wybaczanie

Miejsce rekolekcji: Dom Diecezjalny Tabor w Rzeszowie
Prowadzący o. Józef Augustyn SJ

Dzień I

Dzień II

Dzień III