droga ku BoguModlić się to iść na spotkanie Króla. Oczywiście, Król mieszka w zamku. Ten Król, o którym mówię, posiada wiele zamków. Jego zamki nie są w obłokach, jak w bajkach, one są zbudowane na ziemi. Król kocha ludzi tak bardzo, że chcąc być blisko nich, zbudował zamek w sercu każdego człowieka. Król mieszka we wszystkich zamkach naraz. Tak więc masz pewność, że Go zastaniesz.

Aby wejść do zamku, musisz przekroczyć drzwi.

Aby wejść do zamku zbudowanego w twoim sercu, w środku twojego serca, możesz wybrać drzwi twego ciała. Jest wielu ludzi, którzy tak postępują. Przybierają pozycję klęczącą, ale ta wydaje się im zbyt pospolita, kładą się więc krzyżem na ziemi albo na plecach. Aby było przyjemniej, podkładają dywan. Przybierają mnóstwo bardzo zabawnych pozycji, trwają w bezruchu i milczeniu. Po długiej chwili mówią, że spotkali Króla. Możesz im powiedzieć, że się mylą. Znajdują się przy drzwiach swego ciała. Król jest wzruszony ich wysiłkami, ale oczekuje na nich o wiele dalej, w głębi zamku.

ubostwoDziecko ewangeliczne oczekuje wszystkiego od Boga, dosłownie wszystkiego….

Człowiek "stary", nastawiony na rachunkowość, na liczenie za i przeciw, ogranicza Bogu możliwość działania, stawia granice Jego miłości i miłosierdziu. Rachunkowość i ciągłe obliczanie, czy coś może, czy nie może się udać, czy to ma szansę, czy nie, jest cechą starości. Dziecko poszukuje księżyca i wierzy, że może go otrzymać - a przecież Pan Bóg chce ci dać więcej niż księżyc. On chce ci dać swoje królestwo, ale jeśli nie będziesz dzieckiem, to zwiążesz Mu ręce (z: ks. Tadeusz Dajczer, Rozważania o wierze. Z zagadnień teologii duchowości)


 

cmisDnia 25 sierpnia 2016 r. w Rzymie zakończyły się 4-dniowe obrady Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Instytutów Świeckich z 25 krajów. Jednym z tematów podjętych na spotkaniu była kwestia formacji. Wybrano także na czteroletnią kadencję Radę Wykonawczą. Jej nową przewodniczącą została Jolanta Szpilarewicz, stojąca na czele Polskiej Konferencji Instytutów Świeckich.

Zadaniem Rady Światowej jest stworzenie takiej płaszczyzny wymiany, spotkania, aby być inspirującymi dla instytutów świeckich w świecie, ale szanując ich autonomię i charyzmat każdego z nich. Chodzi o to, by podawane przez nas kierunki i inspiracje służyły pogłębieniu życia w szczególnym charyzmacie każdego instytutu” – powiedziała Radiu Watykańskiemu Jolanta Szpilarewicz - nowa przewodnicząca CMIS.

Gratulujemy wyboru i wspieramy modlitwą!


 

gdzie lezy Krolestwo Boze

Szukajmy królestwa niebios wewnątrz serca (zob. Mt 6,33). Jeśli tylko oczyścimy oko naszego umysłu, znajdziemy ukryte w nas ziarno gorczycy (zob. Łk 13,19), perłę (zob. Mt 13,45), zaczyn (zob. Mt 13,33) i wszystko inne. Dlatego też Pan nasz Jezus Chrystus powiedział: Królestwo Boże jest wewnątrz was (Łk 17,21). Oznacza to, że Bóg pozostaje w sercu. (Filoteusz z Synaju)
 Źródło tekstu
tutaj 


 

O sw Franciszek w Lagiewnikach maly Treść homilii papieża Franciszka, wygłoszona 30 lipca 2016 r. w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach, jest jasnym drogowskazem na dziś dla osób konsekrowanych. Zachęcamy do modlitewnej lektury wypowiedzi Ojca św.

