chciwosc

Tak też może objawiać się chciwość - inne jej oblicze:

Chciwość zwraca uwagę na długą starość, niezdolność do ręcznej pracy, przyszły głód będący jej następstwem i spowodowane nim choroby, i gorycz ubóstwa, i to, z jak wielkim wstydem będzie się przyj­mować od innych środki konieczne do życia.

 Ewagriusz z Pontu , Pisma ascetyczne, tom 1