spotkanie 2019 Lublin czerwiec

Jeśi poszukujesz swojej drogi życia i chciałabyś oddać się Jezusowi jako osoba świecka konsekrowana, jesteś niezamężna, w wieku 20-40 lat, zapraszamy Cię na spotkanie informacyjne, organizowane przez Intytut Świecki Chrystusa Króla. Termin: 23 czerwca 2019 r., w godzinach 8.00-14.00; miejsce: Lublin, kaplica św. Stanisława Papczyńskiego przy kościele Ks. Marianów, ul. Bazylianówka 85.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z ks. prof. Markiem Chmielewskim, tel. 601 467 059, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

duch sw

"Duch Święty" jest imieniem własnym Tego, którego wielbimy i któremu oddajemy chwałę wraz z Ojcem i Synem. Gdy Jezus zapowiada i obiecuje Ducha Świętego, nazywa Go "Parakletem", co tłumaczy się zazwyczaj jako "Pocieszyciel". Ducha św. poznajemy w

- Pismach, które On natchnął;
- w Tradycji, której zawsze aktualnymi świadkami są Ojcowie Kościoła;
- w Nauczycielskim Urzędzie Kościoła, któremu On asystuje;
- w liturgii sakramentalnej, w której przez jej słowa i symbole Duch Święty prowadzi nas do komunii z Chrystusem;
- w modlitwie, w której wstawia się za nami;
- w charyzmatach i urzędach, które budują Kościół;
- w znakach życia apostolskiego i misyjnego;
- w świadectwie świętych, w którym ukazuje swoją świętość i kontynuuje dzieło zbawienia.

[KKK 698]

Zaniemysl 2019

W maju 2019 r. odbyło się ogólnopolskie spotkanie naszej wspólnoty.  Zjazdy studyjne to tradycyjna w naszym instytucie forma spotkań. To czas na pogłębienie więzi, kontaktów członkiń mieszkających na co dzień  w różnych rejonach Polski, to czas modlitwy i refleksji nad wybranymi aspektami formacji w Instytucie Świeckim Chrystusa Króla. Tym razem tematem refleksji uczyniłyśmy formację stałą (permanentną), która rozpoczyna się po zakończeniu ślubów wieczystych.  Bo przecież wysiłek formacyjny nigdy się nie kończy  (VC 65).

3 niedziela

Dzielimy zwykle modlitwę na ustną i myślną, albo na pochwalną, dziękczynną, błagalną? Aby jednak odpowiedzieć na pytanie Czy katechizm może pomóc w modlitwie?, trzeba wprowadzić inny podział: na modlitwę osobową i bezosobową.

Wyobraźmy sobie dwoje dzieci. Jedno i drugie chce dostać tabliczkę czekolady. Pierwsze podchodzi do automatu i naciska odpowiedni guzik; drugie zwraca się z prośbą do mamy. Załóżmy, że skutek był w obu wypadkach ten sam, czekolada zjawiła się albo nie, to w tej chwili nieistotne; istotny jest fakt, że jedno dziecko usiłowało swój problem rozwiązać przez przedłużenie własnego ?ja? o mechanizm, drugie zaś ? przez osobowy kontakt swojego ?ja? z czyimś ?ty?.

kula CH

Posłuszeństwo wobec sumienia ma wiele dziedzin. Trzeba słuchać sumienia w stosunku do Boga i w stosunku do bliźnich, i w stosunku do rzeczy materialnych. W stosunku do Boga: nie gardzić Jego przykazaniami, nawet w sprawach, na które ludzie nie patrzą i o które nikt nie zapyta. Taki człowiek posłuszny jest sumieniu wobec Boga w skrytości. Bo zdarza się na przykład, że ktoś chciał się modlić, ale przyszła mu do serca myśl pochodząca z namiętności, a on nie pilnował się i nie skupił się, ale ją przyjął; albo zobaczył bliźniego, który coś robił lub mówił, i pogardził nim i osądził go według pozorów. Krótko mówiąc, wszystkiego tego, co się dzieje w skrytości i co widzi Bóg i nasze sumienie, powinniśmy pilnować.

