img 6148

Dnia 17 listopada 2023 r. Wikariusz Generalny Diecezji Kieleckiej, Ksiądz Biskup Andrzej Kaleta, wydał imprimatur, czyli zatwierdził i dopuścił do użytku „Koronkę do Chrystusa Króla”.

Autorem koronki jest ks. Adam Kaczmarczyk. Przed zatwierdzeniem, tekst modlitwy został sprawdzony i przeanalizowany przez cenzora publikacji katolickich, ks. prof. Pawła Borto, który nadał nihil obstat. Zapraszamy wszystkich do modlitwy. Wszystko dla Chrystusa Króla!

KORONKA DO CHRYSTUSA KRÓLA
(do odmawiania na różańcu)

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Tajemnica 1. Chrystus króluje jako odwieczne Słowo Ojca.

Tajemnica 2. Chrystus króluje w tajemnicy Wcielenia.

Tajemnica 3. Chrystus króluje w Ofierze Krzyża.

Tajemnica 4. Chrystus króluje w swoim Kościele.

Tajemnica 5. Chrystus króluje w Królestwie Niebieskim na wieki.

Na dużych paciorkach 1x
Bądź wywyższony Jezu Chryste, Królu Wszechświata,
– i niech będzie wywyższone Twoje Królestwo.

Na małych paciorkach 10x
Chryste, nasz Królu i Zbawicielu,
– uczyń nas dziećmi Twojego Królestwa.

Po każdej tajemnicy
Króluj nam Chryste – zawsze i wszędzie!

Na zakończenie 3x
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam!

Imprimatur: † Andrzej Kaleta
WIKARUSZ GENERALNY

17.11.2023 r., Nr OJ-300/23