Drukuj
Kategoria: Aktualności

violet flowers of chionodoxa luciliae glory maly

Do ubogich należy królestwo niebieskie, czytamy w psalmach. Ubodzy to przyjaciele i słudzy Jachwe. Postawy ubóstwa nie sposób zrozumieć bez wiary. Ubóstwo to nie tylko niedostatek materialny, ale to postawa duchowa, w której całkowicie zawierzamy się Bogu, to postawa cichości, pokory, znoszenia cierpienia, wolności wobec dóbr doczesnych, dzielenie się z innymi swoim dobrem wewnętrznym. Szerzej o ubóstwie możemy posłuchać w audycji ks. prof. Marka Chmielewskiego tutaj.