W stosunku do bliźniego: nie robić nic takiego, o czym wiemy, że bliźniego martwi albo rani: ani czynem, ani słowem, ani postawą, ani spojrzeniem. Jeśli człowiek wie, że czyni jakąś rzecz w zamiarze przykrym dla bliźniego, wtedy jego sumienie nie jest czyste; niech więc pilnuje się, aby czegoś takiego nie robić. [z: Św. Doroteusz z Gazy (VI w.), Pisma ascetyczne]

MB Krolowej Polski

Uroczystość nawiązuje do istotnych  wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami (1655 r.), ślubów króla Jana Kazimierza (powierzenie Polski opiece Matki Bożej),  uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Królowo Korony Polskiej, módl się za nami


Jezu ufam Tobie

Pan Jezus powiedział do S. Faustyny:Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mojego.

Jezus na krzyzuObyśmy się nie chlubili niczym innym, jak tyko krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa [por. Ga 6,14]. On jest naszym życiem, naszym zbawieniem, naszym zmartwychwstaniem. Przez Niego zostaliśmy zbawieni i wyzwoleni.

Życzymy Wszystkim pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

niebo z chmurami i drzewami

Nic nie jest tak pożyteczne dla człowieka jak sprzeciwianie się własnej woli; jak wędrowiec, który idąc znajduje sobie krótszą drogę tak i ten, który idzie drogą wyrzekania się własnej woli. Można w ciągu kilku chwil wyrzec się i dziesięciu własnych pragnień, na przykład: przechodzi ktoś i coś widzi, i własna wola mu podsuwa: Podejdź tam, a on odpowiada: ?nie podejdę? i wyrzeka się własnej woli i nie podchodzi. Dalej widzi kilku rozmawiających i własna wola mu podsuwa: Powiedz i ty do nich to a to, a on wyrzeka się własnej woli i nie mówi.
Dostrzega jakąś rzecz, własna wola mu podsuwa: Zapytaj, kto to przyniósł, a on wyrzeka się własnej woli i nie pyta; i tak powoli przyzwyczaja się do wyrzeczenia.
Od rzeczy małych dochodzi do spokojnego wyrzekania się wielkich, a w końcu do tego, że w ogóle nie ma już własnej woli, ale cokolwiek się dzieje, jest zadowolony, jak gdyby było po jego myśli.
[Fragment z dzieła Pisma ascetyczne,: Św. Doroteusz z Gazy (VI w.)].

daj mi pic rozeznanie

Myśli dobre są ciche, łagodne, choć zdecydowane, nie obiecują łatwego, szybkiego sukcesu, ale po podjęciu działania dają pokój wewnętrzny. Złe myśli są głośne, namiętne, gwałtowne. Nawet gdy kłócimy się z sumieniem, ale potem, gdy działamy zgodnie z rozeznaniem sumienia, uzyskujemy pokój.
Nie mamy obowiązku być doskonałymi, ale mamy być dobrymi uczniami.
To kilka myśli o. Włodzimierza Zatorskiego OSB na temat rozeznania i walki duchowej: Cała wypowiedź tutaj.

pokuta

Kiedy przystępujemy do spowiedzi to nie jest tak, że odpuszczane są nam grzechy, ponieważ są w miarę lekkie, zwyczajne, powszednie, niezbyt szkodliwe dla innych, a i my staraliśmy się ostatnio być lepsi, były w nas przejawy dobrej woli itd. Nie! Spowiedź nie jest wymianą: byłem dobry, więc zasłużyłem na rozgrzeszenie. Odpuszczane są nam grzechy tylko dzięki mocy Boga miłującego i przebaczającego; Boga, który pozwala nam powrócić do siebie, jak niegdyś pozwolił Piotrowi.

Msza swZ całą pewnością wiele z nas modli się systematycznie za kapłanów. Modlitwy takie są albo bardzo prywatne, nieformalizowane (omadlany ksiądz wie o nich albo i nie), albo też wiążą się z jakimś rodzajem zobowiązania. Myślę, że dobrze znana jest forma tzw. margaretki ? grupy osób modlących się w intencji danego księdza. Są jednak i inne możliwości. Jedną z nich jest DDAK ? akcja, którą poznałam dzięki spotkaniu z pewną łodzianką.

