Chrystus

Jezus Chrystus Król Wszechświata stoi w koronie cierniowej. Takiego Króla wybrałyśmy i takiemu oddałyśmy swoje życie na służbę miłości. Zobacz swoje życie na tle życia Jezusa. Ile w nim jest autentycznej służby, samozaparcia....., a ile prób usprawiedliwiania się, szukania ale..., bo.... Oddałyśmy swoje życie na służbę miłości i pragniemy ją wiernie wypełniać. Oby tak było.

W dzisiejszej Ewangelii Piłat zadaje Jezusowi pytania innych ludzi. Jakby krył się za nimi. Jezus mimo wszystko prowadzi ten dialog, który kończy słowami: Tak jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.

Rozmowa Piłata z Jezusem, moja rozmowa z Jezusem, moja modlitwa, moje codzienne trwanie wśród zwykłych zajęć.

Czy twoje życie jest owocem trwania w przyjaźni z Panem? Nie jest ważne, co ty robisz, ważne jest co Jezus robi przez ciebie. A czy Mu na to pozwalasz?

Prośmy razem: Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. I niech tak się stanie. Amen.