Posłuszenstwo wiary

Konferencja Ks Biskupa Piotra Turzyńskiego wygłoszona podczas Dnia Skupienia Wspólnoty