DDAK to Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów.

Jezus plaskorzezba

Jaką radę na dobre przeżycie Wielkiego Postu dałby o. Dolindo? Jakie stawiać sobie postanowienia na ten okres, a jakich unikać? Ks. dr hab. Robert Skrzypczak o tym, jak przeżyć Post - posluchaj.

Jezus na krzyzu

Abba Józef pytał abba Pojmena, jak należy pościć. Abba Pojmen mu odrzekł: ?Moim zdaniem należy jeść codziennie, ale niewiele, żeby nie było do syta?. Abba Józef zapytał: ?Kiedy byłeś młodszy, abba, czyż nie jadałeś tylko co drugi dzień?? Starzec rzekł: ?Zaiste, czasem i tylko co trzeci albo co czwarty, albo i raz na tydzień; wszystkiego tego próbowali Ojcowie, jak mogli, i ostatecznie stwierdzili, że najlepiej jest jeść codziennie, ale niewiele: Więc przekazali nam tę królewską drogę, która jest łatwa? (Apoftegmaty Ojców Pustyni, tom 1).  Rozwija temat o. Szymon Hiżycki OSB, posłuchaj

wielki post

Drodzy bracia i siostry, "Wielki Post" Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny (por. Mk 1, 12-13; Iz 51, 3). Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce, aby zanieść nadzieję Chrystusową także stworzeniu, które ?zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych? (Rz 8, 21). Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia. (fragment papieskiego orędzia; cały tekst tutaj)

Rota

Niepodległość to nie tylko pojawienie się znowu na mapie państwa o nazwie Polska. Niepodległość to odzyskiwanie wciąż nowych obszarów wolności, uwalnianie się od narzuconych nam z zewnątrz przeróżnych zależności, obcych nam kultur, ideologii czy wizji naszej państwowości.

Jezu ufam Tobie

Jezus ufa tobie.

Tak, to nie pomyłka. JEZUS ufa TOBIE! Papież Franciszek zachęca: Nie bójcie się spojrzeć Jezusowi w oczy! Ona wam ufa! 
Tym bardziej powtarzaj: JEZU UFAM TOBIE!

pokuta

Tytułowe pytanie nurtuje pewnie wiele osób. Ojciec opat  wyjaśnia ten temat Posłuchaj

ChK z sufitu kosciola

Instytuty świeckie

?? Przemieniamy świat od wewnątrz. W większości żyjemy w swoich domach, w swoich rodzinach, pracujemy w najróżniejszych zawodach: jako nauczycielki, lekarki, kobiety biznesu prowadzące własną działalność, na uczelniach wyższych ? opowiada Elwira Fertacz, przewodnicząca Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich.

madrosc ojcow pustyni

Teksty mądrościowe Ojców Pustyni mogą być lekcją i źródłem nawrócenia dla tych, ktorzy pragną być wszystkim dla Boga na ścieżkach życia, także w życiu świeckim. Siostra Małgorzata Borkowska OSB zachęca kobiety, by  z wytrwałością szły/biegły za Jezusem. Posluchaj

 

Maryja figurka

W Święto Ofiarowania Pańskiego dziękujemy Panu Bogu za dar życia konsekrowanego, w tym członkiń instytutu świeckiego Chrystusa Króla. To do nich także skierowal swoje słowo przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

Prośmy, by Maryja uczyła nas wiary, która jest wyrazem zaufania wobec Bożej miłości i wierności.

-----------

ojciec sw Franciszek

Ojciec św. jak co roku skierował słowo to osób konsekrowanych, podkreślając, że podążanie za Jezusem nie jest decyzją podjętą raz na zawsze, ale jest codziennym wyborem.  Kiedy przyjmujemy Go jako Pana życia ? mówił Papież ? wokół Niego wszystko się spotyka, a życie staje się harmonijne.

ChK2

  1. Czy Chrystus króluje na świecie?

?Chrystus nie rządzi na nasz sposób ? władzą siły, przemocy. ?Nie bijcie się o mnie. [?] Nie na tym polega moja władza. [?] Nie gwałt, nie przemoc, nie siła. [?] Ja chcę być Królem tutaj, między wami, w tym świecie, ale nie na sposób świata?. [?]

