IHSJeżeli brakuje nam słów na modlitwie, to może rodzić się pustka, znużenie czy zniechęcenie. Wtedy wystarczy przywołać samo imię Jezus, gdyż przywołanie imienia, to przywołanie samej Osoby.

W kulturze zachodniej występują wymienne złożenia: "IHS" oraz "IHC" będące odpowiednimi literami greckiego imienia Jezusa.

Jezus nas zapewnił: O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię (J 14).

Proś z wiarą - w imię Jezusa!