cristo re 13

Klękamy przed Tobą i nisko schylamy głowy. Pyłki tego świata stworzone tchnieniem Twej miłości, wybrane miłosiernym uderzeniem Twego Serca. Powołane do istnienia, aby Ci oddawać cześć i chwałę, aby Cię miłować i w tym znaleźć pełnię szczęścia.

Gromadzimy się dzisiaj, bo przecież Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy

[fragment tekstu z zasobów wspólnoty].