 Jego królestwo tworzą ludzie, którzy są z prawdy. [?] On pierwszy jest z prawdy. Co innego jest znać prawdę, co innego jest być prawdziwym. [?] Chcecie wiedzieć, czy Chrystus króluje na świecie, to nie patrzcie dookoła, nie patrzcie na świat, ile w nim jest władzy Chrystusa, popatrzcie w siebie, czy jesteście z prawdy, wtedy będziecie wiedzieć, że w was jest królestwo Boże. To jest to, co Jezus mówi: królestwo Boże nie jest ani tu, ani tam, nie przychodzi dostrzegalnie, królestwo Boże jest w was, w was, jeśli jesteście z prawdy?.  

abp Grzegorz Ryś w wigilię uroczystości Chrystusa Króla https://www.youtube.com/watch?v=BxGBBVWadis

  1. Jakie jest królestwo Chrystusa?

Trzy właściwości królestwa Jezusa

  1. Nie ma osądu człowieka, jest widzenie całej prawdy, prawdziwe i dogłębne poznanie człowieka, bez przeszkód, domysłów, dopowiedzeń.
  2. Jest sprawiedliwość ? nie ma oszukiwania, udawania, że nic złego się nie stało, nie ma kar dla zasady; zło będzie opłakane, w skrusze, w pragnieniu naprawy, Na czym polega Boża sprawiedliwość? Bóg nie pozwoli, by krzywda nie została naprawiona ? nie chodzi zaś o ukaranie złoczyńców.
  3. Doceni, dostrzeże, wydobędzie i nagrodzi wszelkie czynione dobro.

Wniosek? Nie osądzać.  Naprawiać krzywdy.  Wydobywać dobro. To czynią ludzie królestwa.

  1. Adam Szustak, kazanko do okienka https://www.youtube.com/watch?v=O4lveCWQqYc

Dzieciatko Jezus

Spuśćcie nam na ziemskie niwy Zbawcę z niebios, obłoki - przed uroczystością Bożego Narodzenia (16-24 grudnia) przywołujmy  Zbawiciela świata Nowenną

 Ojciec sw Franciszek

Adwent to nie tylko czas oczekiwania na Boże Narodzenie, ale również przygotowanie na ostateczne spotkanie z Jezusem poprzez konsekwentne i odważne decyzje. Można wyprawić wspaniałe święta i Go nie spotkać - powiedział  OJciec św. w I niedzielę Adwentu. Co więc robić? Być czujnymi i modlić się: tak właśnie należy przeżywać ten okres od dzisiaj do Świąt Bożego Narodzenia - podpowiada Papież.

Chrystus

Jezus Chrystus Król Wszechświata stoi w koronie cierniowej. Takiego Króla wybrałyśmy i takiemu oddałyśmy swoje życie na służbę miłości. Zobacz swoje życie na tle życia Jezusa. Ile w nim jest autentycznej służby, samozaparcia....., a ile prób usprawiedliwiania się, szukania ale..., bo.... Oddałyśmy swoje życie na służbę miłości i pragniemy ją wiernie wypełniać. Oby tak było.

ide

Przede wsystkim uwierz, że jesteś kochana/kochany przez Boga. Nauka ks. Piotra Pawlukiewicza nie tylko dla osób konsekrowanych. Posłuchaj.

ChKrol

W dniach 17-18 listopada br. w krakowskich Łagiewnikach w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbędą sie  ogólnopolskie obchody drugiej rocznicy Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Na spotkanie zaprasza bp Stanisław Jamrozek - delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych. W załączeniu  progam obchodów. Zachęcamy do udziału!

jak zyc wg ojcow pustyni

W apoftegmatach (anegdotach, sentencjach) umieszczano sugestie na temat godnego zachowania,  pożywienia, snu, etykiety. Także dzisiaj, mądre rady ojców pustyni  mogą nam pomóc w codzienności. Posłuchaj tutaj lub kliknij na obrazek wyżej.

