duchowosc kaplanska max

Sługa Boży i główna postać opracowania- ksiądz Wojciech Piwowarczyk, który przez wiele lat był ojcem duchownym alumnów seminarium i kapłanów diecezji kieleckiej, zostawił po sobie nie tylko przykład świętego kapłańskiego życia, ale także bogatą spuściznę swojego nauczania. Dlatego głównym celem pracy było ukazanie nauczania księdza Piwowarczyka na temat kapłaństwa. Dzięki niej postać księdza Piwowarczyka staje się bliższa dla wszystkich zainteresowanych nie tylko Kościołem powszechnym w ogólności, ale też sposobami realizacji powszechnego powołania do świętości. Jednym z powodów, dla którego autor zdecydował się na podjęcie badań na temat życia i nauczania Sługi Bożego księdza Wojciecha Piwowarczyka, jest jego trwający proces beatyfikacyjny. Oczywiście proces beatyfikacyjny może być silną motywacją do tego typu opracowań, ale wynikają z nich zawsze jeszcze inne owoce, m.in.: zachowanie i promowanie uporządkowanej wiedzy o znakomitych postaciach Kościoła; udostępnienie źródeł, do których nie każdy ma łatwy dostęp; wreszcie utrzymanie w pamięci przyszłych pokoleń świetlanego przykładu duchowości kapłańskiej, którym to przykładem był niewątpliwie ksiądz Wojciech Piwowarczyk.
O wiele ważniejsze są dalsze wnioski autora, że cechą charakterystyczną nauczania księdza Piwowarczyka są odniesienia nie tylko do dokumentów Kościoła, ale także do prac cenionych autorów z dziedziny duchowości kapłańskiej, nie było ono „suchą teorią, ale żywą praktyką”.
[…]Recenzowana rozprawa stanowi ważny wkład nie tylko do teologii duchowości, ale także dla historii Kościoła, ponieważ przedstawia w sposób pionierski wybitną postać Kościoła katolickiego w Polsce.

Z recenzji ks.dr.hab. Adama Rybickiego, prof.KUL

Rozprawa doktorska autorstwa ks. M. Kościańskiego stanowi ważne studium w zakresie polskiej teologii duchowości, zwłaszcza duchowości kapłańskiej. Podejmowane zagadnienia, będące rozwinięciem wyznaczonego tematu wskazują na aktualność zagadnień związanych z duchowością kapłańską.

Z recenzji bp prof. zw. dr hab. Jacka Kicińskiego CMF
(PWT we Wrocławiu)

__________________

Ks. Michał Kościański (ur. 2 maja 1980r. w Częstochowie)- absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, doktor teologii duchowości, wikariusz parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach.

Rozprawa doktorska