obraz Stanislaw Kostka maly

W komnacie, gdzie Stanisław święty zasnął w Bogu,
na miejscu łoża jego stoi grób z marmuru
taki, że widz niechcący wstrzymuje się w progu,
myśląc, że Święty we śnie zwrócił twarz od muru
i rannych dzwonów echa w powietrzu dochodzi.

Nad łożem tym i grobem świeci wizerunek
Królowej nieba, która z Świętych chórem schodzi
i tron opuszcza, nędzy spiesząc na ratunek.
Palm, kwiatów wiele aniołowie niosą,
skrzydłami z ram lub nogą występują bosą.

Gdzie zaś od dołu obraz kończy się ku stronie,
w którą Stanisław Kostka blade zwracał skronie,
jeszcze na ram złoceniu róża jedna świeci:
niby, że po obrazu stoczywszy się płótnie,
upaść ma jak ostatni dźwięk, gdy składasz lutnię.
I nie zleciała dotąd na ziemię - i leci.

C. K. Norwid

Wiersz ten wyryty jest na marmurowej tablicy w pomieszczeniach przy rzymskim kościele św. Andrzeja na Kwirynale. Można tam obejrzeć celę św. Stanisława Kostki, w której osiemnastolatek zmarł na malarię w 1568 roku, przyjęty do zakonu jezuitów po ucieczce z Polski.

 stanislaw kostka w otoczeniu braci

  obok - obraz w w kościele św. Andrzeja w Rzymie                          

 

 

 

 

Rzeźba św. Stanisława Kostki w kościele św. Andrzeja - poniżej

sarkofag Stanislaw Kostka daleko

?Ta ucieczka jest często błędnie interpretowana. To była decyzja, którą on podjął po naradzie ze swoim kierownikiem duchowym w Wiedniu. Nie było to postanowienie nierozsądnego młodego człowieka, który chciał postawić na swoim. Ta decyzja była poprzedzona dogłębnym rozeznaniem sytuacji swojego życia i znalezieniem upragnionego celu? ? mówi w wywiadzie arcybiskup Stanisław Gądecki.

 ?Konferencja Episkopatu Polski wybrała św. Stanisława Kostkę na patrona roku 2018 przede wszystkim ze względu na 450. rocznicę śmierci, czyli przejścia do Nieba tego świętego. Z okazji tych obchodów jest przygotowywany list pasterski, a w Płocku będzie obradować Episkopat w dniach 25 i 26 września. Wcześniej, 19 sierpnia w Rostkowie odbędą się centralne obchody jubileuszowe. Z tej okazji do miejsca chrztu św. Stanisława będą pielgrzymować młodzi ludzie, przede wszystkim uczniowie szkół, którym on patronuje. W ciągu roku przewidziane są też dni pastoralne jemu poświęcone, sympozja i konkursy.?

Cały wywiad tutaj

tu relikwie Stanislawa Kostki              Kościół św. Andrzeja na Kwirynale (Rzym, Włochy) - tu znajdują się relikwie

sarkofag Stanislaw Kostka blisko

 

 

Rzeźba św. Stanisława Kostki w kościele św. Andrzeja

[Zdjęcia ze zbiorów własnych - Kasia]