 

 

wolni w Duchu sw1

W dniach 13-16 września 2018 r. odbył się w Krakowie Kongres Młodych Konsekrowanych. Z relacjami i świadectwami z kongresu można zapoznać się na stronie KKIS. Zachęcamy także, by posłuchać katechezy biblijnej ks. Krzysztofa Wonsa SDS, pt. ?Duch Święty zapewnia Pismom wieczną młodość? tutaj 

 

Szymanek

Dnia 9 października 2018 r. odszedł do wieczności śp. ks. Edward Szymanek. Ofiarnie służył wielu ludziom, w tym wspólnotom życia konsekrowanego. Wśród wiernych świeckich był cenionym spowiednikiem, kierownikiem duchowym, kaznodzieją i rekolekcjonistą. Nasza wspólnota miała okazję wiele razy korzystać z Jego przewodnictwa duchowego i nauk. Niech Chrystus Król przyjmie Go do radości życia wiecznego! Więcej informacji o ks. profesorze Szymanku tutaj, a dalej 3-minutowy filmik o ks. profesorze.

ostatnia wieczerza

Ojciec duchowy to więcej niż stały spowiednik. Jest kimś w rodzaju duchowego przyjaciela, kimś, u kogo szuka się porady?, ale i czymś więcej. Bardzo ważną rzeczą jest sam początek, pierwsze kroku, jakie się stawia w tej relacji. Ojciec Piotr Rostworowski napisał w książce Kierownictwo duchowe, że ojciec duchowy jest jak niania, która uczy dziecko chodzić. Na początku musi je prowadzić za rączkę, by się nie przewróciło, ale potem coraz bardziej je puszcza, żeby chodziło samo, bo inaczej nigdy chodzić się nie nauczy. Podobnie jest z kierownictwem duchowym. Na początku chce się z każdą rzeczą biec do ojca. /..../. Jednak ojciec duchowy kieruje synem lub córką, ale też powoli się wycofuje.

eucharystia

Nie stygmaty, nie dary czytania w ludzkich sercach, bilokacji i wiele innych charyzmatów, którymi św. o. Pio został obdarowany, były dla niego najważniejsze. Tym, co stanowiło najwyższą wartość w życiu Świętego, była codzienna Eucharystia. ?Świat mógłby istnieć bez słońca, lecz nie mógłby istnieć bez Mszy Świętej? ? opowiadał licznym wiernym, którzy wczesnym rankiem gromadzili się na sprawowanej przez niego Eucharystii.

rozeznawanie modlitwa przed Najw Sakramentem

Pragnę podzielić się moimi zapiskami z dnia skupienia (I 2018) w Ośrodku Rzeszowskim nt.: ?Rozeznawanie indywidualne i wspólnotowe poddawane ocenie Kościoła?. Jak zaznaczył ksiądz, dobrze jest przypomnieć sobie treści, które może niekiedy są traktowane w życiu indywidualnym i w życiu wspólnotowym jako już archiwalne.

Rozeznawanie indywidualne poddawane ocenie Kościoła

1. Dlaczego powinniśmy rozeznawać? Bo:
- są ludzie mądrzejsi i bardziej doświadczeni,
- jesteśmy ludźmi obciążonymi charakterologicznymi cechami, posiadamy własny kod historii życia, musimy sobie uświadomić depozyt uczuć i reakcji,
- mamy punkty odniesienia, które mają różne wartości,
- poruszamy się w przestrzeni dobrych i złych dóbr,
- wartościowanie wyborów jest zawsze ze względu na większe i lepsze dobro,
- szukamy woli Bożej (uwaga: wewnętrzne natchnienia nawet w czasie modlitwy, które uważamy za ostateczne, mogą być złymi wyborami).

gozdziki

Wyraz ?serce? w języku hebrajskim nie ogranicza się do uczuć, lecz oznacza wnętrze człowieka i zawiera w swojej treści wspomnienia, myśli, zamiary, decyzje. Bóg dał człowiekowi serce do myślenia. W zależności od tego, co jest skarbem, sensem życia, w czym pokłada nadzieję i z czym albo z kim wiąże swoją przyszłość, poznajemy, na ile dana osoba jest już nowym, przemienionym przez Ducha człowiekiem. Jezus, który wiedział, co się kryje w sercu każdego, mówił: ?Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie też twoje serce? (Mt 6,21).

