kwiaty wspolnotaJeśli coś zawodzi w świecie,

to dzieje się tak dlatego,

że my,

którzy tworzymy wspólnotę,

zawodzimy także.

 Powodzenie naszych prób

zniweczenia lęku w świecie,

powodzenie naszych prób

zniweczenia nienawiści w świecie

zależy od głębi naszej odpowiedzi

na powołanie Chrystusa

do wspólnoty z Nim.

(Jan Bereza OSB)