuchaj tutaj lub kliknij na obrazek wyżej.

 

 

wolni w Duchu sw1

W dniach 13-16 września 2018 r. odbył się w Krakowie Kongres Młodych Konsekrowanych. Z relacjami i świadectwami z kongresu można zapoznać się na stronie KKIS. Zachęcamy także, by posłuchać katechezy biblijnej ks. Krzysztofa Wonsa SDS, pt. ?Duch Święty zapewnia Pismom wieczną młodość? tutaj 

 

Szymanek

Dnia 9 października 2018 r. odszedł do wieczności śp. ks. Edward Szymanek. Ofiarnie służył wielu ludziom, w tym wspólnotom życia konsekrowanego. Wśród wiernych świeckich był cenionym spowiednikiem, kierownikiem duchowym, kaznodzieją i rekolekcjonistą. Nasza wspólnota miała okazję wiele razy korzystać z Jego przewodnictwa duchowego i nauk. Niech Chrystus Król przyjmie Go do radości życia wiecznego! Więcej informacji o ks. profesorze Szymanku tutaj, a dalej 3-minutowy filmik o ks. profesorze.

ostatnia wieczerza

Ojciec duchowy to więcej niż stały spowiednik. Jest kimś w rodzaju duchowego przyjaciela, kimś, u kogo szuka się porady?, ale i czymś więcej. Bardzo ważną rzeczą jest sam początek, pierwsze kroku, jakie się stawia w tej relacji. Ojciec Piotr Rostworowski napisał w książce Kierownictwo duchowe, że ojciec duchowy jest jak niania, która uczy dziecko chodzić. Na początku musi je prowadzić za rączkę, by się nie przewróciło, ale potem coraz bardziej je puszcza, żeby chodziło samo, bo inaczej nigdy chodzić się nie nauczy. Podobnie jest z kierownictwem duchowym. Na początku chce się z każdą rzeczą biec do ojca. /..../. Jednak ojciec duchowy kieruje synem lub córką, ale też powoli się wycofuje.

eucharystia

Nie stygmaty, nie dary czytania w ludzkich sercach, bilokacji i wiele innych charyzmatów, którymi św. o. Pio został obdarowany, były dla niego najważniejsze. Tym, co stanowiło najwyższą wartość w życiu Świętego, była codzienna Eucharystia. ?Świat mógłby istnieć bez słońca, lecz nie mógłby istnieć bez Mszy Świętej? ? opowiadał licznym wiernym, którzy wczesnym rankiem gromadzili się na sprawowanej przez niego Eucharystii.

rozeznawanie modlitwa przed Najw Sakramentem

Pragnę podzielić się moimi zapiskami z dnia skupienia (I 2018) w Ośrodku Rzeszowskim nt.: ?Rozeznawanie indywidualne i wspólnotowe poddawane ocenie Kościoła?. Jak zaznaczył ksiądz, dobrze jest przypomnieć sobie treści, które może niekiedy są traktowane w życiu indywidualnym i w życiu wspólnotowym jako już archiwalne.

Rozeznawanie indywidualne poddawane ocenie Kościoła

1. Dlaczego powinniśmy rozeznawać? Bo:
- są ludzie mądrzejsi i bardziej doświadczeni,
- jesteśmy ludźmi obciążonymi charakterologicznymi cechami, posiadamy własny kod historii życia, musimy sobie uświadomić depozyt uczuć i reakcji,
- mamy punkty odniesienia, które mają różne wartości,
- poruszamy się w przestrzeni dobrych i złych dóbr,
- wartościowanie wyborów jest zawsze ze względu na większe i lepsze dobro,
- szukamy woli Bożej (uwaga: wewnętrzne natchnienia nawet w czasie modlitwy, które uważamy za ostateczne, mogą być złymi wyborami).

gozdziki

Wyraz ?serce? w języku hebrajskim nie ogranicza się do uczuć, lecz oznacza wnętrze człowieka i zawiera w swojej treści wspomnienia, myśli, zamiary, decyzje. Bóg dał człowiekowi serce do myślenia. W zależności od tego, co jest skarbem, sensem życia, w czym pokłada nadzieję i z czym albo z kim wiąże swoją przyszłość, poznajemy, na ile dana osoba jest już nowym, przemienionym przez Ducha człowiekiem. Jezus, który wiedział, co się kryje w sercu każdego, mówił: ?Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie też twoje serce? (Mt 6,21).

zachod slonca

Ks. Piotr Pawlukiewicz mówi o niezwykłej rzeczywistości w życiu codziennym; posłuchaj