2020 maly

Człowiek został stworzony, aby Boga wielbił, okazywał Mu cześć i służył Mu i dzięki temu zbawił swoją duszę.