dawaj swiadectwo
Z okazji dnia życia konsekrowanego, obchodzoego co roku dnia 2 lutego, przypomnijmy, czym charakteryzuje się to powołanie.  ?Przemiana świata od wewnątrz ? to powołanie osób konsekrowanych zrzeszonych w instytutach świeckich. Poza kilkoma wyjątkami, nie żyją oni razem, nie prowadzą wspólnych dzieł. Utrzymują się sami ? zdolność do samodzielnego utrzymania jest zresztą wymogiem przyjęcia do instytutu ? oraz zasadniczo sami muszą zapewnić sobie opiekę i utrzymanie na starość. Niektórzy żyją w sekrecie, czyli tak, by nikt, często nawet z najbliższego otoczenia, nie wiedział o tym, że dana osoba jest osobą konsekrowaną. Instytutów świeckich jest w Polsce 36. Zrzeszają w sumie 1200 osób. W większości są to instytuty żeńskie. Działa tylko jeden instytut męski, a jeden, Instytut Świętej Rodziny, posiada dwa autonomiczne kręgi ? żeński i męski. Świeccy konsekrowani, podobnie jak w zakonach, składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Nie rezygnują jednak z majątku na rzecz wspólnoty, ale starają się zarządzać dobrami materialnymi nie jak właściciele, ale jak szafarze. Większe wydatki konsultują z przełożonymi, wspierają potrzebujących? [fragment z: Gość Niedzielny]