biblia

Jezus nadal przemierza drogi świata, dołącza do nas i prowadzi nasze pielgrzymowanie: karmi naszą wiarę, nadzieję i miłość; pociesza w przeżywanych próbach [Ojciec św. Franciszek]. Czy chcesz iść razem z Nim jako świecka osoba konsekrowana? Więcej o tej formie życia - na spotkaniu w Lublinie w dniu 17 czerwca 2018 r.