JPIIa

" Intelektualista wolny od profesorskich naleciałości, mający
głębokie uznanie dla prostej pobożności ludowej;

Znakomity filozof, choć nigdy nie pobierał szerokich nauk w tym zakresie; Mistyk, który przez niemal siedemdziesiąt lat był
pełnym energii sportowcem;"

Konferencja o św. Janie Pawle II, którą wygłosił 24 października podczas dnia skupienia ks. prof. Rafał Dudała.