Jezu ufam TobieW dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił święto Miłosierdzia dla całego Kościoła.

Święto to obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego.

W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). Największą łaską w tym dniu jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą, przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu).

Niech Miłosierna Miłość Boża obejmie w tym dniu nas wszystkich, a szczególnie te osoby, które najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia.