Drukuj
Kategoria: Aktualności

papiez Fr

Posłuszeństwo jako wsłuchiwanie się w wolę Bożą, w wewnętrzny głos Ducha Świętego, potwierdzony przez Kościół, zgadzając się, aby posłuszeństwo było urzeczywistniane także przez pośrednictwo ludzkie. Pamiętajcie, że relacja władza-posłuszeństwo mieści się w szerszym kontekście tajemnicy Kościoła i stanowi szczególne urzeczywistnienie jego funkcji pośredniczenia (por. Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego,Posługa władzy i posłuszeństwo, 12).

Ubóstwo jako przezwyciężanie wszelkiego egoizmu, według logiki Ewangelii, która uczy ufności w Bożą Opatrzność. Ubóstwo jako ukazywanie całemu Kościołowi, że to nie my budujemy królestwo Boże, to nie ludzkie środki powodują jego wzrost, ale sprawia to przede wszystkim moc, łaska Pana, działająca poprzez naszą słabość. «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali» — stwierdza Apostoł Narodów (2 Kor 12, 9). Ubóstwo, które uczy solidarności, dzielenia się i miłości, i które wyraża się także w umiarkowaniu i radości z tego, co istotne, aby przestrzegać przed materialnymi bożkami, które przesłaniają autentyczny sens życia. Ubóstwo, którego uczymy się obcując z ludźmi pokornymi i ubogimi, chorymi i tymi, którzy znajdują się na egzystencjalnych peryferiach. Ubóstwo teoretyczne nie jest nam przydatne. Ubóstwa uczymy się dotykając ciała Chrystusa ubogiego, w pokornych, w ubogich, w chorych, w dzieciach.

A także czystość jako cenny charyzmat, który poszerza wolność daru składanego Bogu i innym, poprzez czułość, miłosierdzie, bliskość Chrystusa. Czystość dla królestwa niebieskiego pokazuje, że na uczuciowość jest miejsce w dojrzałej wolności, i staje się znakiem przyszłego świata, aby zawsze uwydatniać jasno prymat Boga. Ale, proszę, niech to będzie czystość «płodna», czystość, która rodzi duchowe dzieci w Kościele. Kobieta konsekrowana jest matką, musi być matką, a nie «starą panną»! Wybaczcie mi, że w ten sposób mówię, ale ważne jest to macierzyństwo życia konsekrowanego, ta płodność! Niech ta radość z duchowej płodności ożywia wasze życie; bądźcie matkami na wzór Maryi Matki i Kościoła Matki. Nie można zrozumieć Maryi bez Jej macierzyństwa, nie można zrozumieć Kościoła bez jego macierzyństwa, a wy jesteście ikoną Maryi i Kościoła.”

Franciszek, 8 V 2013

Spotkanie z przełożonymi żeńskich zgromadzeń zakonnych