początek Wielkiego Postu

Wielki Post to czas pielęgnowania kultury życia
i przebaczenia (Jan Paweł II)