                       --------------------

(...) Jezus posyła. Od samego początku pragnie On, aby Kościół wychodził, aby szedł do świata. Chce, aby to czynił tak, jak On sam tego dokonał, jak On został przez Ojca posłany na świat: nie jako potężny, ale w postaci sługi (por. Flp 2, 7), nie „aby Mu służono, lecz żeby służyć” (Mk 10, 45) i nieść dobrą nowinę (por. Łk 4, 18); podobnie też ci, którzy do Niego należą, są posłani w każdym czasie. Uderzający kontrast: podczas gdy uczniowie zamykali drzwi ze strachu, Jezus posyła ich na misję; chce, aby otworzyli drzwi i wyszli szerzyć z mocą Ducha Świętego przebaczenie i pokój Boży.

To wezwanie skierowane jest także do nas.

mlodosc to stan duchaLeon Knabit OSB, Młodość to nie tylko wiek. Młodość to stan ducha jest książką, do której warto zaglądać wielokrotnie. Krótkie historyjki, anegdoty i myśli ojca Leona dzięki swojej lekkości i głębi duchowej mogą trafić do młodych i starszych, to świeckich i konsekrowanych. W publikacji zebrane zostały tzw. „motywatory” ojca Leona, takie jak na przykład te:  Z gębą jak cmentarz świata nie zbawisz; Jestem szczęśliwy, ponieważ na serio traktuję Boga; Świętość zaczyna się zwyczajnie, od uśmiechu.

Gdy widzimy czerwone korale, w których ojciec Knabit wystąpił przed obiektywem, szczery uśmiech sam pojawia się na twarzy. No sami zobaczcie:)

o. Knabit


 

ds

Jeśli poszukujesz swojej drogi życia a jesteś niezamężna,
masz 20 – 40 lat,

chciałabyś oddać się Jezusowi jako osoba świecka konsekrowana,

zapraszamy Cię na spotkanie
8 października 2016 r.
organizowane przez Instytut Świecki Chrystusa Króla,

spotkanie prowadzi ks. dr Rafał Ostrowski oraz członkinie  IŚChK,

miejsce spotkania: Poznań, ul. Promienista 131,
Kościół  pw. Świętej Rodziny

rozpoczęcie godz.  10.00,  zakończenie godz.  15.30

Szczegóły w załączeniu


 


 

 

 

KB jest

"Sam Pan zaś mówi: Królestwo Boże jest wewnątrz was. Fakt, że królestwo istnieje „wewnątrz”, cóż innego mógłby oznaczać, jeśli nie to, że w sercach na to zasługujących wyraźnie zaznacza się niebiańska radość Ducha?" 

Pseudo-Makary Egipski

(źródło: „Filokalia – teksty o modlitwie serca”, wyd. Benedyktynów)


 

 

oto ja

Jezus nie powołuje zdolnych, ale uzdalnia powołanych.

Czy jesteś jedną z nich?


 

Ojciec sw Rzym 2016Kto nie ryzykuje, nie idzie naprzód - usłyszeli młodzi na  spotkaniu z Ojcem św. Papież, zapytany, dodał:

A jeśli się pomylę? Błogosław Pana! Popełnisz większy błąd, jeśli pozostaniesz w stanie spoczynku. Oto najgorszy błąd. Zamknięcie. Ryzykuj dla szlachetnych ideałów. Ryzykuj, brudząc sobie ręce. Ryzykuj jak Samarytanin z przypowieści. Kiedy jesteśmy w naszym życiu mniej więcej spokojni, zawsze istnieje pokusa paraliżu.

Jeśli nie będziesz ryzykować, twoje życie będzie ulegać stopniowemu paraliżowi. To smutny widok, kiedy ludzie bardziej są podobni do mumii w muzeum, niż do żywej istoty. Ryzykuj, a jeśli popełnisz błąd, błogosław Pana. Ale ryzykuj, idź na przód” – powiedział Franciszek.

Potraktujmy przeslanie Ojca św. jako zachętę skierowaną nie tylko do studentów. I błogosławmy Pana! (źródło: tutaj)


 

dorslamCzłowiek dojrzały:
- umie rozróżnić to, co ważne, od tego, co drugorzędne
- w życiu widzi nie tylko prawa, ale i obowiązki
- nie boi się trudności, które przyjmuje, widząc w nich etap życiowy (twórcza rola „krzyża” doznanego od ludzi lub dopuszczonego przez Pana Boga);
- człowiek dojrzałej wiary traktuje codzienne życie jako powołanie, nie czyni rozdziału między sprawami prywatnymi i publicznymi, świeckimi i religijnymi
- przynależąc do Kościoła, jest odpowiedzialny za Kościół - ten lokalny i powszechny.

