otworz sie Wielki Post

Pan Bóg, jak sam przyznał prorokowi Ozeaszowi nieustannie ?ciosał nas? przez swoje słowa, przez proroków (Oz 6,5). Robi tak też teraz, szczególnie w czasie Wielkiego Postu. Pozostaw choćby szparkę, niewielką szczelinę, przez którą może przedostać się światło, woda ? a więc życie. 

Wielkie i nieoczekiwane mogą być owoce naszej wiernej uważności.