Jezus na krzyzuW Wielkim Poście oczyszczeniu pomagają trzy praktyki: post, modlitwa i jałmużna. Samo wyrzeczenie jednak nie wystarczy. Pan Bóg poucza nas bowiem przez proroka:Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram...dzielić swój chleb z glodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków (Iz 58,6-7). Stańmy się żywą hostią (Rz 12,1) - nie opuszczając tego życia, dajmy w sobie umrzeć pragnieniom tego świata. Prośmy, by Bóg uzdolnił nas do miłości, która nas naturalnie przerasta.