zachod slonca

Ks. Piotr Pawlukiewicz mówi o niezwykłej rzeczywistości w życiu codziennym; posłuchaj  

muszelka i listki

W najnowszej adhortacji o powołaniu do świętości papież Franciszek pyta: ?Jak rozpoznać, czy coś pochodzi od Ducha Świętego, czy pochodzi z ducha tego świata lub z ducha diabła??. Ojciec Święty udziela następującej odpowiedzi: "Jedynym sposobem jest rozeznanie, które wymaga nie tylko dobrej zdolności rozumowania lub zdrowego rozsądku, ale jest także darem, o który należy prosić" [Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate 166].

domy w gorach

Co innego jest wykopać dołek w piasku, a co innego wgryźć się kilofem w skałę, żeby na niej osadzić fundamenty. I co innego jest chwalić naukę Chrystusa, uznawać ją a nawet głosić, a całkiem co innego według niej żyć [zasłyszane]

Chrystus blogoslawi obraz Milano

Błogosławieni, którzy nie widza, a wierzą, nie odczuwają, ale kochają, nie doznają i nie przeżywają, ale mimo to służą (z: Małgorzata Borkowska OSB, Jednego potrzeba). Takim ubogim obiecano Królestwo Niebieskie. Błogosławieństwo jest dla wierzących, nie dla widzących.

dziewczyna z kapeluszem

Ojcowie Pustyni uczą nas bardziej wierzyć w Boga i Bogu, niż stale Go ?czuć?. Zresztą to ?stałe czucie? Boga jest po prostu niemożliwe: nawet momenty szczególnego doświadczenia Boga, które nieraz wiążą się z jakimś doznaniem, są zawsze tylko momentami. One są łaską darem Boga i jako takie mają zapaść w pamięć serca, tak by stały się dla nas jak perła, skarb życia. Do tych chwil-skarbów potem możemy wracać poprzez wspomnienie, które warto zamieniać na dziękczynnie i uwielbianie Boga; tak jak robiła w swoim życiu Maryja (por. Łk 1,46?55), a Psalmista zaleca: Wielkich dzieł Boga nie zapominajcie (Ps 78,7). Błędem jest jednak bezwzględne utożsamianie obecności Boga i Jego działania w człowieku z doznaniami emocjonalnymi, które ów człowiek miałby stale odczuwać.

kwiaty czerwone

W Biblii znajdujemy wprost wezwania do radości, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym: Radujcie się!  W poleceniu św. Pawła: Zawsze się radujcie (1 Tes 5,16) mamy także drugie polecenie, zaraz po przecinku: nieustannie się módlcie! (1 Tes 5,17). Radość nie tyle ma poprawić nasze usposobienie, ale odnosi się do Boga i wiąże się z naszą więzią z Nim. Radość w Panu jest wyrazem oraz znakiem naszej prawdziwej wiary. Radość jest owocem Ducha Świętego (zob. Ga 5,22) i najprawdziwszym znakiem autentycznego życia i zawierzenia Bogu. Radość, miłość i pokój świadczą o tym, że człowiek działa pod natchnieniem Ducha Świętego, a tym samym żyje w pełni. [źródło: Włodzimierz Zatorski OSB, Zawsze się radujcie].

slonce na niebie

Mądrość polegała na umiejętności osiągania szczęścia. Pan Jezus tłumaczy, że polega ono na wolności od ducha tego świata. Perspektywa królestwa Bożego pozwala właściwie ocenić wartość wszystkiego, czego doświadczamy. Szczęściem jest to, co nas do tego królestwa przybliża. Takimi wskazaniami są błogosławieństwa wzywające do mądrości, do patrzenia we właściwej perspektywie na spotykane doświadczenia. Taka perspektywa jest fundamentem naszej wiary. Jezus wskazuje mądrość, od nas zależy wybór (myśli z: Pytania do wiary. Kierunek: szczęśliwe życie. Włodzimierz Zatorski OSB)

angel 2512756 340

Czasem jest ich wielu ? całe zastępy. Czasem kilku ? wybranych. Zawsze mają jakieś zadanie. Mogą praktycznie zrobić wszystko. Każdy jest jednakowo sprawny. Niech w ten czas letni niosą Wam miłość, przekazują dobro, wsparcie, chronią, ostrzegają.

