kwiaty na wodzie

Skarbem jest Bóg, który z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra (Rz 8,28).

Czy szukając, odróżniasz wolność od  niezależności? -  Posłuchaj