Komunia maly
Jesteśmy zachęcani przez księży biskupów do pozostawania w domach i na mocy dyspensy możemy w pokoju serca korzystać z transmisji mszy świętych. 
Media informują przede wszystkim o mszach niedzielnych proponowanych przez radio i telewizje, warto jednak wiedzieć, że msze święte transmitowane są codziennie online,
np. z domowej kaplicy bpa Grzegorza Rysia: 
Na stronie https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/ codziennie można znaleźć wykaz kilkudziesięciu mszy świętych transmitowanych na żywo, w czasie rzeczywistym, po polsku, z różnych kościołów, prawie bez przerwy. Korzystajmy!