2230209

 "Kryzys powołania" konferencja wygłoszona przez
ks. dr Adama Wilczyńskiego na dniu skupienia wspólnoty.