Czy jestem dojrzała/dojrzały?


 

Papczynski StanislawStanisław Papczyński - polski kapłan, zakonnik, kaznodzieja, początkowo pijar, a następnie założyciel i pierwszy przełożony generalny Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP. Od 5 czerwca 2016 r. jest świętym Kościoła katolickiego.

O jego życiu i drodze do świętości mówi ks. prof. Marek Chmielewski - posłuchaj

Pojęcie  participatio actuosa kaplan pojawia się niejednokrotnie w Konstytucji o Liturgii oraz w tzw. Instrukcjach wykonawczych, czyli szczegółowej wykładni tego, co w Dokumentach Soborowych powiedziano tylko ogólnie. Jedną z takich wykładni jest instrukcja Musicam Sacram (1967).

psychologicznym okiemZbliża się okres wakacji, a to czas, kiedy młodzi ludzie częściej przejawiają zachowania, których potem żałują. Tatuowanie się jest jednym z nich. Warto więc poznać różne aspekty tego zjawiska, tym bardziej, że staje się ono coraz powszechniejsze.

Jeszcze nie tak dawno tatuowanie się w naszej kulturze było utożsamiane z tzw. marginesem społecznym. Tatuaże robili sobie więźniowie oraz członkowie różnych subkultur. Dzisiaj problem ten dotyczy przede wszystkim celebrytów: artystów, muzyków, sportowców, piosenkarzy... ale nie tylko. Uczeni różnych dziedzin, zajmujący się tym problemem, widzą w tym zjawisku głębszy problem: duchowy, psychologiczny i psychiatryczny, a nie tylko wyraz estetycznych upodobań i mody.

Według przeprowadzonych w 2015 r. badań tatuaż ma już co dziesiąty Polak. Dlatego zasadne jest pytanie, co kryje się pod tym nowym zjawiskiem społecznym i czy jest to tylko taka „niewinna” forma sztuki?

Prostyn

Św. Paweł w Liście do Rzymian opisuje skutki działania w nas Trójcy Świętej -  są to: wiara, nadzieja i miłość. W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej pamiętajmy, że to dzięki Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu jesteśmy (konsekrowani i świeccy) synami i córkami Boga.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i kóry przychodzi (Ap. 1,8)

 

(na zdjęciu: statua Trójcy Przenajświętszej w jedynym w Polsce sanktuarium Trójcy Świętej - w Prostyni na Podlasiu)


 

O życiu konsekrowanym, które jest darem Ducha św., mówi w swej nauce ks. prof. Marek Chmielewski z KUL - zachęcamy do posłuchania.

"Życie konsekrowane darem Ducha Świętego" (homilia) - POSŁUCHAJ

przyjdz Duchu sw

Skąd możemy wiedzieć, czego Pan Bóg od nas oczekuje? Po czym możemy poznać, że pełnimy Jego wolę?
Jest sposób. Poznajemy to po owocach Ducha Świętego, których nie należy mylić z siedmioma darami Ducha Świętego, z których wynikają. Zobacz więcej
Życie konsekrowane to dzieło Ducha św. Nasze powołanie też, bo przecież  nasz wybór drogi życia dokonał się pod Jego natchnieniem. Bądźmy ulegli Duchowi św., stale poddawajmy się Jego prowadzeniu, a wtedy będziemy uświęcać siebie  i świat.

 znaczek watykanuOjciec Święty Franciszek, wydając encyklikę Laudato si’ - W trosce o wspólny dom (24 V 2015), chciał dedykować ją wszystkim ludziom dobrej woli, którym nie jest obojętny los naszej planety Ziemi – naszego wspólnego domu, powierzonego nam przez Boga Stwórcę.

Papież na wstępie encykliki odwołuje się do duchowości św. Franciszka z Asyżu i wzywa, aby Ziemię przyjąć jak siostrę, „z którą dzielimy istnienie” i jak piękną matkę, która bierze nas w ramiona. Wezwanie to wzmocnione jest słowami pieśni św. Franciszka: „Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami” (Ls 1).

Encyklika ta nie może więc pozostać poza obszarem zainteresowania instytutów świeckich, gdyż jej przesłanie ściśle koresponduje z głównym rysem duchowości, jakim jest zaangażowanie w rzeczywistość doczesną, aby przekształcać ją zgodnie z zamysłem woli Bożej.

MB Krolowej Polski

 

Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła,
Nigdym ci mego nie odjęła lica,
Ja — po dawnemu — moc twoja i siła!

...Bogarodzica!...

(Maria Konopnicka, tomik Ludziom i chwilom)


 

 

 

Ojciec sw Rzym 2016

Każdy z nas ma swoje miejsce, swoją pracę w Kościele.

Proszę, nie zapominajcie o pierwszym powołaniu, pierwszym wezwaniu. Pamiętajcie!  I z tą miłością, z którą zostaliście powołani, i dzisiaj Pan nie przestaje Was powoływać. Nie pomniejszajcie tego piękna, tego zdumienia pierwszego powołania. Sprawą podstawową jest modlitwa. “Szpikiem” życia konsekrowanego jest modlitwa – modlić się!

 Spoglądanie w przyszłość z nadzieją, prosząc zawsze Pana, aby nam dał nowe powołania, aby nasze dzieło konsekracji mogło iść dalej. Praca każdego dnia, nadzieja na przyszłość oraz dobry zasiew. Aby inni, którzy idą za nami, mogli otrzymać dziedzictwo, które im zostawimy.

(Słowa Ojca św. do osób konksekrowanych na zakończenie Roku Życia Konsekrowanego, luty 2016 r.)


 

 Jubileusz chrztu POjciec św. w katechezie do Polaków powiedział:

Drodzy bracia i siostry, w tych dniach Kościół w Polsce obchodzi 1050. rocznicę chrztu.

Razem z Pasterzami i wiernymi dziękuję Bogu za ten historyczny akt, który przez wieki kształtował wiarę, duchowość i kulturę waszego Narodu, we wspólnocie ludów, które Chrystus zaprosił do udziału w tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania.

Dziękujecie Bogu – według słów św. Jana Pawła II – za to, „zostaliście zanurzeni w wodzie, która odbija w sobie obraz Boga żywego – w wodzie, która jest falą wieczności: «źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu» (J 4, 14)” (Kraków, 10.06.1979).

Proszę Boga, aby obecne i przyszłe pokolenia Polaków pozostawały wierne łasce chrztu, dając świadectwo miłości Chrystusa i Kościoła. Niech miłosierny Bóg udzieli swojego błogosławieństwa wszystkim Polakom żyjącym w Kraju i poza granicami.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

(źródło: Niedziela)


 

Jezus droga swiatlaChcąc podkreslić znaczenie czasu wielkanocnego w Kościele, Salezjanie zainicjowali (1988 r.) nabożeństwo Drogi Światła. Inspiracją  były freski z katakumb św. Kaliksta w Rzymie przedstawiające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który przechodzi z ciemności do światła (stąd nazwa Droga Światła). W 2002 r. nowa forma pobożności została zatwierdzona przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Droga Światła i Droga Krzyżowa mają sobie wzajemnie odpowiadać. O ich podobieństwie przypominają łacińskie nazwy: Via Crucis (droga krzyża) i Via Lucis (droga światła). Identyczna jest liczba stacji. Proponowane stacje drogi światła oparte są na wydarzeniach odnotowanych w Nowym Testamencie.

Nabożeństwo odprawiane jest w coraz większej liczbie kościołów, nie tylko w Polsce. Rozważanie Drogi Światła można także potraktować jako osobistą medytację, szczególnie podczas liturgicznego okresu wielkanocnego, czyli od Wielkanocy do Zesłania Ducha Świętego. Pomocą mogą służyć materiały z portalu Opoka  i  tutaj.

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja!


 

Jezu ufam Tobie

Jezu ufam Tobie!

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia opracowało folder z orędziem Miłosierdzia, które Pan Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie. Jest to odpowiedź na pragnienia wielu czcicieli Miłosierdzia Bożego.

Folder w języku polskim, angielskim, białoruskim, czeskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, słowackim, ukraińskim, węgierskim i włoskim, dostępny jest na stronie  tego Zgromadzenia. 


 

  Ks. Piotr Pawlukiewicz mówi w swym wystąpieniu o życiowym powołaniu.  Kilka myśli z tego wykładu: Nie ma osób bez powołania. Wszyscy jesteśmy powołani, posłani; jesteśmy ludem Bożym; Bóg nas kocha; Nie zaśmiecaj nieba pytaniami - jakie jet moje powołanie? Kochaj, a kochając, znajdziesz swoje powołanie. Czy można być w stu procentach pewnym, że moją drogą życiową jest zakon, seminarium, rodzina, życie świeckie?

 WatykanW dniach od 28 stycznia do 2 lutego 2016 r. w Rzymie, na terenie Watykanu i w innych miejscach Wiecznego Miasta, odbyło się wielkie, międzynarodowe spotkanie pod hasłem: Życie konsekrowane w komunii. Było ono mocnym akcentem, kończącym rozpoczęty w pierwszą niedzielę adwentu 2014 r. Rok Życia Konsekrowanego. Zgromadziło, jak podają agencje, około 5000 uczestników – osób konsekrowanych reprezentujących różne formy życia wspólnotowego, jak i indywidualnego

modltiwa1

Ktoś mówi: "modlę się, by otrzymać coś". To jak w sklepie. Nie, tak nie jest. Modlitwa to coś innego. Nie modlę się o to, by się dobrze czuć, jakbym brał aspirynę. Modlitwa jest zawierzaniem się Bogu, a nie proszeniem o coś.

Ojciec św. Franciszek, 6 lutego 2016 r.

 spowiedz ktora leczyŚwiat jest pełen uzdrowicieli i cudotwórców, którzy ciągle obiecują nam zdrowie i życiowe sukcesy. Tymczasem prawdziwym uzdrowieniem i największym darem dla każdego z nas jest łaska, którą otrzymujemy podczas spowiedzi. To dar dla zagubionych w mroku zła, lęku i niepewności. Prawdziwy pokój, którego źródłem jest Boża miłość. Książka powstała dzięki świadectwom oraz rozmowom z doświadczonymi spowiednikami. Odnajdziemy tu praktyczne i trafne rady, dotyczące właściwego przeżycia sakramentu pokuty, a także słowa otuchy skierowane do tych, którzy boją się doświadczyć piękna Bożego Miłosierdzia. Lekturę "Spowiedź, która leczy. Uzdrawiająca moc sakramentu pojednania" mozna nabyć np. w Księgarni Mateusza www.kmt.pl


 

Ty tam gdzie Jezus

To daje radość: dostrzec, podnieść, oczyścić świat miłością Chrystusową, która żyje w nas - osobach konsekrowanych. Dnia 2 lutego przypada Dzień życia konsekrowanego. Może zechcesz dołączyć do nas?


 

 

moc milosierdzia

Przełożeni Zakonów Żeńskich i Męskich zapraszają  wszystkich do jak najszerszego włączenia się 8 lutego 2016 r. o godz. 3.00 w modlitewną inicjatywę na rzecz przeciwdziałania i pomocy wspólczesnym niewolnikom.  Poniżej plakat Sieci Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnego Niewolnictwa wraz z dodatkowymi informacjami.  W Roku Miłosierdzia bądźmy blisko tych, którzy doświadczają opuszczenia, zapomnienia,  blisko współczesnych niewolników. Włączmy  się w modlitwę!  Dlaczego 3.00 w nocy? Dlaczego modlitwa koronką do Miłosierdzia Bożego? Więcej o tym wydarzeniu: tutaj i tutaj


 

rok milosierdziaKościół ma dla nas w tym roku słowo - Miłosierdzie Boga. Co jest za bramą miłosierdzia? Bóg, który na Ciebie czeka. Rzuć się w Jego ramiona. Co znaczy  jubileusz miłosierdzia?..... Zachęcamy, posłuchaj wyjaśnień, które daje nam na temat roku miłosierdzia bp Grzegorz Ryś 

biblijni pl

Pismo św. i czytania na każdy dzień można słuchać także na urządzeniach mobilnych (smartfonach i tabletach). Gdzie? Wchodząc na stronę www.biblijni.pl.
Zachęcamy do czytania i sluchania Słowa Bożego!


