oto ja

Jezus nie powołuje zdolnych, ale uzdalnia powołanych.

Czy jesteś jedną z nich?