Dzieciątko Jezus

Nowenna do Dzieciątka Jezus,
która trwa od 16 do 24 grudnia włącznie,
jest jedną z form bezpośredniego przygotowania
do świąt Bożego Narodzenia.

Link do Nowenny

Zdjęcie: Ewa Sądej/ Nasz Dziennik