 

ojciec sw FranciszekOjciec św.  zainaugurował dzisiaj  w Bazylice św. Piotra w Rzymie nadzwyczajny rok święty - Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.  Potrwa on do 20 listopada 2016 r. W tym okresie - podkreslił Ojciec św. w homilii -  mamy wzrastać w przekonaniu o miłosierdziu Bożym i przedkładać je nad sąd Boży, który zawsze będzie się odbywal w świetle Jego miłosierdzia.


 

Adwent1

Wchodzimy w czas Adwentu. Pomyślmy, jak zaplanować ten okres, jak się do niego przygotować, jak go przeżyć? Posłuchajmy rad, jakie daje nam bp Grzegorz Ryś tutaj


 

Mieszko I

We wszystkich 44 diecezjach w Polsce rozpoczęły się obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Trwać będą przez cały rok liturgiczny czyli do końca  listopada 2016 r. 

Poprzez różnorodne inicjatywy, a szczególnie modlitwę, będziemy dziękować Panu Bogu za przekazany nam 1050 lat temu dar wiary.


 

CHK1Jeszcze w klimacie święta Chrystusa Króla Wszechświata:

Ojciec Święty polecił, by Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rozpoczął się 8 grudnia br., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończył 20 listopada 2016 roku w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
W tym czasie połączymy intencje Ojca Świętego z ogólnopolskim aktem przyjęcia królowania Chrystusa i poddania się pod Jego Boską władzę. Uczynimy to w podkrakowskich Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

Tak postanowili Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 370. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episskopatu Polski w Warszawie
w dniu 6 października 2015 r. Źródło informacji tutaj


 

ChK

22 listopada - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: (...) Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd (...) jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu (J,18).

Pomyśl - Czy mając jakąkolwiek władzę: w domu, pracy, w grupie zawodowej, religijnej, pomagam innym,  umacniam, by mieli siłę do życia, realizowania zadań, podejmowania trudów, jakie życie  z sobą niesie? Władza Jezusa najpełniej objawiła się w kontekście krzyża i tam nastąpiło Jego wywyższenie. Jak rozumiem moją pozycję władzy?

CHK1


 

polityka i sumienieW powszechnym przekonaniu wejście w politykę wiąże się z moralnie wątpliwymi sprawami. Jest to jeden z najważniejszych powodów, dlaczego ludzie moralnie uczciwi dystansują się do polityki i nie chcą się w niej udzielać, bojąc się utracić własną uczciwość.

Polityka i sumienie - dwa wykluczające się pojęcia? Niekoniecznie. Czytaj - ciekawa lektura dalej


 

Wielka ksiega duchowosci katolickiej Wszystkich zainteresowanych tematyką duchowości już dziś informujemy, że Ks. Marek Chmielewski - kapłan, profesor KUL, założyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, autor kilkunastu książek i licznych artykułów naukowych z duchowości - przygotował kolejną pozycję Wielką księgę duchowości katolickiej. W dziele znajdziemy rozwinięte różnorodne tematy, m.in.: Kierownictwo duchowe; Walka duchowa; Modlitwa; Wielcy święci, mistycy; Objawienia; Eucharystia i adoracja; Nurty duchowości w różnych epokach historii Kościoła; Duchowość św. Jana Pawła II; Etapy i rozwój życia duchowego i in. To obszerne dzieło, przedstawione w przystępnej formie, znajdziemy na stronie wydawnictwa. Zajrzyjcie tutaj


 

RadoscCzym właściwie jest i jak się przejawia radość życia? Widoczna była w życiu świętych, bo przecież tam, gdzie miłość, tam jest radość. Zapraszamy, do refleksji i odpowiedzi na to pytanie w zaciszu swego serca. Zaproponowane poniżej rozważanie psychologa na pewno nam w tym pomoże.  Zajrzyjcie więc do tekstu...


