ks wojciech piwowarczykDnia 18 stycznia mija 116 rocznica urodzin naszego Założyciela, Sługi Bożego ks. infułata Wojciecha Piwowarczyka. 

Zachęcamy do odmawiania za Jego przyczyną  modlitwy, która  pochodzi  ze strony katedry kieleckiej:

Boże, Ojcze nieskończenie dobry,
wielbimy Cię za wszelkie dobro,
jakie nam ukazałeś w słowach i czynach
kapłańskiego życia Twojego Sługi,
księdza Wojciecha Piwowarczyka.
Ty natchnąłeś go wielką troską
o wychowanie świętych kapłanów,
o budzenie apostolskiej gorliwości wiernych świeckich,
oraz miłosierdziem dla chorych
i doświadczonych niepełnosprawnością.
Pozwól Kościołowi uradować się
z przyjęcia Twojego Sługi do grona błogosławionych,
a mnie za jego przyczyną udziel łaski,
o którą Cię z ufnością proszę.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen