candle light glowing in womans hands praying maly

Przyjdź Duchu Święty, by dni Adwentu stały się jasne.
Przyjdź Duchu Święty, aby wszyscy, którzy podejmują pracę nad sobą, jednoczyli się z Tobą.
Przyjdź Duchu Święty, bowiem, gdzie Ty jesteś, znika lenistwo, giną złe obyczaje.
Przyjdź Duchu Święty, niech przed Twoją miłością ustąpią nasze pyszne ambicje.
Przyjdź Duchu Święty, kieruj i rządź nami.
Bądź z nami i niech wszystko w nas i wokół nas będzie dobre i nowe. Amen.