kwiat zolty

Człowiek nie może być zwrócony ku samemu sobie. Równowagę i życie zapewnia mu dokładnie odwrotny kierunek. Kiedy jesteśmy w ciemności i już nie jesteśmy w stanie dostrzec Boga, ani nawet Jego ideału, trzeba zdobyć się na nieco odwagi i cierpliwie trwać, zwracając się ku Niemu. Tunele wiary są drogami na skróty do Boga; rozproszenie się w tym czasie oznacza utratę wielkich łask... Tylu świętych tego doświadczyło. Jeśli jesteśmy wierni i stale cierpliwie zwracamy duszę ku Bożemu światłu, stajemy się pełni światła, tak jak  kwiaty, które stają się podobne do słońca. [kard. Robert Sarah]