 

Blisko ChK

Instytut Świecki Chrystusa Króla

Oddać się Miłości niezmierzonej, żyjąc w świecie… Któż jest tą Miłością? Jest Nią Chrystus, Król ludzkich serc, który do końca umiłował człowieka, oddając mu Siebie. Czyż człowiek może nie odwzajemnić się oddaniem i miłością? Każdy czyni to na swój własny sposób. Członkinie Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, żyjąc w świecie, w zwykłych warunkach.

 bilibia   Warto odwiedzać w Internecie ciekawe strony. Jakie? Na przykład te podane niżej:

Brewiarz.pl - Internetowa Liturgia Godzin

Biblia - Pismo Święte online

Pacierz.pl - modlitwa na każdy dzień

Modlitwa w drodze - serwis poświęcony modlitwie dla zabieganych

Watykan - oficjalny serwis internetowy Stolicy Apostolskiej

Episkopat - oficjalny serwis Episkopatu Polski

Prymas Polski - oficjalna strona Prymasa Polski 

podziela

 1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w Nim żyje, bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.

2. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym dostrzec coś dobrego.

3. Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

zaproszenie rzeszow

Blisko Chrystusa ale w świecie. Chcesz rozeznać swoje powołanie? Przyjdź: 24 października 2015 r., Gdzie? - Rzeszów, Dom rekolekcyjny "Tabor", ul. Połonińska 25, tel. 535 592 697.  Kliknij w plakat wyżej, jesli chcesz sprawdzić szczegóły.


 

zaproszenie rzeszow

Blisko Chrystusa ale w świecie. Chcesz rozeznać swoje powołanie? Przyjdź: 24 października 2015 r., Gdzie? - Rzeszów, Dom rekolekcyjny "Tabor", ul. Połonińska 25, tel. 535 592 697.  Kliknij w plakat wyżej, jesli chcesz sprawdzić szczegóły.


 

obudzcie swiat 1„U podstaw każdego powołania chrześcijańskiego jest to zasadnicze poruszenie doświadczenia wiary: wierzyć to znaczy porzucić samego siebie, porzucić wygodę i bezkompromisowość swego „ja”, aby skoncentrować nasze życie na Jezusie Chrystusie; jak Abraham porzucić swoją ziemię, wyruszając z ufnością, wiedząc, że Bóg wskaże drogę do nowej ziemi. Tego „wyjścia” nie należy rozumieć jako pogardę dla własnego życia, swoich uczuć, własnego człowieczeństwa.


 

dobre slowaŚwiętość to cel i zadanie każdego chrześcijanina

Pan Bóg wzywa nas wszystkich na tę niezwykłą drogę, gdzie realizują się Boże plany naszego zbawienia. Świętość jest nakazem samego Boga; „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz” (Kpł 19,2). Każdy zatem, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, ma dążyć do świętości, której ostatecznym kresem jest zbawienie.


Swieci  Święci są orędownikami wierzących, gdy polecamy Bogu w modlitwie nasze troski i potrzeby. Wzywając ich pomocy, wierzymy, że są naszymi pośrednikami u Boga. O obcowaniu Jana Pawła II ze świętymi możemy posłuchać tutaj, w wypowiedzi ks. prof. Marka Chmielewskiego. Zachęcamy!

symbol

 Przypomnienie tej myśli znajduje się w liście pasterskim Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego , który obchodzony jest co roku 2 lutego.

Przy tej okazji idźmy za wskazaniami księży biskupów i prośmy Pana Boga, aby zwłaszcza ludzie młodzi odnajdywali Jego miłującą obecność w swym życiu i odważnie odpowiadali na wezwanie do pójścia za Chrystusem drogą życia konsekrowanego.

  obrazek2 1

Czy wiemy, jaka jest różnica pomiędzy powołaniem zakonnym a powołaniem świeckiego konsekrowanego?

Konsekrowana osoba świecka nie jest zakonnikiem a wspólnota, do której należy,  nie jest oczywiście zakonem. A czym jest?

Członkowie instytutów świeckich żyją pojedynczo lub we wspólnotach, niekiedy podejmują konkretne dzieła apostolskie, ale najczęściej poprzez samą swoją obecność w różnych środowiskach starają się wnosić tam, gdzie żyją i pracują, przesłanie Ewangelii.

O specyfice tego powołania na tle innych form życia konsekrowanego czytaj więcej http://seminarium-krakow.pl/rozeznac-powolanie/swiadectwa/powolanie-do-zycia-konsekrowanego-swieckich/

 

Papież Franciszek mówiąc o radzie ubóstwa, powiedział:

„Przez ewangeliczną radę ubóstwa możecie rozpoznać Boże miłosierdzie nie tylko jako źródło siły, ale także jako skarb".