Ojciec św. Franciszek

Hasłem orędzia papieża na przyszły Światowy Dzień Młodzieży  są słowa Pana Jezusa: ?Młodzieńcze, tobie mówię wstań? (por. Łk 7, 14). Zachęca ono, aby przebudzić się do życia. Słowa Pana Jezusa ?Młodzieńcze, tobie mówię wstań!? są zaproszeniem - uczy papież - aby powstawać z  upadków.  Przesłanie Ojca św., skierowane do młodych, może stać się także apelem skierowanym do wszystkich na czas Wielkiego Postu. Cały tekst do młodych tutaj.