dorslamCzłowiek dojrzały:
- umie rozróżnić to, co ważne, od tego, co drugorzędne
- w życiu widzi nie tylko prawa, ale i obowiązki
- nie boi się trudności, które przyjmuje, widząc w nich etap życiowy (twórcza rola „krzyża” doznanego od ludzi lub dopuszczonego przez Pana Boga);
- człowiek dojrzałej wiary traktuje codzienne życie jako powołanie, nie czyni rozdziału między sprawami prywatnymi i publicznymi, świeckimi i religijnymi
- przynależąc do Kościoła, jest odpowiedzialny za Kościół - ten lokalny i powszechny.

Czy jestem dojrzała/dojrzały?