czyste serce

Posłuchaj, co o profesji rad ewangelicznych mówi  ks. prof. Marek Chmielewski w audycji Duc in altum.

- Czym jet profesja rad ewangelicznych, jak się dokonuje, do czego zobowiązuje - część I wypowiedź 1 

-  Treści rad ewangelicznych - część II wypowiedź 2.