sapling 154734 340

Smutek w naszym życiu czy brak poczucia spełnienia może być brakiem odpowiedzi na powołanie, do jakiego człowiek jest przeznaczony [...] Powołanie [do samotności] nie polega na porzuceniu swojego miejsca, ale na uświęcaniu go ?od wewnątrz?, na wykonywaniu swoich zadań, promieniując wiarą, nadzieją i miłością; na wsłuchiwaniu się w głos Ojca, który uczy nas szukania Królestwa Bożego, zajmowania się Bożymi sprawami i kierowania nimi zgodnie z Jego wolą, żyjąc pośród świata [z książki O. Leona Knabita Powołanie - i co dalej?]

Więcej o świeckim zyciu konsekrowanym na spotkaniu w Lublinie w dniu 17 czerwca 2018 r.