krew Chrystusa

"Lipiec, to miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia. Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci. Jest niezbitym dowodem miłości niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. To Krew, której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy? [Jan Paweł II]. Czytaj więcej: Bł. Jan XXIII o kulcie Krwi Chrystusa

thumb basket with vegetables in the hands of a female farmer 5af47c9977e1e

Jean Vanier zauważył, że wiele osób decyduje się na przynależność do jakiejś grupy, chcąc poznać taką a nie inną duchowość, uzupełnić swoje braki katechetyczne lub też te zwyczajne ? ludzkie. Grupa o takim nastawieniu nie tworzy jeszcze wspólnoty! Początkiem każdej wspólnoty jest decyzja na miłość, a więc przyjęcie się nawzajem (zob. Rz 15, 7). Temu przygarnięciu towarzyszy często walka o drugiego, by go nie wykreślić z mojego życia. Przebaczenie jako nieustanna gotowość do przyjęcia słabości drugiego jest miarą sukcesu we wspólnocie. 

Papiez przemawia maj 2018

Na początku maja w Rzymie odbywał się kongres poświęcony przyszłości życia konsekrowanego, mający na celu m. in. doprecyzowanie pojęcia konsekracji w obliczu wielości jej form. W mediach pojawiła się informacja o wypowiedzi papieża Franciszka podczas spotkania z uczestnikami zjazdu. 

sapling 154734 340

Smutek w naszym życiu czy brak poczucia spełnienia może być brakiem odpowiedzi na powołanie, do jakiego człowiek jest przeznaczony [...] Powołanie [do samotności] nie polega na porzuceniu swojego miejsca, ale na uświęcaniu go ?od wewnątrz?, na wykonywaniu swoich zadań, promieniując wiarą, nadzieją i miłością; na wsłuchiwaniu się w głos Ojca, który uczy nas szukania Królestwa Bożego, zajmowania się Bożymi sprawami i kierowania nimi zgodnie z Jego wolą, żyjąc pośród świata [z książki O. Leona Knabita Powołanie - i co dalej?]

Więcej o świeckim zyciu konsekrowanym na spotkaniu w Lublinie w dniu 17 czerwca 2018 r.

sw. Stanislaw Kostka otrzymuje Dzieciątko z rak Maryi

św. Stanisław Kostka otrzymuje z rąk Maryi Dzieciątko Jezus [z:brewiarz.pl]

Św. Stanisław Kostka, patron rou 2018, niech wspomaga Cię w odwadze świętości, by pójść za wolą Bożą w wyborze drogi życia. Może jest nią świeckie zycie konsekrowane? Węcej informacji o spotkaniu w Lublinie w dniu 17 czerwca 2018 r.

A ty się odważ świętym stanąć Pana
A ty się odważ stanąć jeden sam
Być świętym - to nie zlękły powstać z wschodem
To ogromnym być, przytomnym być!

Krocz - jasny, uśmiechnięty,
Na twarzy ten Chrystusa rys
Miłość
Święty aż po krzyż - przez krzyż - na krzyż!
Ty się wahasz? Ty się cofasz?
Ty się odważ świętym być!
[Cyprian Kamil Norwid, fragment A ty się odważ]

biblia

Jezus nadal przemierza drogi świata, dołącza do nas i prowadzi nasze pielgrzymowanie: karmi naszą wiarę, nadzieję i miłość; pociesza w przeżywanych próbach [Ojciec św. Franciszek]. Czy chcesz iść razem z Nim jako świecka osoba konsekrowana? Więcej o tej formie życia - na spotkaniu w Lublinie w dniu 17 czerwca 2018 r.  

ChK

Myślimy czasami: to jest moje życie, które teraz mam powierzyć Bogu, zamiast myśleć: ja żyję życiem Bożym i będę je przeżywał zgodnie z Jego wolą. Może Jego wolą jest byś żyła świeckim życiem konsekrowanym? Przyjdź na spotkanie w Przemyślu, 2 czerwca 2018 r. informacje tutaj lub w Lublinie, 17 czerwca 2018 r., informacje tutaj.