net 22310387                                                                                                                                                                                                                            PAP/Darek Delmanowicz

Mężna kobieta. Mężne kobiety, które przez kilka dób niosą swoje małe dzieci w stronę miejsca, gdzie jest pokój. Mężne kobiety wykonujące służbę w armii. Mężne kobiety, które modlą się za swoich mężów broniących ojczyzny.                     

"Panie, pomóż mi jeszcze bardziej szanować postawę kobiet".

Cała droga krzyżowa ks. Grzegorza Sprysaka CSMA