ChK Wambierzyce

Chryste, Ty jako Król, którego królestwo nie jest z tego świata, pozwoliłeś się ukoronować cierniem, abyśmy umieli nadać wartość cierpieniu. Umarłeś, dając świadectwo prawdzie, abyśmy mogli odważnie szukać prawdy. Wyrównałeś Ojcu dług sprawiedliwości, abyśmy usiłowali żyć sprawiedliwie. Swoim świętym życiem pokazałeś nam, jakimi metodami należy wprowadzać pokój. Zaszczepiłeś na ziemi Królestwo Prawdy i Życia: Świętości, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. I pragniesz, aby to Twoje Królestwo rosło w każdym z nas, byśmy po naszej ziemskiej wędrówce mogli spotkać się z Tobą twarzą w twarz w Twojej chwale.