IMG 0580 Copy

W dniu 12 listopada 2022 r. organizowane jest w Kielcach sympozjum poświęcone sł. Bożemu ks. Wojciechowi Piwowarczykowi, zatytułowane Modlitwa i działanie. Postać sługi Bożego ks. dr. Wojciecha Piwowarczyka. Ksiądz Wojciech Piwowarczyk jest założycielem Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla, formatorem przyszłych kapłanów w diecezji kieleckiej, inicjatorem grup misyjnych oraz rekolekcji dla niepełnosprawnych.
Sympozjum ma charakter ogólnodiecezjalny.

PROGRAM SYMPOZJUM

9.00 Msza św. w Bazylice Katedralnej w Kielcach.
Przewodniczy ks. bp Jan Piotrowski

Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

10.20 Powitanie – ks. Rektor WSD dr hab. Paweł Tambor

Prowadzenie sesji – ks. lic. Tomasz Rusiecki

10.30  Słowo ks. biskupa Jana Piotrowskiego

10.45–11.00 Księdza Wojciecha Piwowarczyka wzrastanie do wartości. Zarys życiorysu – ks. dr Tomasz Gocel

11.00–11.15 Troska o życie duchowe i świętość kapłańską. Ksiądz Wojciech Piwowarczyk jako formator przyszłych kapłanów - ks. Michał Kościański

11.15–11.30 Miłosierne i dobre oczy kapłana w służbie chorym. Ksiądz Wojciech Piwowarczyk w pracy z niepełnosprawnymi - ks. dr Jan Jagiełka

11.30–11.45 Głosić Ewangelię na krańcach świata. Ksiądz Wojciech Piwowarczyk
w służbie misji
- ks. bp Andrzej Kaleta

11.45–12.30 przerwa kawowa

Prowadzenie sesji – członkini IŚChK

12.30–12.45 Powierzyć się całkowicie Chrystusowi. Historia powołania wspólnoty Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla - przedstawicielka instytutu

12.45–13.00 Wrażliwość społeczna księdza Wojciecha Piwowarczyka na przykładzie jego działalności duszpasterskiej – ks. biskup Marian Florczyk

13.00–13.15 Zawierzyć się Bogu. Duchowość księdza Wojciecha Piwowarczyka
– ks. Tomasz Rusiecki

13.15 – 13.45 Żył siłą Chrystusową. Ksiądz Wojciech Piwowarczyk we wspomnieniach kapłanów – dyskusja panelowa, z udziałem ks. prałata Wiesława Jasiczka, ks. prof. Jana Śledzianowskiego

13.45 – 14.00 Podsumowanie - ks. dr Adam Wilczyński