PICT0427

    "Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan -
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie." Ps(32),12

Niech Chrystus Król stanie się Królem naszych serc i Wodzem
w naszej codzienności.