pol pm Figura Jezus Zmartwychwstaly 110 cm 25833 1

Życzenia na świąteczny czas Wielkiej Nocy 2021

Kolejny raz spotykamy się z Chrystusem w Wielkim Poście a potem w dni wielkanocne podczas trwającej pandemii koronawirusa. Przeżywamy świąteczny czas bombardowani podawanymi przez media danymi statystycznymi dotyczącymi choroby, obostrzeń. Stajemy przed wielką próbą wiary i miłości.


Chrześcijanin stale w bliskości Pana Boga

Jako chrześcijanie, jako osoby konsekrowane jesteśmy zobowiązane do życia blisko Pana Boga, z Ewangelią w każdych warunkach, więc także i teraz. Bóg jest Ojcem. Wielokrotnie mówił Jezus: nie lękaj się, jestem z tobą. Tymi słowami chce nas umocnić, przypomnieć, że cały czas jest z nami, bez względu na sytuację zewnętrzną a więc także w pandemii. Czytamy w naszych Konstytucjach: Życie ludzkie jest darem miłości Bożej, a nasze powołanie jej szczególnym wyrazem. „Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli"/Ef l,4b-5/. Do przyjęcia daru potrzebna jest wiara. Dziękujmy Mu za nią stale i prośmy naszego Ojca dla siebie i innych o jej umocnienie.


Modlitwa za innych

Ojciec to nie tylko czuły zwrot do Boga osób Mu najbliższych. Taki sam dostęp do Ojca mają ci, którzy „słuchają słowa Bożego i wypełniają je (Łk 8,21). Stanowimy Bożą rodzinę, bo korzeniami swoimi sięgamy ku Bogu, ku Chrystusowi Królowi, w Nim odnajdujemy swoją tożsamość. Kiedyś wybrałyśmy Go mocą chrztu i narodziłyśmy się w Bogu a potem zostałyśmy umocnione ślubami we wspólnocie. Nie żyjemy więc same ale w instytutowej rodzinie, z którą spotykamy się, wspólnie się modlimy, ja za kogoś, kto inny modli się za mnie. Mogę pomóc potrzebującemu. Dbajmy o nasze więzi między sobą oraz z Siostrami chorymi, doceniajmy także spotkania telefoniczne, online w czasie, gdy nie możemy czasowo korzystać z innych form kontaktu. Zwycięstwo Krzyża, do którego zbliżamy się w tych dniach, Poranek Zmartwychwstania uczą nas zasady prawdziwej przynależności do Chrystusa, którą jest miłość bliźniego okazywana na różny sposób. Zakorzeniajmy się w Bogu Miłości poprzez wierność modlitwie, ślubom, praktykom. Starajmy się siać dobro w środowiskach, w których jesteśmy, dbajmy o wartości nie tylko te ściśle religijne, ale także ludzkie. Jezus Chrystus umarł za wszystkie swoje dzieci. Powierzajmy Panu Bogu, szczególnie w dni Wielkiej Nocy, siebie oraz inne osoby z naszych środowisk, ufając, że On je przytuli, przemieni, pokaże nam oraz innym swoje oblicze Miłości. Powiedział przecież: A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie (J 12,32n). I dalej: tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16).


On Zmartwychwstał!

Krzyż jest objawieniem miłości Boga do końca. Dzięki zmartwychwstaniu Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają (Hbr 5,9). Krzyż dzięki zmartwychwstaniu staje się drogą życia. Odkrywamy na tej drodze, dzień po dniu, że Bóg jest naszym Przyjacielem, który jest gotów oddać życie za nas, a wówczas serce nam się rozszerza. Życzę, by zmartwychwstanie Jezusa 2021 przyniosło nam radość, miłość, nadzieję, byśmy z wiarą i ufnością szły w kolejne dni, byśmy żyły nowym, coraz pełniejszym życiem z Bogiem!


Szczęść Boże na świąteczny czas Wielkiej Nocy!
Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!
Joanna