ChK

Myślimy czasami: to jest moje życie, które teraz mam powierzyć Bogu, zamiast myśleć: ja żyję życiem Bożym i będę je przeżywał zgodnie z Jego wolą. Może Jego wolą jest byś żyła świeckim życiem konsekrowanym? Przyjdź na spotkanie w Przemyślu, 2 czerwca 2018 r. informacje tutaj lub w Lublinie, 17 czerwca 2018 r., informacje tutaj.